myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Deutsches Technikmuseum Berlin, Berlin, Tyskland

“Nu upptäcker vi saker som vi tidigare inte ens såg!”
Relighting av Tyska tekniska museet i Berlin

Med en utställningsyta på runt 26 000 kvadratmeter hör Tyska tekniska museet (Deutsches Technikmuseum) i Berlin till de största byggnaderna av sin typ i Tyskland. Nyligen har belysningen ersatts av LED-teknik från ERCO. Relighting-projektet understryker att effektivitetsökning och ljusoptimering går hand i hand.

Med sina runt 600 000 årliga besökare räknas det Tyska tekniska museet i Kreuzberg till en av de största publikmagneterna i Berlins mångfasetterade museilandskap. Denna kulturinstitution är inrymd i ett antal gamla och nya byggnader av olika slag på ett före detta järnvägsområde för gods- och posthantering i stadsdelen Anhalt. Museets permanent- och specialutställningar täcker allt från luft- och sjöfart till spår- och vägtrafik. Men här visas även textil-, nyhets- och filmteknik samt kemi och läkemedel, ingenjörskonst och bryggeriteknik.

Deutsches Technikmuseum Berlin

Den spektakulära russinbombaren på taket till Tyska teknikmuseet väcker stor uppmärksamhet i stadsmiljön.

Energibesparing som motivation

Installationen av den nya belysningen i museet har en lång förhistoria berättar museets tillförordnade direktör prof. Joseph Hoppe som även varit drivande bakom projektet. Mot bakgrund av klimatdebatten började museet redan för flera år sedan arbeta med hållbarhetsaspekten och det ekologiska fotavtrycket från institutioner. I detta sammanhang hamnade även det egna museet i fokus. En hållbarhetsstudie visade inte helt oväntat att den föråldrade belysningen, som huvudsakligen bestod av lysrör och strålkastare med energisparlampor, stod för en betydande del av museets energianvändning. Här fanns alltså en stor besparingspotential.
Parallellt med denna studie samarbetade museet med Berlins tekniska universitet i ett projekt för LED-ljusteknik som kallades LED-catwalken. Projektet presenterades med anledning av det internationella ljusåret 2015 på den historiska godsstationen på museiområdet. I samband med detta projekt blev Joseph Hoppe övertygad om LED-teknikens fördelar både i termer av energibesparing och kvalitativa möjligheter. Kostnaderna för Relighting-projektet fick inte rum inom den normala budgeten, utan kunde i stället finansieras med offentliga bidrag. Uppdraget gick till ERCO efter ett europatäckande anbudsförfarande där beslutet baserades på förbrukningsanalys och varuprover på plats. Utöver hög energieffektivitet och briljant ljus talade även produkternas långa livslängd och tillförlitliga funktion till ERCOs favör.

Deutsches Technikmuseum Berlin

Ljuset hamnar på exakt rätt ställe för att barnen ska få upp ögonen för knopar.

Stor kvalitativ förbättring av museibelysningen

Det tog ett drygt år att installera den nya belysningen i museet, eftersom montering och inställningar av ljusverktygen endast kunde ske de dagar museet håller stängt. Projektet genomfördes under ledning av ljusplaneraren Karsten Krause i nära samarbete med de olika avdelningarna och ansvariga kuratorer. Till en början var några medarbetare rätt skeptiska till Relighting-projektet, berättar Joseph Hoppe. Men det nya ljuset talade för sig självt och snart ville alla kuratorer genomföra projektet så fort som möjligt. Alla var mycket belåtna med slutresultatet.
Och siffrorna är verkligen imponerande: Genom att ställa om till LED-teknik kan museet spara 125 000 euro i energikostnader varje år. Det motsvarar en sänkning av CO2-utsläppen med 395 ton. Museichefen Joseph Hoppe understryker en annan aspekt som är minst lika viktig, nämligen den stora kvalitativa förbättringen av museibelysningen. ”Det nya ljuset gör att vi och besökarna upptäcker saker som vi inte alls sett tidigare. Detta är speciellt tydligt i järnvägsutställningen. På de svarta ångloken, som är extremt svåra att belysa, kan man nu även se konstruktiva detaljer och maskinernas estetiska egenskaper.” Joseph Hoppe är imponerad av ERCOs Spherolit-linser och armaturernas mångsidighet och flexibilitet. Linserna är enkla att byta ut vilket gör det möjligt för museipersonalen att justera och trimma in ljuset i efterhand.

Deutsches Technikmuseum Berlin

I den välfyllda utställningshallen understryks den tematiska indelningen av ERCO ljuset. Samtidigt framträder alla viktiga delar av fartygsarkitekturen på bogserbåten Kurt-Heinz mycket tydligt.

Deutsches Technikmuseum Berlin

De svävande flygobjekten blir synliga för besökarna först när de belyses med strålkastare från ERCO.

Varseblivningshierarkier skapar struktur

Deutsches Technikmuseum Berlin

Ljuset stöder det estetiska konceptet att presentera den historiska flygplansmotorn hängande.

En ljusteknisk utmaning

Till skillnad från de flesta andra museer är inget rum det andra likt i Tyska tekniska museet. Arkitektur, dagsljusförhållanden, utställningsobjekt och utställningarnas utformning varierar i mycket hög grad. Objekten bjuder dessutom på enorma skillnader i storlek, material och ytstruktur i en sällsynt mångfald. En del objekt står eller hänger öppet i rummet medan andra visas i vitrinskåp. Trots de extremt skiftande belysningskraven används endast tre av ERCOs armaturfamiljer med effekter på mellan 4 och 48 watt för de aktuella uppgifterna: Optec, Parscan och Pollux. Optec strålkastare med effekter på 12 och 24 watt och ljusfördelningarna narrow spot, spot, flood, wide flood och oval flood bildar den ljusstarka grunden i museibelysningen. Framför allt i rum med högt i tak, där ljuset måste projiceras långa sträckor, används Parscan på 48 watt. Slutligen används Pollux konturstrålkastare för exakt belysning av bilder samt hänvisnings- och textskyltar.
Genom Relighting-projektet sätter Tyska tekniska museet i Berlin en ny standard för modern museibelysning som kommer att bestå i många år. ERCO bekräftar här återigen sin kompetens på ett ljustekniskt mycket krävande område. Detta projekt är dessutom ett bra exempel på de flexibla och mångsidiga användningsmöjligheter som ljusverktygen från ERCO erbjuder.

Deutsches Technikmuseum Berlin

Om författaren:

Mathias Remmele arbetar i Berlin som frilansjournalist och utställningskurator inom arkitektur- och designhistoria. Som kritiker undersöker han även aktuella trender på dessa områden. Han är dessutom verksam som docent vid högskolan för formgivning och konst i Basel.

Armaturer som används

Planerar du ett liknande projekt?

Vi står gärna till tjänst med rådgivning kring ljusplanering och val av passande produkter.

Du når din lokala kontaktperson på:

{{fon}}

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

 loadericon

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

Det här kan också vara intressant för dig:

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.