myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Museet Louvre-Lens, Lens

Pas de Calais-regionen har tidigare varit känd för sina kolgruvor och sin tunga industri. Nu har det tillkommit en attraktion, Louvre Lens-museet, som vid första anblicken ter sig framträdande i omgivningen. Det är knutet till Louvren i Paris men är osedvanligt kompakt och skiljer sig konceptmässigt från storebror. Arkitekterna från SANAA i Tokyo och ljusplanerarna från Arup i London har lyckats göra Louvre Lens till en veritabel milstolpe bland världens alla museer.

Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens
Museet Louvre-Lens, Lens

Transparens de luxe

I Louvre Lens skapar SANAAs öppna arkitektur, det spröda landskapet och helheten i museikonceptet en fascinerande dialog. ERCO har frågat museichefen Xavier Dectot, utställningsdesignern Adrien Gardère och ljusplaneraren Jeff Shaw om bakgrunden till projektet.

När Louvren öppnade sin filial i Lens, långt från Paris i december 2012, väckte detta kulturprojekt stor uppmärksamhet. Att planera ett museum i denna storlek i en industriregion med svag struktur var en tydlig signal om att återuppliva detta tidigare blomstrande gruvdriftsområde. Konceptet verkar gå hem: Bara under de första tre månaderna har över 300 000 besökare hittat till museet. Skälet till detta torde vara det unika i idén: Istället för att kopiera världens mest berömda museum har det utvecklats konceptmässigt och arkitektoniskt - som ett framtidslaboratorium för öppna, okonventionella utställningsformat.

Museets kärna utgörs av Galerie du Temps. Som ett tidsgalleri i bokstavlig bemärkelse är det inte traditionellt uppdelat, som t ex på regioner, epoker eller teknik. "I stället för att dela upp, har vi ett enda stort rum där föremålen är placerade i kronologisk ordningsföljd med början år 3500 f kr vid skrivkonstens uppkomst och fram till år 1850 som är slutpunkten för samlingarna i Louvren", förklarar Xavier Dectot, museichef. Det handlar om att sätta in utställningsföremålen i en jämförande dialog relativt tidsaxeln i stället för att placera in dem i statiska kategorier. De över 200 utställningsföremålen kommer från Mellanöstern, Egypten, Grekland och Rom, islam och Europa. "Samlingarna ska presenteras på ett annorlunda sätt så att de kan ses ur ett nytt perspektiv" säger Xavier Dectot när han beskriver det okonventionella konceptet. "Det ger en historiker, en museimänniska, en utmärkt möjlighet att ändra sin egen syn på saker och ting. Dessutom var vår målsättning att locka en ny publik." Det, framhäver chefen, är en av dagens stora utmaningar för museet.

Dectot är konsthistoriker "eftersom jag är intresserad av skönhet. Jag ville få bättre förståelse för varför något upplevs som vackert och varför människor har haft olika uppfattning om skönhet under historiens gång." Tack vare presentationskonceptet tillhandahålls ett tvärsnitt av vad människor uppfattat som vackert under flera årtusenden. Det är upp till betraktaren att upptäcka mönster och motsatser. Det öppna utställningslandskapet med sina broar passar till idén om ett Louvren i en gammal gruvregion.

Utställningsdesignen
Även utställningsdesignen i den 125 meter långa och 25 meter breda huvudhallen bryter mot traditionen. I centrum står "idén att låta allt var öppet, inte bygga nya rum inom arkitekturen, möjliggöra dialog i 360° mellan objekten", allt detta enligt Adrien Gardère, ansvarig utställningsdesigner. "Det första avgörande beslutet var att inte hänga upp något föremål på väggen utan att utnyttja rummets centrum. Därmed kan besökarna breda ut sig och gå runt överallt."

På denna princip bygger även podierna och grupperingarna som överlappar varandra, flankerade av en tidslinje "som ger en känsla av tidens förlopp genom galleriet: Ibland är det 500 år för varje steg man tar och ibland är det bara 10" förklarar Gardère. Det tog mer än tre år för utställningsdesignern, Louvrens kuratorer och museichefen att hitta passande utställningsföremål. Resultatet sammanfattar museidesignern i en enda mening: "Det finns en design – men den skapar inte innehållet. Innehållet ger gestaltningen."

Arkitekturen
Innehåll och gestaltning, inre och yttre, sammanvävs även i arkitekturen, som hämtar intryck i staden, regionen och dess innevånare. "Det var bara SANAAs modell som tog hänsyn till parken som vi befinner oss i och denna idé om öppenhet för enkelt tillträde som vi ville ge museet" säger Dectot lyriskt. "Med denna mycket enkla och platta byggnad, som man mycket lätt kan gå in i, har denna idé förverkligats.

Medan jämförbara museibyggnader för uppfräschning av stadsmiljöer (Guggenheim-museet) ofta lockar med solitär, monumental arkitektur, presenterar sig den nya Louvren med återhållsamhet och öppenhet. Denna ljusgenomsvämmade byggnad i stål, glas och betong på det två hektar stora området skapar dialog med miljön på ett känslomässigt sätt. Den är designad av den japanska arkitektfirman Sanaa i samverkan med New York-studion Imrey Culper och ligger på ett övergivet kolbrott. Envåningsbyggnaden är harmoniskt integrerad i landskapsparken som ritats av Catherine Mosbach. Redan entrén, en transparent glaskub, ger uttryck för den närhet och öppenhet, som museet vill välkomna besökarna med. Fasaden på de andra delarna av byggnaden är inklädd i anodiserad, borstad aluminium som diffust återspeglar omgivningen.

Ljuskonceptet
Vid utformningen av museet lades särskild vikt vid ljuset - en kombination av dagsljus och artificiellt ljus, som länkas av via det luftiga taket. "Ljuskonceptet bygger på SANAAs arkitektoniska koncept med zenitdagsljus" förklarar Gardère, "Tiden då en svart låda med juveler belystes av en ljusstråle som var riktad mot ett isolerat, svävande föremål i mörker är förbi. Tvärtom gäller det att få objekten att bli en del av rummet med hjälp av dagsljus. Jeff Shaw, ansvarig ljusdesigner från Arup, tillägger: "Människor älskar dagsljus, de vill ha en förbindelse utåt och känner sig väl till mods i dagsljus. Ljusfärgsnyansen är perfekt, färgåtergivningsegenskaperna lyfter fram alla färger i konstföremålet."

En så ljusgenomsvämmad konstruktion kräver stöd av artificiellt ljus. "Dagsljus varierar kraftigt", förklarar Jeff Shaw. "Inom loppet av en dag kan det växla mellan mörker och 100 000 Lux. Ljuset varierar snabbt mellan 20 000 och 50 000 när det drar in moln framför solen." Det gällde för planerarna från Arup att svara upp mot denna utmaning. För detta ändamål utvecklades ett system som vid behov kompletterar dagsljuset med LED-belysning och dessutom förhindrar för mycket infallande solljus med hjälp av persienner – alltid med målet att hålla en jämn ljusnivå. Dessutom varierar ljusfärgsnyansen beroende på utställning och arkitektonisk omgivning. "Vi fick lägga ned mycket arbete på att förstå vilken erforderlig ljustemperatur som är bäst" säger Adrien Gardère.

Genom användning av dagsljus och LED-belysning går det dessutom att både spara energi, sänka kostnaderna och skapa nya, exakta styrmöjligheter. "Detta styrsystem är mycket noga anpassat till vårt museum. Det är helt uppbyggt kring vår samling och gör det möjligt för oss att använda strömskenor" säger en nöjd Vincent Fourmestraux, drifts- och underhållschef på Louvren. "Till en början tar det mycket tid att ställa in systemet, men samma belysningskonfigurationer kan enkelt återanvändas vid framtida specialutställningar."

De många fördelarna med LED visar sig tydligt i detta projekt. I och med att de är reglerbara utan minskad ljuskvalitet, klarar sig utan skrymmande utrustning och tack vare sin skarpa gräns möjliggör accentueringar, ger de en harmonisk komplettering till dagsljuset. Genom den kompakta storleken och den tack vare tekniken enkla formgivningen svarar LED-armaturerna från ERCO även formellt upp mot det eleganta arkitekturkonceptet i Louvre Lens.

Jeff Shaw väntar sig en ljusteknisk omvälvning i museer: "Jag tror att de flesta stora museer nu kommer att på allvar överväga LED." Besökarna kommer inte att märka mycket av detta. Shaw anser nämligen att "det egentliga målet för en ljusdesigner är att skapa ett ljuskoncept som gör att ingen tänker på belysningen. Man kommer helt enkelt till ett ställe, njuter av det, gör det man vill göra och går sedan hem."

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.