myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Sju tips för perfekt wallwashing, ,

Sju tips för perfekt wallwashing

Belysta väggar har stor inverkan på ljuseffekten i arkitektoniska rum. I museer och butiker ljussätts konst och produkter effektivt med vertikalt ljus. Wallwashing gör det enklare att orientera sig, gör rummen större och lyfter fram ytstrukturer genom t.ex. släpljus. Eftersom olika situationer medför specifika krav har ERCO utvecklat differentierade LED-ljusverktyg som löser alla uppgifter på bästa tänkbara sätt.

Vertikal belysning är ett av de centrala inslagen i en ljusplanering. Wallwashing definierar rummet och visar hur det ska användas. För wallwashing bidrar inte bara till ljushetsintrycket, utan ökar även den visuella komforten på t.ex. kontor samtidigt som den underlättar orienteringen. Olika monteringssituationer och speciella krav på ljusets flexibilitet har medfört att det numera finns ett mycket stort utbud av ljusverktyg för vertikal belysning.

Sju tips för perfekt wallwashing

Mångsidig användning av wallwashing i arkitekturen

Wallwashing är en central beståndsdel i en kvalitativ ljusplanering, eftersom belysta väggar kan fylla olika funktioner. De gör det t.ex. lättare att orientera sig, skapar ett spatiöst intryck och lyfter fram ytstrukturer med släpljus. Ljuseffekter på väggar kan användas både inomhus och utomhus. Inomhus lyfter ljuset fram konstverk eller relevanta delar av rummet. Utomhus används fasadbelysning för att strukturera öppna platser och släpljus för att accentuera fasadernas detaljer.

Underlättar orientering

När vi går in i ett rum lägger vi först märke till de ljusaste ytorna. Omedvetet tillmäter vi dem störst betydelse. Wallwashing framhäver arkitekturens linjer och hjälper människor att uppfatta olika funktionsnivåer och övergångar mellan rum. Med hjälp av belysningen uppstår tydliga ingångszoner i t.ex. belysta foajéer. Välplanerade, belysta väggar vägleder besökarna i stora byggnader till de viktigaste rummen.

Sju tips för perfekt wallwashing
Sju tips för perfekt wallwashing

Skapar ljushet

En vertikal yta skapar ett avsevärt större ljushetsintryck än en belyst horisontell yta med samma belysningsstyrka. På det viset ger wallwashing ett stort bidrag till ljushetsintrycket i rummen. Förklaringen är att väggarna ligger i vårt naturliga synfält. Om väggen har en större reflexionsfaktor kan ljushetsintrycket öka markant. Råbetong behöver ungefär dubbelt så hög belysningsstyrka som en vit väggyta för att nå samma ljushetsintryck. Tegel och mörkt trä behöver det sexdubbla.

Ökar den visuella komforten

På kontor bidrar wallwashing till högre visuell komfort. Belysta väggar hjälper i hög grad till att minska kontrasten mellan den självlysande bildskärmen och den visuella omgivningen. Den ljusa bakgrunden skapar en ljuseffekt som är behaglig för ögonen och förebygger trötthet. Genom reflexionen på väggarna ger vertikal belysning ett mjukt ljus som modellerar ansikten på ett behagligt sätt. I exempelvis konferensrum bildar detta ljus en representativ miljö för konstruktiva samtal.

Sju tips för perfekt wallwashing
Sju tips för perfekt wallwashing

Skapar spatiöst intryck

Ljus skapar rymd. Jämnt belysta väggar gör att rummet upplevs som större. I framför allt små rum går det att höja trivselfaktorn bara genom att använda rätt armaturer. Omvänt kan stora ytor delas av med ljusa väggar. Extra stor betydelse får belysningen i mycket djupa rum som exempelvis atrier. Om dagsljuset endast faller in från ena sidan samtidigt som avståndet till motstående vägg är för stort kan wallwashing kompensera för det ljus som saknas. Ju ljusare och jämnare ljuset fördelas i hela rummet, desto bättre uppfattas rummet som en helhet.

Lyfter fram ytstrukturer

Om du vill betona tredimensionaliteten i ett material som exempelvis sten eller betong ska armaturerna sitta nära väggen. För detta ändamål lämpar sig speciella wallwashers för släpljus som monteras i golvet/marken eller taket. Släpljus lyfter fram ytstrukturerna genom ett kontrastrikt samspel mellan ljus och skugga. För att uppnå en markant skuggeffekt måste armaturerna placeras nära väggen. Släpljus ser till att även små upphöjningar i ytorna kastar markanta skuggor.

Sju tips för perfekt wallwashing

Hitta passande wallwasher

Olika situationer ställer specifika tekniska krav på ljuset och framför allt på de wallwashers som används. Därför finns det differentierade ljusverktyg som löser den aktuella uppgiften på ett optimalt sätt. Hit hör bland annat wallwashers i form av infällda takarmaturer där armaturen nästan blir en osynlig teknisk detalj. Även armaturer för strömskenor räknas hit. De installeras snabbt och är perfekta för mässor där tiden för montering och demontering är begränsad.

1. Integrerad lösning

Den mest eleganta lösningen uppnås med infällda wallwashers som integreras i taket inomhus och i marken utomhus. Armaturen träder diskret tillbaka och i rummet upplevs bara dess imponerande ljuseffekt. För denna typ av installationer krävs extra noggrann planering. Till skillnad från t.ex. montering på strömskenor går det som regel inte att göra några ändringar i efterhand. Vid montering i butikshyllor och liknande inredning bör armaturernas placering orientera sig efter hyllornas framkant. Det optimala väggavståndet motsvarar en tredjedel av takhöjden.

Sju tips för perfekt wallwashing

Armaturer som används

2. Korta väggavstånd för rum med stor takhöjd

När wallwashers ska installeras i rum med stor takhöjd blir tumregeln ”väggavståndet ska motsvara en tredjedel av takhöjden” ofta en utmaning. För sådana fall har ERCO utvecklat sin Atrium dubbelfokus-wallwasher. Ljuset från denna armatur har optimerats för ett reducerat väggavstånd på endast en femtedel av takhöjden. ERCO individual kan utveckla speciallösningar för ännu mer extrema situationer på uppdragsbasis.

Sju tips för perfekt wallwashing
Sju tips för perfekt wallwashing

Armaturer som används

3. Flexibel wallwashing

Temporära utställningar kräver flexibla ljuslösningar. Med adaptern kan wallwashers i ERCOs strålkastarfamiljer placeras var som helst på strömskenan med några få handgrepp. Det gör dem enkla att anpassa till förutsättningarna i lokalen. För största möjliga jämnhet på väggen ställs armaturerna in på 35° lutning. Väggavståndet bör vara ungefär en tredjedel av takhöjden.

Sju tips för perfekt wallwashing
Sju tips för perfekt wallwashing

Armaturer som används

4. Rationell och enkel montering

Pantrac wallwashers från ERCO är en speciellt bra lösning om du vill ha snabba och säkra resultat. Med adaptern kan armaturerna enkelt fixeras i strömskenan och riktas in parallellt med väggen. Inställningsvinkeln behöver inte justeras in – leden är fast i den vertikala riktningen. Pantrac har en extremt bred ljusfördelning som möjliggör stora armaturavstånd. Det betyder att det totala antalet armaturer blir mindre, vilket gör denna lösning ännu mer rationell och kostnadseffektiv.

Sju tips för perfekt wallwashing

Armaturer som används

5. Flexibel wallwashing med variabla avstånd

Den nya generationen av Eclipse wallwashers från ERCO kan placeras mer flexibelt än andra wallwashers. Armaturernas ljuseffekt förblir jämn även om armatur- och väggavstånden varierar, vilket är idealiskt för komplexa projekt med exempelvis oregelbundna rumsgeometrier eller takbjälkar.

Sju tips för perfekt wallwashing
Sju tips för perfekt wallwashing

Armaturer som används

6. Användning av släpljus

I representationslokaler handlar det sällan om att ge väggarna en jämn belysning. Här är det viktigare att material och strukturer lyfts fram genom ett spel mellan ljus och skugga. För denna typ av belysning är släpljus-wallwashers som t.ex. Lightgap för takmontering eller Site för golvmontering rätt ljusverktyg.

Sju tips för perfekt wallwashing
Sju tips för perfekt wallwashing
Sju tips för perfekt wallwashing

Armaturer som används

7. Wallwashing för korridorer

Wallwashing är en bra lösning för att uppnå ett ljust rumsintryck i korridorer och andra trånga utrymmen. Med wallwashing uppstår en jämn ljushet hela vägen från taket till golvet. För downlights gäller motsatsen. Ljuskäglans skärning hos denna armaturtyp delar upp korridorens väggar i ett mörkare område upptill och ett ljusare nedtill. Med en rad dubbelwallwashers kan de motstående korridorväggarna i stället belysas jämnt och effektivt.

Sju tips för perfekt wallwashing
Sju tips för perfekt wallwashing

Armaturer som används

Kvalitetsbedömning av wallwashers

Sju tips för perfekt wallwashing

Jämnhet

En extra viktig uppgift som wallwashers har är att belysa ytor med stor jämnhet. För att bedöma wallwashers jämnhet jämförs belysningsstyrkorna på väggen uppifrån och ned samt längs den horisontella axeln. Längs den vertikala axeln bör förhållandet mellan den genomsnittliga belysningsstyrkan och den lägsta belysningsstyrkan vara 3:1. Även för jämnheten längs den horisontella axeln bör förhållandet mellan den genomsnittliga och den lägsta belysningsstyrkan vara 3:1. Om kontrasterna är större upplever ögat en ojämnhet. Dessutom ska ljuset helst sluta direkt nedanför innertaket. I t.ex. ett tre meter högt rum bör avståndet till taket vara högst 10cm.

Visuell komfort

En stor avbländningsvinkel på 40° mot rummet förhindrar att betraktaren bländas då blicken riktas mot armaturen. Utmärkt visuell komfort innebär att det inte är armaturen som är i fokus i rummet, utan den jämnt belysta väggytan.

Sju tips för perfekt wallwashing
Sju tips för perfekt wallwashing

Energieffektivitet

Den genomsnittliga belysningsstyrkan på väggytan i relation till energianvändningen används som indikator för en wallwashers verkningsgrad. Effektiva armaturer styr allt ljus från LED-ljuskällorna mot väggytan. Resultatet blir ett lägre W/m²-värde och föredömlig energieffektivitet. En effektiv wallwasher behöver endast runt 3W/m² för att uppnå en genomsnittlig belysningsstyrka på 200lx på väggen.

Kostnadseffektivitet

Ju större avstånd mellan wallwashers, desto färre armaturer krävs. Det innebär lägre investeringskostnader. En ljusteknik som är optimerad för stora armaturavstånd bidrar därmed till den totala kostnadseffektiviteten i arkitekturprojekt. Det handlar med andra ord om LED-ljusteknikens verkningsgrad. I rum med tre meters takhöjd går det att uppnå mycket hög horisontell jämnhet med modern optik och armaturavstånd på upp till 1,5 meter.

Sju tips för perfekt wallwashing
Sju tips för perfekt wallwashing

Dr. Thomas Schielke, ERCO.

Dr. Thomas Schielke har studerat arkitektur vid tekniska universitetet i Darmstadt, Tyskland. Sedan drygt 15 år tillbaka arbetar han som redaktör för didaktisk kommunikation hos armaturtillverkaren ERCO och är medförfattare till studieboken ”Lichtpositionen zwischen Kultur und Technik” (Ljuspositioner mellan kultur och teknik).