myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Ljusplanering: Taket i butikdsdesign, ,

Design av taket i butiken: Belysning som funktion och varumärkesimage

Taket har länge varit en förbisedd del av arkitekturen i butiker, men uppfattas i allt större utsträckning av planerare som en del av inredningen. Det är en flexibel utgångspunkt för belysning av produkter och samtidigt en värdefull inramning till varumärkesbyggandet. Här finns möjligheter till allt från ett uttrycksfullt tekniskt språk till en minimalistisk estetik i taket där de dolda armaturerna ger en näst intill magisk ljusverkan. Denna artikel beskriver hur belysningen i taket kan användas för varuexponering och ljussättning, och visar möjligheterna med ljuskonceptet och den konkreta armaturplaceringen i taket.

Vi går sällan in i en butik med ett slätt vitt tak där armaturerna sitter i regelbundna raka rader. Något sådant skulle påminna för mycket om anonyma klassrum, korridorer eller myndighetslokaler och knappast göra inköpsupplevelsen mer positiv. Istället presenteras taket i butiken som en spännande scen för ljussättning av varumärket. Som motvikt till det rika överflödet av varor på bord och hyllor utgör taket i butiken oftast en lugn och vilsam yta. Om rummets material, färger och formspråk återkommer i taket, skapar det ett diskret och harmoniskt intryck. Beroende på varumärkets profil skapas en urban karaktär med råbetong och oputsade tak eller en naturlig och mjuk atmosfär med träpanel och textilier. När kunden ska stimuleras av butikens utformning, sätter kontraster i färger och material en kontrapunkt: svarta tak skapar ett smalt, grottliknande intryck, och genom stora ljustak upprättas en förbindelse till den diffusa himlen utomhus. Genom att ljusstyrkan och den lysande ytans storlek väljs fritt, kan taket utnyttjas som ett viktigt verktyg för att skapa en atmosfär av rymd eller närhet. Varumärkets image och produktpresentationen avgör vilken inriktning som väljs. Dessutom kan ljusstrimmor i taket även leda kunderna genom butikslokalen.

Taket som viktig infrastruktur för butiksbelysningen

Om man bara ser taket som en scen för att framhäva sig själv eller som medium att underlätta för kunderna att hitta rätt, är det dock lätt att missa en viktig aspekt: Taket utgör även teknisk infrastruktur för en attraktiv belysning av varorna. Här handlar det mindre om att ljuset gör själva taket till ett fint blickfång, utan i första hand handlar det om en briljant accentuering av varorna från taket vid point of sale. Det är en fördel med armaturfamiljer som erbjuder många olika funktioner för att uppnå önskad ljusverkan med olika monteringsalternativ. Oavsett om ett varumärke väljer ett koncept med bara accentbelysning, bred väggbelysning eller horisontell allmänbelysning eller en kombination – ljuslösningen kan integreras på ett diskret sätt som infälld takarmatur eller monteras flexibelt på strömskena. I samarbete med modulbyggnation kan raffinerade lösningar skapas med hjälp av takkanaler, dolda ljusramper eller lameller, vilka bidrar till att forma märkesidentiteten genom takstruktur och ljuseffekter.


Hur kan belysning bli en beståndsdel av märkesprofilen?

Corporate Lighting-koncept spelar en viktig roll i detaljhandeln. Med en karakteristisk ljusplanering, som används konsekvent i alla regioner och filialer, stärker de på ett subtilt sätt identiteten hos ett varumärke. Framgångsrik Corporate Lighting vilar på två hörnstenar: För det första definierar det ljusstämningar, ljuseffekter och karaktär som visualiserar och förstärker varumärkets värden. För det andra är valet av armaturer avgörande. Armaturerna förmedlar varumärkets karaktär med sin
utformning och placering i taket. Valet av en armaturdesign som passar butikens framtoning är jämförelsevis enkelt. Att skapa en karakteristisk ljusatmosfär däremot kräver kunskap om hur kunderna uppfattar ljuset. Ur samspelet av ljus och ytmaterial samt armaturer och takarkitektur kan sedan märkesfaktorer som en högkvalitativ, modern, impulsiv eller naturlig framtoning utvecklas.

Bilden avrundas med produktutformning: armaturernas design

Form, färg och modell av armaturer motsvarar pelare nummer två i en Corporate Lighting-strategi. Modern ljusteknik möjliggör här stor flexibilitet med avseende på armaturutformning i samma ljuskoncept, när tillverkaren erbjuder en modulbaserad och mångsidig armatursystematik. Ljusverktyg som har vissa identiskt lika egenskaper i hela kategorier och familjer utgör grunden för en tidsenlig och helhetlig lösning. Kontrastrik accentbelysning för en levande och variationsrik varumärkesimage kan till exempel åstadkommas både på ett elegant sätt med infällda takarmaturer och med framträdande strålkastare med tekniskt utseende. Belysning infälld i taket, till exempel med downlights, och modulbaserade system, till exempel strålkastare på strömskenor eller pendelarmaturer, är de mest olika sätten att gestalta taket – modernt avskalat eller tekniskt uttrycksfullt. Med strålkastare kan storlek, form och färg användas för att ytterligare differentiera varumärkets image. Silverfärgade armaturer mot ett vitt tak understryker en sval, teknisk märkesestetik i jämförelse med vita strålkastare, som ger en återhållen,

neutral atmosfär i detta sammanhang. En särskild roll spelas av dekorativa armaturer. Deras effekt handlar i första hand om armaturens form och mindre om ljuseffekten i rummet. Som blickfång i taket sätter de sin prägel på rummet med hjälp av form och färg och skapar associationer som romantisk, klassisk eller glamourös. De ger genom ornament och material kopplingar till kulturkretsar som den arabiska eller asiatiska världen. Ljusplanering som enbart bygger på dekorativa armaturer används inte i butiker, eftersom dessa armaturer i allmänhet inte har så väl beprövad ljusteknik som krävs för belysning av varor. Kunderna kan visserligen få intrycket att de dekorativa armaturerna i butiken dominerar ljuskonceptet, men den egentliga ljussättningen av varorna sker med hjälp av diskret infällda takarmaturer.

Utstråla individualitet: Bli unik genom karaktäristiska ljus- och takdetaljer

Butiker som satsar mycket på berättande och individualitet i sin varumärkeskommunikation, släpper tidigt under planeringen tanken på ett konventionellt vitt, upphängt tak. De ser taket som ett skulpturalt element i märkesbyggandet, genom att de bygger upp en speciell atmosfär med material, form, färg och ljus, som skiljer sig tydligt från traditionella tak. De tekniska armaturerna för accentuering av produkter får en ganska underordnad roll, eftersom själva takets form och färg dominerar helhetsintrycket. Takkanaler, lameller eller ljustak är bara några få möjligheter bland många att utforma tak på ett annorlunda sätt. Med svarta takkanaler kan tekniska komponenter som armaturer, brandskydds- och klimatteknik skickligt döljas och samtidigt kan rummets längd betonas genom den linjära strukturen. Lamelltak skapar på samma sätt ett elegant intryck, och den släta undersidan utmärker sig i detta fall genom ett fint linjemönster. När strukturen löper parallellt med fasaden på ingångssidan, kan anblicken av armaturerna för den som går in i butiken döljas nästan helt, så länge strålkastarna inte sticker ut ur lamelltaket Det förstärker intrycket att det är effekten av ljuset i butiken som spelar roll och inte själva armaturerna.

Ljustak möjliggör även ett alternativt intryck av rummet. De ger associationer till dagsljus med sin ljusstarka yta. Genom det diffusa ljuset motsvarar de konventionella ljustaken snarast en mulen himmel och inte det strålande solljuset med briljans och kontrastrik modellering. Komplettering av ljustaket med strålkastare för riktat ljus är därför mycket ändamålsenlig för att produkter ska framhävas med lysande färger. En smalare version av ljustak utgörs av ljusränder i taket, som kan användas för att visa kunderna vägen genom butiken med hjälp av form och riktning. Därutöver finns
en rad alternativ för att åstadkomma unika detaljer i taket för ett varumärke. Om nya detaljer ska användas i flera butiker, rekommenderas att konceptet, installationen och armaturernas nya inriktning testas noggrant, för att inte små svagheter ska upprepas på fler ställen.

Vilka armaturer passar för vilket syfte vid takmontering?

En grundläggande skillnad mellan armaturer ges av indelningen i flexibel och fast montering. Nedan följer en översikt över flexibla monteringslösningar med strömskenor, som passar för önskemål om ett tekniskt utseende och en kostnadseffektiv lösning och som kan monteras direkt i taket. Om strömskenan ska vara mer diskret, krävs en inbyggd variant. Slutligen presenteras de fast monterade armaturtyperna.

Flexibel, men synlig: Strömskena för utanpåliggande montering och pendelmontering

Flexibel montering av strålkastare sker med strömskenor, där armaturen enkelt sätts upp, tas bort och flyttas till ett annat ställe. Vid varierande belysningskrav, till exempel där växlande säsonger eller snabb produktutveckling medför täta omskyltningar samt vid ommöblering, har denna teknik många gånger visat sig praktisk, eftersom inga nya ledningsdragningar krävs. Strömskenan kan fästas direkt i taket eller i en underkonstruktion. Om höjdskillnader finns, till exempel i form av ventilationskanaler, passar ett system av pendlade strömskenor. Om indirekt takbelysning önskas, kan ett ljussystem med ljusöppning på ovansidan användas istället för en konventionell strömskena. På undersidan kan strålkastare monteras på liknande sätt som på en utanpåliggande strömskena.

Flexibel och diskret: Strömskena för infälld montering

För en lugnt och slätt utseende hos taket rekommenderas att montera strömskenan i infälld variant. För slätt infälld montering finns flänsskenor för upphängda modultak. Efter avslutad byggnation kan elektrikern bekvämt montera strömskenorna. Med hjälp av dekorativa krokar kan man även använda strömskenorna för upphängning av olika dekorationer.

Fast och synlig montering: Utanpåliggande armaturer och pendelarmaturer

När man hellre vill ha enstaka ljuspunkter i taket istället för långa strömskenor, passar utanpåliggande armaturer och pendelarmaturer. Ofta vilar beslutet om utanpåliggande armaturer och pendelarmaturer på praktiska orsaker. Av kostnadsskäl väljer inte ett upphängt tak – armaturmontering och kabeldragning sker direkt mot råtaket. Särskilt i butiker med högt i tak erbjuder pendelarmaturer möjligheten att välja ljuspunktens höjd fritt för att få takhöjden att verka mindre – butikslokalen får en mer privat och intim karaktär när armaturerna placeras i kundernas synfält. Eftersom dessa armaturer oftast har en bred ljusfördelning, kan de ge god allmänbelysning, men däremot ingen kontrastrik accentbelysning.

Fast och återhållen infälld montering: infällda takarmaturer och riktstrålkastare

När man önskar ett enkelt slätt tak i butiken och ljuset ska framhävas utan att kunderna ser armaturerna, blir infällda takarmaturer det självklara valet. Takytan ser då slät ut, eftersom armaturerna inte sticker ut ur taket. Taköppningen syns nätt och jämt. En tydligt strukturerad placering av armaturerna bidrar dessutom till att taket ger ett lugnt intryck. Planeraren kan här välja mellan två infällningstillbehör: För snabb montering finns ett infällningstillbehör med utanpåliggande ram. Den döljer en ojämn kant på hålet i taket. En inbyggnadsring för slät infällning ger istället ett elegant och minimalistiskt intryck. Övergången mellan taket och ringen måste dock putsas. Förutom bredstrålande downlights för grundbelysning eller wallwashers finns även riktstrålkastare i programmet för infällda takarmaturer. Riktstrålkastarna har visserligen fasta monteringspunkter och utnyttjar samma monteringsdetaljer som downlights, men kan både vridas och svängas i ramen och
möjliggör därmed en flexibel accentbelysning vid fast armaturplaceringen.

Hur kan armaturerna placeras i taket på bästa sätt?

Eftersom det inte finns något direkt samband mellan armaturplacering och ljusverkan hos riktbara armaturer, kan många ljuskoncept genomföras med mycket olika utseende hos taket. Det ger inredningsarkitekten stor frihet i utformningen när butikens varumärkestema ska understödjas med armaturplaceringen. Gestaltlagarna med principerna för symmetri, närhet, slutenhet och kontinuitet förmedlar en god grund för grupperingen av armaturer. Detta kompletteras av valet av ljuspunktshöjd och byggmoduler.

Ljusplanering: Taket i butikdsdesign

Slätt infälld: Strålkastare kan sättas i slätt infällda strömskenor – antingen med putsprofil eller som flänsskena i pendlade ljussystem. Resultatet ger ett mycket enkelt och diskret tak.

Ljusplanering: Taket i butikdsdesign

Utanpåliggande takmontering: Vid installation i efterhand möjliggör montering av en utanpåliggande strömskena en snabb och kostnadseffektiv lösning.

Ljusplanering: Taket i butikdsdesign

Takkanal: Integrering av ljusverktygen i en takkanal döljer i stor utsträckning armaturerna från betraktarens blickar.

Ljusplanering: Taket i butikdsdesign

Upphängning: I rum med högt i tak eller vid begränsat antal monteringspunkter i taket erbjuder den pendlade modellen med wire en praktisk lösning för montering på strömskena. I kombination med ett ljussystem möjliggörs kompletterande indirekt belysning för att få ett ljusare tak.

Principer för god form: Att skapa spännande rytmer med punkter och linjer

Infällda takarmaturer och strålkastare fungerar som punkter i taket och bildar ett mönster som påverkar atmosfären i rummet. Den konventionella lösningen för jämnhet är baserad på ett regelbundet rätvinkligt raster. Både ljusverkan och takets utseende blir lätt enformigt på detta sätt. Vid kompletterande accentbelysning kan man antingen lägga till ytterligare ett raster eller föra samman ljuspunkterna till par, grupper eller linjer. Därigenom kan monotonin i ett jämnt raster motverkas och rummets riktning förstärkas. Gestaltlagarna kan även användas för placering av strålkastare på strömskenor, för att till exempel bilda grupper och undvika rörig placering av strålkastarna. Det gäller särskilt accentbelysningen med strålkastare i skyltfönster.

Lek med det vertikala: Dela upp rummet med ljuspunkternas höjd

Förutom den horisontella placeringen av armaturer kan även ljuspunktens höjd förändra atmosfären i en butik. När armaturer hängs på låg höjd – oberoende av om det gäller tekniska eller dekorativa armaturer – skapas kontakt mellan kunden och armaturen i jämförelse med lösningar där downlights är slätt infällda i taket. Särskilt vid butik-i-butiken-koncept erbjuder dekorativa armaturers ljuspunktshöjd ett attraktivt sätt att definiera zoner och avgränsa dem från omgivningen. Denna ansats kan antingen förverkligas med en pendelarmatur eller med ett upphängt tak. I princip bör pendlade armaturer dock befinna utom räckhåll. Det minskar risken för åverkan.
För att diskret framhäva höjdskillnaden på ett upphängt tak i vissa delar av lokalen passar diffus belysning från en dold ljusramp som subtilt framhäver höjdskillnaden. Här passar en diskret belysning med varmvitt eller neutralvitt ljus. Alternativt kan här färgad belysning som passar till varumärkets färg bidra till att förstärka känslan och kopplingen till märkesidentiteten.

Ljus, inte armaturer: Att dölja armaturerna med modulbyggnation

Modulbyggnation ger många möjligheter att flytta ut armaturerna ur synfältet och sätta fokus på ljusets effekt på produkten. Svarta armaturer i mörka takkanaler eller i runda mörka öppningar drar enkelt ut ljusverktygen ur synfältet. Resultatet blir ofta en spänning mellan en stor ljus yta i kontrast mot enstaka mörka ränder. Även lameller – parallella eller som raster – döljer armaturerna. De skapar visserligen inte samma spänning som en takkanal, utan fascinerar istället genom den smäckra, enhetliga takstrukturen där armaturerna är näst intill osynligt integrerade. En liknande döljande effekt skapas i tak med ett överflöd av dekorativa element.

Sammanfattning: Med ljus och armaturer ljussätts både varumärket och produkterna

Framgång hos Corporate Lighting-koncepten ligger i samspelet mellan ljusstämning och lämpligt val av armatur. I första steget tas beslutet om vilken atmosfär som önskas, till exempel att bygga upp naturlighet eller ett teatraliskt intryck i butiken. Valet av passande armaturer med avseende på lämplig ljusteknik och tilltalande design sker först i andra steget. Taket erbjuder en mångsidig infrastruktur för att placera nödvändiga ljusverktyg och även infoga dem i taket beroende på butikens design. Att ljussätta taket med ljus på ett diskret sätt eller som ett markerat blickfång, ger slutligen innehavaren möjligheten att presentera en helhetsupplevelse av rummet vid kundernas inköp.

Rekommendationer om belysning för butikstak

– Ljusa takfärger och material samt indirekt ljus bidrar till att skapa ett intryck av rymd, särskilt i rum med lågt i tak.
– För att rikta kundernas uppmärksamhet mot produkterna i butiken, rekommenderas att den högsta belysningsstyrkan finns vid point of sale och att andra områden underordnas denna målsättning, till exempel ljussättningen av taket.
– I butiksutformningen bör produktljussättningen och rumsupplevelsen stå i förgrunden. Infällda armaturer passar för detta och även utanpåliggande armaturer och strålkastare i samma färg som taket.
– Tillverkare med en bred armatursystematik med differentierade ljusfördelningar erbjuder planeraren frihet i utformningen för att kunna förverkliga ljuslösningar med olika monteringsalternativ.
– Strålkastare och strömskenor passar när stor flexibilitet önskas. De ger taket ett diskret utseende när de har liknande färg som taket eller placeras i en takkanal resp. mellan lameller.
– Med ljuspunktens höjd och en annan ljusutformning

Ljusplanering: Taket i butikdsdesign

Thomas Schielke

Thomas Schielke har studerat arkitektur vid tekniska universitetet i Darmstadt, Tyskland. Han arbetar sedan mer än 10 år som redaktör för pedagogisk kommunikation hos armaturtillverkaren ERCO och är medförfattare till studieboken ”Lichtpositionen zwischen Kultur und Technik” (Ljuspositioner mellan kultur och teknik).

Planerar du ett liknande projekt?

Vi står gärna till tjänst med rådgivning kring ljusplanering och val av passande produkter.

Du når din lokala kontaktperson på:

{{fon}}

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

 loadericon

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

Det här kan också vara intressant för dig:

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.