myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

ERCOs produktprogram

ERCO har omskapat begreppet ljus för den digitala tidsåldern – hela vägen från ljusalstring till ljusstyrning. Vårt aktuella produktprogram, helt uppbyggt på LED-teknik, innehåller LED-ljusverktyg för helhetlig arkitekturbelysning inomhus och utomhus.

Strömskenor och ljussystem

Sedan glödlampan uppfanns har ingen produkt revolutionerat ljusplaneringen på samma sätt som strömskenan. Det är strömskenan som frigör ljuset och armaturerna från nödvändigheten av fast montering. Den utgör grunden för en variabel och flexibel ljusplanering, som kan anpassas efter varierande gestaltning och användning av ett rum.

Läs mer

Armaturer för strömskenor

ERCO strålkastare ger arkitekturen flexibelt ljus: Strålkastaren kan enkelt vridas och svängas för optimal inriktning. När föremål flyttas i rummet kan du enkelt ta loss strålkastaren ur strömskenan och montera den på en annan plats. Strålkastare är perfekta för accentuering, allmänbelysning och wallwashing.

Läs mer

Infällda strålkastare, infällda washers och infällda wallwashers

Infällda strålkastare förenar strålkastarnas flexibilitet med den infällda armaturens lågmälda framtoning. Accentbelysning är deras specialitet. Med hjälp av svängmekanismen kan armaturerna riktas mot både objekt och vertikala ytor. Infällda strålkastare är diskreta arkitekturdetaljer och kan mycket väl kombineras med downlights.

Läs mer

Infällda takarmaturer

Hos infällda takarmaturer träder armaturen tillbaka helt till fördel för ljuseffekten. Armaturerna fungerar inte längre som en estetisk komponent, utan är helt integrerade i arkitekturen. Byggnaden och dess rum utvecklas i växelspelet mellan ljus och skugga. Downlights och wallwashers är perfekta för högkvalitativ allmänbelysning med enastående visuell komfort medan riktbara strålkastare är idealiska för accentuering.

Läs mer

Utanpåliggande takarmaturer

Pragmatiska överväganden leder ofta till att utanpåliggande downlights väljs – till exempel när det inte finns tillräckligt med utrymme i taket för gängse infällda downlights. Att välja ett belysningskoncept med utanpåliggande downlights ger avsevärt snabbare installation till exempel i massiva tak eller befintliga byggnader.

Läs mer

Pendelarmaturer

Pendel-downlights garanterar kostnadseffektiv allmänbelysning med hög visuell komfort och utgör samtidigt en uttrycksfull detalj i arkitekturen. De används ofta då zoner eller blickfång ska framhävas av ljus, och även då själva armaturerna ska markeras som arkitektoniska element.

Läs mer

Skrivbordsarmaturer

Tidsenlig arbetsplatsbelysning kan placeras fritt, är bländfri och reglerbar. Den understödjer produktivt arbete genom exakt ljus, som flexibelt anpassar sig till individuella arbetsuppgifter. Med sin framträdande placering på skrivbordet, bidrar arbetsplatsarmaturen till kontorets framtoning och företagets identitet. ERCOs LED-ljusverktyg övertygar med god visuell komfort, hållbar ljusteknik, energieffektivitet samt självständig och utrymmesbesparande design som är anpassad till denna nya teknik.

Läs mer

Väggarmaturer

Väggarmaturer kan fylla många olika funktioner. Takwashers ger en mycket jämn takbelysning. Uplights är inriktade på ljusteknisk optimering av verkningsgrad och ljusfördelning. Följaktligen passar de för kostnadseffektiv indirekt belysning. Golv-washers garanterar säker belysning av genomgångsutrymmen.

Läs mer

Infällda golvarmaturer

Infällda golv- och markarmaturer väcker särskilt stor uppmärksamhet, eftersom det känns ovant både att ljuskällor sitter i marken och att ljuset är riktat nedifrån och upp. De fyller därmed funktioner som vägvisning, förtydligar vägdragning eller markerar ingångar.

Läs mer

Strålkastare, washers och wallwashers

Strålkastare för utomhusbruk möjliggör effektfull belysning. Med olika storlekar, ljusfördelningar och ett stort urval av lumenklasser kan både små föremål och monumentala fasader belysas på ett effektfullt sätt. Strålkastare är perfekta för kontrastrik accentuering utan spill-ljus. Washers och wallwashers skapar en jämn belysning av ytor – även från stora projektionsavstånd och under besvärliga monteringsförhållanden.

Läs mer

Fasadarmaturer

Vertikala ytor i stadsrummet bidrar i hög grad till rumsbildningen för torg, gator och byggnader. Förnimmelsepsykologiskt och gestaltningsmässigt utgör fasadbelysningen därför en viktig del av stadens belysning nattetid. Det breda sortimentet av fasadarmaturer erbjuder många olika ljuslösningar, från släpljus på fasader till gångvägsbelysning.

Läs mer

Pollararmaturer

Kring byggnader behövs belysning av många olika typer – från funktionell belysning av gångvägar, trappor och öppna ytor till ljussättning av fasader. Belysningssystem med olika, huvudsakligen asymmetriskt bredstrålande, ljusfördelningar fyller dessa uppgifter med en enhetlig utformning inom varje produktfamilj och ger planeraren stor frihet i utformningen vid val av montering och placering av armaturer.

Läs mer

Infällda takarmaturer

Arkitektoniska platser som atrier, konsoltak, passager och broar kräver armaturer för takmontering, vars konstruktion uppfyller kraven på utomhusarmaturer. Takarmaturerna för utomhusbruk erbjuder olika ljusfördelningar från downlight och riktstrålkastare till wallwasher för detta ändamål.

Läs mer

Utanpåliggande takarmaturer

Pragmatiska överväganden leder ofta till att utanpåliggande takarmaturer väljs när det inte finns tillräckligt med utrymme i taket för gängse infällda downlights. Det medvetna beslutet att välja ett belysningskoncept med utanpåliggande takarmaturer minskar avsevärt installationsarbetet till exempel vid massiva tak eller redan befintliga byggnader, och planeringen kan anpassas flexibelt till omständigheterna.

Läs mer

Infällda markarmaturer

Infällda markarmaturer drar till sig uppmärksamheten, eftersom det känns ovant både att ljuskällor sitter i marken och att ljusriktningen är nedifrån och upp. De fyller därmed funktioner som vägvisning, förtydligar vägdragning eller markerar ingångar. Förutom denna tekniska användning kan dessa armaturer användas för att belysa arkitektur på ett effektfullt sätt.

Läs mer

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.