myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
BSH, huvudkontoret i Nederländerna (Hoofddorp)
Reportage

BSH-centralen i Hoofddorp, Nederländerna

BSH (Bosch Siemens Hausgeräte) omsätter konceptet på ett konsekvent sätt i sin nya holländska distributionscentral. Det omfattar även energieffektiv och komfortabel belysning med ERCOs LED-teknik.

Cradle to Cradle är ett koncept som står för hållbar och ekologisk arkitektur. BSH (Bosch Siemens Hausgeräte) omsätter konceptet på ett konsekvent sätt i sin nya holländska distributionscentral. Det omfattar även energieffektiv och komfortabel belysning med ERCOs LED-teknik.

Om det överhuvudtaget går att tillskriva en nation en bestämd mentalitet, så har den utan tvivel präglats av landets naturförhållanden. Stora delar av den yta som holländarna förfogar över har erövrats efter hundratals år av kamp mot Nordsjön. Och i det här lilla, men tättbefolkade och högproduktiva landet träffar man på människor med en pragmatisk relation till naturen och en positiv syn på miljö- och klimatskydd. Inte konstigt då stora delar av landet ligger under havsnivån. Här värdesätts även god formgivning som ett medel att vinna acceptans för tekniskt och socialt nytänkande.

Därför är det föga överraskande att den tyska kemikern och miljövisionären Michael Baumgart kunnat inrätta en institution för "Cradle to Cradle" (C2C)* på Erasmus-universitetet i Rotterdam. Där kan han fortsätta att utforska den ansats för ekologisk produktion som han utvecklat tillsammans med den amerikanska arkitekten William McDonough.

BSH, huvudkontoret i Nederländerna (Hoofddorp)
BSH, huvudkontoret i Nederländerna (Hoofddorp)

Även utställningsytan för Siemens produktserie Studioline belyses med Logotec LED-strålkastare i ett hängande strömskensystem. Strålkastaroptiken med Spherolit-linser är anpassad till målytornas format och ger markanta kontraster vid optimal verkningsgrad utan spill-ljus. Utställningsföremålen samt materialen i möbler och dekorobjekt kommer perfekt till sin rätt medan det nakna taket hålls diskret i mörkret.

McDonough har omsatt C2C-konceptet i praktiken i Nederländernas första kontorspark av detta slag i Hoofddorp, en 1800-talsstad i Polderland söder om Amsterdam. En central punkt i "Park 20/20", som anläggningen döpts till, är en kontorsbyggnad som ritats av McDonough. Där har den tyska hushållsproduktkoncernen Bosch Siemens (BSH) sitt holländska distributionscenter och där finns även utställningslokaler för koncernens märken Bosch, Siemens, Neff och Gaggenau.

Hållbarhet har länge varit en av BSH-koncernens ledstjärnor och den nya fastigheten går ytterligare ett steg längre med C2C. Målsättningen är att alla ingående material ska kunna återanvändas eller återföras till naturen. Med egenskaper som hög verkningsgrad, lång livslängd och god återvinningsförmåga har ERCOs LED-ljusverktyg kvalificerat sig för detta projekt. En annan orsak är den överlägsna ljuskvalitet som bidrar till en hög acceptans för ekologiskt fördelaktiga lösningar bland användarna.

BSH, huvudkontoret i Nederländerna (Hoofddorp)
BSH, huvudkontoret i Nederländerna (Hoofddorp)

Den grönbevuxna väggen på den fyra våningar höga atriet symboliserar arkitekturens ekologiska strävan. Här finns även gemensamma utrymmen i form av konferenslokaler och kafeterior. Smalstrålande Logotec LED-strålkastare som är monterade på strömskensystem som är fritt upphängda i rummet, överbryggar stora avstånd mellan människor och belysta ytor.

För interiören ansvarade inredningsarkitektkontoret D/Dock i Amsterdam som i sitt koncept smälter samman varumärken och miljö i en ekologiskt präglad estetik som välkomnar besökarna med lugn och öppenhet. Omsorgsfullt placerad belysning, material som är behagliga att vidröra, dämpade färger och flexibla inredningsdetaljer understryker konceptet – klarhet i helheten, omsorg om detaljerna. Matlagningsskolan visar hur flexibelt konceptet är. På kort tid kan maskiner av olika märken bytas ut mot varandra så att lokalen kan användas för alla varumärken. Flexibla belysningssystem som exempelvis system med strålkastare och strömskenor smälter perfekt in i sådana miljöer. Byggnadens kärna är ett fyra våningar högt atrium med en grönbevuxen vägg som fortsätter ut på byggnadens utsida. I glastaket finns en inbyggd solcellsanläggning för utvinning av förnybar energi.

Det hållbara ljuskonceptet i offentliga utrymmen och utställningslokalerna för BSH-märkena Bosch, Siemens, Gaggenau och Neff består framför allt av accentuerande ljus. Därför valde planerarna Logotec LED-strålkastare för montering på strömskena. De kan placeras och riktas på ett flexibelt sätt. Spherolit-linserna kan dessutom bytas utan verktyg, vilket gör det möjligt att anpassa ljuskäglan i form av spot, wide flood, oval flood eller wallwash.

Andra effektiva ljusverktyg som används, vid sidan av andra typer av LED-strålkastare, är infällda takarmaturer med LED från Quintessence-programmet samt armaturer i serien Compact 100 med kompaktlysrör. De skapar ett situationsanpassat ljus som förbättrar varseblivningen. ERCOs hållbara grundtanke om effektiv visuell komfort förenas på ett optimalt sätt med byggnadens "Cradle to Cradle"-koncept och bidrar därmed till att framhäva BSH-koncernens varumärken och produkter på ett attraktivt och framtidsorienterat sätt.

Cradle to Cradle® och C2C® är registrerade varumärken som ägs av McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC). Närmare information: www.mbdc.com

Lichtbericht 95, december 2012

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.