myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Community, ,

Community – ljus för offentliga byggnader

Belysning inom- och utomhus för trafiksystem, konferens- och evenemangsbyggnader, utbildningsbyggnader, bibliotek och parlamentsbyggnader

Digitalt ljus för utbildning, förvaltning och transport

Ekonomiska ljuslösningar med effektiv visuell komfort ökar acceptansen för utbildnings-, förvaltnings- och transportbyggnader och lönar sig för ägaren. Flygplatser, konferenscentra, evenemangsbyggnader, myndigheter och bibliotek har komplexa användningsstrukturer där människor snabbt, säkert och bekvämt måste ledas genom byggnaden. ERCO har ljusverktyg för alla belysningsuppgifter, vare sig det handlar om stora ljusflöden för monumentala byggnadstyper eller perfekt avbländat ljus för koncentrerat arbete och kommunikationsutrymmen. ERCOs många olika projekt världen över visar den stora bandbredden hos ljuskoncept för arkitektur i offentlig miljö.

Världsomspännande ERCO-projekt inom området Community

  • ERCO-projekt i Light Scout
  • Projekt belysta av ERCO

ERCO belyser mer än 8900 byggnader över hela världen inom utbildnings- och förvaltningsväsendet och även inom konferens- och underhållningsområdet. Med professionella ljusverktyg från ERCO skapas långsiktiga ljuslösningar för bästa möjliga miljö för studier och arbete.

Tips för ljusplanering

Belysningskoncept för offentliga byggnader måste överbrygga klyftan mellan kollektivets och individens intressen. Kommunikationsytor, som ofta förbinder olika utrymmen på flera våningsplan, måste bidra till en lättbegriplig uppfattning om byggnadsinteriören. För arbets- och väntrum samt umgänges- och personalutrymmen ställs helt andra krav när det gäller visuell komfort och privat atmosfär. Bred belysning och wallwashing möjliggör en behaglig och effektiv grundbelysning medan exakt accentljus underlättar orienteringen genom att skapa hierarkier som framhäver objekt och avgränsar ytor. God avbländning ger hög visuell komfort i receptionsutrymmen och kontor samt vid informationstavlor och displayer. Ljuslösningarna från ERCO eftersträvar en varseblivningsorienterad belysning i offentliga byggnader som dessutom är ekonomisk tack vare en målinriktad användning av ljus och underhållsfria, effektiva ljusverktyg. Produktfamiljernas systemdesign, de utbytbara linssystemen och de definierade ljusfärgsnyanserna möjliggör en individuell och områdesöverskridande planering.

Community

Orientering i stora byggnader

Ljus hjälper besökare på högskolor, bibliotek och myndigheter att intuitivt hitta rätt redan vid första besöket även i oöversiktliga byggnader. Här kommer Richard Kellys system för varseblivningsbaserad ljusplanering med parametrarna allmänljus, accentljus och dekorativt ljus till nytta. Det som framför allt leder besökaren rätt genom byggnaden är "allmänljus" i form av en ljus, vertikal grundbelysning för bästa möjliga orientering i en ny omgivning och "accentljus", en differentierad accentbelysning som lägger fast varseblivningshierarkier.

Community

Visuell komfort för koncentrerat arbete

I förvaltningsbyggnader, arkiv, parlament och skolor riktar sig den kvalitativa ljusplaneringen till människors visuella varseblivning för att skapa förutsättningar för koncentrerat arbete och samtidigt uppfylla kraven i gällande standarder. En kombination av vertikal belysning och accentbelysning möjliggör kostnadseffektiva ljuslösningar med ett fåtal perfekt avbländade armaturer. På det viset optimeras ljuset för arbetsytor samtidigt som olika objekt framställs tredimensionellt med ljusaccenter. Den breda väggbelysningen gör att ljusintensiteten i större konferensrum och mindre kontorsutrymmen upplevs positivt.
När de båda belysningstyperna kombineras blir ljuskontrasterna svagare och omgivningen känns därigenom mindre tröttande för ögonen. Tydligt avgränsade utrymmen med fokuserat accentljus skapar dessutom lugna och intima väntrum, kommunikationsytor och personalrum, även i starkt frekventerade byggnader som myndigheter, mediatek och universitet. En förutsättning för god visuell komfort är ett väl avbländat ljus med hög precision.

Community

Vertikal belysning: Ekonomisk och varseblivningsorienterad

I byggnader som präglas av effektivitet och funktionalitet används bred väggbelysning för att påverka den rumsliga perceptionen och kompensera för det begränsade dagsljuset i djupa rum. För orienteringen och ljushetskänslan inne i en byggnad är vertikala luminanser viktiga. Bred väggbelysning skapar ett starkare ljushetsintryck än horisontell belysning vid samma anslutningseffekt. Bred väggbelysning gör dessutom att rummen känns högre och lättare och är därför mycket lämplig för trånga korridorer och passager i myndighetsbyggnader och bibliotek. Takwashers med jämnt, indirekt ljus skapar en känsla av vidd och öppenhet i nyttobyggnader som exempelvis tågstationer och flygplatser.

Community

Upptäck sparpotentialen: Energieffektiva LED-ljusverktyg i offentliga byggnader

I takt med att den ekologiska och ekonomiska medvetenheten ökar får hållbarhetsaspekten allt större betydelse, även i byggprojekt som utförs i offentlig regi. En energieffektiv ljusteknik med LED tillåter stora armaturavstånd och därmed bästa ekonomi i utbildnings-, förvaltnings- och transportbyggnader. Optimerad värmehantering och driftdon som är perfekt avstämda till LED-modulerna förlänger LED-ljuskällornas livslängd och minskar därigenom såväl underhållsbehovet som energiförbrukningen.

Lämpliga ljusverktyg

Armaturprogrammet från ERCO erbjuder lösningar för en mängd olika användningsområden inom offentliga byggnader. Dubbelfokus-downlights med LED-teknik möjliggör långsiktiga ljuslösningar för rum med högt i tak.
Downlights ger en ekonomisk grundbelysning enligt kvantitativa riktlinjer i rum med normal takhöjd. Armaturer med mycket väl avbländade linssystem kan användas överallt från korridorer till arbetsplatser med bildskärm. ERCOs Spherolit-teknik gör wallwashers till en central byggsten vid all ljusplanering. Den belysta vertikala ytan förstärker ljushetsintrycket och förtydligar rummets gränser för bästa möjliga orientering. Även i oöversiktliga situationer kan strålkastare förstärka informationsinnehållet i objekt och byggnadsdelar med accenter. Den underhållsfria och energieffektiva ljustekniken möjliggör stora armaturavstånd – och högsta kostnadseffektivitet – under alla förhållanden. I ERCOs armaturer är värmehantering, LED och driftdon exakt avstämda till varandra för längsta möjliga livslängd. ERCO-armaturernas låga energiförbrukning är inte bara ekonomisk, utan påverkar även dimensioneringen av byggnadens klimatsystem.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.