myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
För enklare ombyggnad: Strömskenor för flexibel belysning på kontor, ,

För enklare ombyggnad: Strömskenor för flexibel belysning på kontor

Genomtänkt kombination för högre komfort: Nya armaturer för kontorsbelysning förenar den visuella komforten hos downlights med strålkastarnas flexibilitet. Med strömskenan som ljusinfrastruktur skapas en flexibel och ergonomisk ljuslösning som snabbt och enkelt kan anpassas till kontor med varierande planlösningar. Med sina nya downlights för strömskenor erbjuder ERCO ett innovativt och enkelt sätt att anpassa belysningen när kontoret möbleras om. Armaturernas diskreta design skapar ett lugnt intryck i taket och en spatiös rumskänsla.

Smidiga arbetsprocesser och en stimulerande arbetsmiljö är kännetecknande för det moderna yrkeslivet. Ju större krav som ställs på de innovativa teamen, desto mer anpassningsbar måste kontorets inredning och utrustning vara. Planeringskontor och agenturer världen över satsar därför på flexibla strömskenor. Då kan belysningen anpassas till arbetsuppgifternas funktion i stället för tvärtom. Men en riktigt mångsidig och normenlig kontorsbelysning uppnås först när armaturerna kan erbjuda lika god visuell komfort som downlights och samma flexibilitet som strålkastare. ERCO har utvecklat en armaturtyp i form av downlights för strömskenor som uppfyller dessa krav. Dessa armaturer monteras i strömskenan utan verktyg och kan exakt anpassas till kontorets möblering. Om t.ex. teamens eller avdelningarnas storlek ändras kan ljuset utan problem anpassas till kontorets nya planlösning. Och om kontoret flyttas till större lokaler kan både downlights och strömskenor enkelt tas med.

Downlights för strömskenor: Det bästa från två världar

På många företag har kontorets struktur permanentats på grund av en otidsenlig och ofta oflexibel belysningslösning. Förändringar, t.ex. då en växande avdelning behöver mer plats, kräver ofta krångliga och dyrbara nyinstallationer i taket. I butiker och museer har strömskenor med flexibelt inställbara strålkastare länge använts för att uppfylla de varierande belysningskraven. Tack vare en adapter kan de tas bort, placeras om och anslutas igen helt utan verktyg. Genom att förena ljustekniken i downlights med flexibiliteten i skenmonterade armaturer har ERCO tagit fram en extremt flexibel, takmonterad och normenlig kontorsbelysning. Fördelar med ERCO nya downlights för strömskenor:

1. De uppnår hög visuell komfort tack vare god avbländning.

2. De levererar tillräcklig ljusintensitet genom sitt höga ljusflöde.

3. Precisionsoptik ger en mycket jämn och behaglig fördelning av ljusintensiteten på arbetsbordet.

4. Breda ljusfördelningar ger hög, horisontell ljusintensitet och god igenkänning av ansikten vid samtal tack vare den cylindriska belysningsstyrkan.

5. Den breda ljuskäglan möjliggör stora armaturavstånd som minskar antalet nödvändiga armaturer och därmed även sänker investerings- och driftskostnaderna.

För enklare ombyggnad: Strömskenor för flexibel belysning på kontor

Modern kontorsarkitektur ställer ergonomi och flexibilitet i fokus. Ett belysningskoncept med Skim för strömskenor kan snabbt och enkelt anpassas till förändrade organisationsformer och planlösningar på kontoret.

För enklare ombyggnad: Strömskenor för flexibel belysning på kontor

Det extra låga armaturhuset och ett markant avbländningsraster präglar den eleganta framtoningen hos Jilly för strömskenor. Tack vare monteringen via strömskenadaptrar kan Jilly alltid placeras på bästa möjliga sätt.

Med strömskenan som ljusinfrastruktur kan armaturerna placeras på valfri plats. Armaturernas positioner kan när som helst justeras eller antalet ökas utan att nya kablar behöver dras. Samtidigt kan de tillhandahålla både allmänbelysning och dela in rummet i zoner. Det går även att växla mellan dessa båda ljuskoncept, eftersom andra ljusverktyg än downlights kan användas för horisontell allmänbelysning. Strömskenorna kan t.ex. förses med wallwashers som skapar ett ljust rumsintryck, strålkastare som accentuerar föremål och pendelarmaturer som lyfter fram sittgrupper och receptionsdiskar. Strömskenan är en infrastruktur som fyller alla belysningsfunktioner på ett optimalt sätt, vare sig personalen arbetar koncentrerat för sig själva, samverkar i kreativa team eller presenterar sina resultat. Lokalerna behåller sin spatiösa öppenhet utan störande golvarmaturer eller andra vertikala element.

Fyra kriterier för god belysning av kontorsarbetsplatser

För att skapa en attraktiv arbetsplatsbelysning är fyra faktorer speciellt viktiga: Tillräcklig horisontell belysningsstyrka, hög cylindrisk belysningsstyrka, hög jämnhet och mycket god avbländning. Kontorsarbetsplatser bör ha en jämn belysning på minst 500lx för att dokument ska kunna läsas utan problem. Med en hög jämnhet behöver ögonen inte anpassa sig till ljusa och mörka områden på arbetsplatsen i onödan. Om det utöver den horisontella belysningen även finns en stor vertikal belysningsandel blir det lättare att känna igen ansikten. För att underlätta kommunikationen mellan arbetskollegor eller möjliggör videokonferenser på arbetsplatsen rekommenderas en cylindrisk belysningsstyrka i huvudhöjd. För detta krävs en ljusintensitet på minst 150lx. Men en för hög luminans i armaturen orsakar bländning och därför krävs väl avbländade armaturer som förhindrar direktbländning. Bländningen kan bedömas med UGR-metoden (Unified Glare Rating) som utvärderar direktbländningen från en bestämd armaturplacering för en specifik arbetsplats. Armaturfamiljer som utvecklats speciellt för kontor har god avbländning som ger planerarna stor frihet att montera downlights på önskad position längs strömskenan.

För enklare ombyggnad: Strömskenor för flexibel belysning på kontor

Genom att kombinera armaturer för strömskenor, som förenar den visuella komforten hos downlights med strålkastarnas flexibilitet, skapar ERCO mycket praktiska ljusverktyg för flexibel kontorsbelysning.

För enklare ombyggnad: Strömskenor för flexibel belysning på kontor

För kontorsarbetsplatser är fyra belysningskriterier relevanta: Lämplig belysningsstyrka, god avbländning, balanserade kontraster samt vertikal belysning för god igenkänning av ansikten.

Den idealiska armaturplaceringen för kontor

Vid belysning av kontorsarbetsplatser krävs inte bara bländfria armaturer. De måste dessutom placeras på rätt plats. För att förhindra reflexbländning bör armaturerna inte placeras rakt över kontorsarbetsplatsen, utan helst en bit åt sidan. Då uppstår minimal reflexbländning på tangentbord, snedställda bildskärmar eller glansiga dokument. Det är även viktigt att välja rätt ljusfördelning. Eftersom ljuset projiceras via linser kan även downlights för strömskenor levereras med olika ljusfördelningar:

För enklare ombyggnad: Strömskenor för flexibel belysning på kontor

Extra wide flood för allmänbelysning:

Ljusfördelningen extra wide flood har en spridningsvinkel på ca 85° som möjliggör stora armaturavstånd. Det betyder färre armaturer och lägre investeringskostnader. En fördel med bred ljusfördelning är att den lyser upp biutrymmen på ett kostnadseffektivt sätt. Armaturer med extra wide flood i kombination med UGR<19 kan även användas vid konferensbord eller vid videokonferenser.

För enklare ombyggnad: Strömskenor för flexibel belysning på kontor

Oval wide flood för kontorsarbetsplatser och konferensbord:

Ljusfördelningen oval wide flood har utvecklats speciellt för kontorsarbetsplatser och konferensbord. Den bygger på samma princip som konventionella, linjära belysningssystem med lysrör. Spridningsvinkeln på ca 90°x55° lyser effektivt upp avlånga arbetsbord och uppnår UGR<19 i 55°-axeln för god visuell komfort.

För enklare ombyggnad: Strömskenor för flexibel belysning på kontor

Wide flood som alltiallo:

På kontor kan fördelningen wide flood användas för att skapa hög visuell komfort. Med 60° ljusfördelning och UGR<19 i alla riktningar är denna optik mycket lämplig för alla typer av kontorsarbetsplatser, konferensbord och receptionsdiskar. Tack vare den cirkelformade ljusfördelningen behöver armaturen inte riktas in i taket.

För enklare ombyggnad: Strömskenor för flexibel belysning på kontor

Oval flood för kommunikationsytor:

Ljusfördelningen oval flood på 90°x35° möjliggör extremt stora armaturavstånd och är därmed den mest kostnadseffektiva belysningstypen för kommunikationsytor. Utöver allmänbelysning för entréer och korridorer är downlights med ljusfördelningen oval flood även fördelaktig för receptionsdiskar, bord och sideboards. Dessa föremål kan lyftas fram som markanta objekt i rummet för att skapa struktur på stora kontorsytor.

För enklare ombyggnad: Strömskenor för flexibel belysning på kontor

När kontoret möbleras om kan armaturerna på strömskenorna enkelt flyttas och anpassas för bästa möjliga belysning.

Strömskenan är en flexibel infrastruktur för downlights Som princip rekommenderas att strömskenorna riktas parallellt med fasaden så att belysningen enkelt kan anpassas om avstånden mellan arbetsborden minskas eller ökas. Ett avstånd på 1,8m mellan strömskenorna ger en bra utgångspunkt för en jämn allmänbelysning i rum med takhöjden 2,8m. Om exempelvis den inre väggen dessutom ska lysas upp med wallwashing bör strömskenan placeras på ett avstånd från väggen som motsvarar en tredjedel av takhöjden. Ett system som består av strömskenor och downlights bildar på detta vis en infrastruktur som passar för en mängd olika möbleringslösningar.

För enklare ombyggnad: Strömskenor för flexibel belysning på kontor

Dr. Thomas Schielke

Dr. Thomas Schielke har studerat arkitektur vid tekniska universitetet i Darmstadt, Tyskland.
Sedan drygt 15 år tillbaka arbetar han som redaktör för didaktisk kommunikation hos armaturtillverkaren ERCO och är medförfattare till studieboken ”Lichtpositionen zwischen Kultur und Technik” (Ljuspositioner mellan kultur och teknik).

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.