myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Katedralen i Milano
Reportage

Att göra majestätiska dimensioner gripbara: Ny belysning av katedralen i Milano

"Longh cume la fabbrica del Domm", säger stadsinvånarna på sin lombardiska dialekt när något aldrig blir färdigt. Lika långt som katedralbygget – ända sedan 1368 bygger man på katedralen i hjärtat av denna norditalienska metropol. ERCO står bakom det nya ljuset med effektiva LED-ljusverktyg.

Katedralens fasad blev färdig först under Napoleon, som där lät kröna sig till kung över Italien år 1805. Och idag precis som för flera hundra år sedan knyter "Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano", den ärevördiga kyrkverkstaden i Milano, till sig byggmästare och hantverkare som arbetar med färdigställande och underhåll av kyrkobyggnaden. Det gäller då inte bara för att bevara och restaurera originalmaterialet, utan även för att tillhandahålla nutida funktioner som tillträdeskontroll, klimatanläggningar och belysning.

Katedralen i Milano
Katedralen i Milano

Matthew Penns studio: Margate, Storbritannien
Foto: Frieder Blickle, Hamburg

Katedralen i Milano

Att definiera rumsdimensionerna med ljus
Dessa experter skulle alltså övertygas om att katedralen skulle få ny belysning invändigt med anledning av årets världsutställning EXPO 2015 i Milano. Ljusplanerarna från Ferrara Palladino e Associati, Milano, är lyckligtvis väl förtrogna med både byggnaden och kyrkverkstaden: Redan år 2000 hade de arbetat med fasadbelysningen på katedralen. Ändå är det en gigantisk uppgift, eftersom katedralen är en av världens största kyrkobyggnader. Den är 157 meter lång, tvärskeppet är 92 meter brett och långskeppet är 45 meter högt. Huvuduppgiften för ljusplanerarna var att göra dessa majestätiska dimensioner gripbara för besökarna: "Faktiskt är hela arkitekturens monumentala storlek den första aspekten att ta hänsyn till. Den imponerande storleken, den överväldigande skalan, som följer oss från det ögonblick när vi går in genom huvudporten, är ursprunget till Pietro Palladinos första ritningar: "Den här storleksordningen var vi tvungna att förhålla oss till från första början".

Ljuskonceptet bör därför betona den uppåtsträvande karaktären hos den gotiska arkitekturen likväl som kyrkorummets vidsträckthet. Det bör, med Palladinos ord, "bli till ett instrument som framhäver upphöjdheten hos detta byggnadsverk och visar på katedralen som det viktigaste religiösa byggnadsverket i staden.

Troende och turister kommer att uppleva katedralen på ett helt nytt sätt

I ljuset från katedralens gamla belysningsanläggning verkade rummet spänningslöst, ja nästan försummat: Washers med 400W-urladdningslampor monterades i höjd med valvens bas och belyste rummet därifrån med enhetligt och svalt dagsljusliknande ljus. Det är en otillfredsställande lösning för dagens behov, som berodde på att det inte fanns några ljuskällor med bättre effektivitet och längre livslängd vid den tiden. Underhålls- och driftkostnader är alltid en kritisk fråga för kyrkverkstaden med tanke på deras många olika uppgifter, eftersom dessa – vilket är typiskt för kulturella institutioner – ska täckas av den begränsade löpande budgeten, medan unika investeringar ofta kan finansieras av särskilda anslag, bidrag eller donationer. 

Katedralen i Milano
Katedralen i Milano

Ljuskvalitet på en ny nivå
Därför var uppdragsgivarna mycket mottagliga för ljusplanerarnas koncept, att med hjälp av LED-teknik å ena sidan nå en ny estetisk nivå, å andra sidan låta investeringen i högkvalitativa ljusverktyg bidra till långsiktigt sänkta energi- och underhållskostnader. Genom att planerarna bibehöll monteringsplatsen på mer än 30 meters höjd, kan befintliga elledningar utnyttjas även i fortsättningen. Dessutom befinner sig armaturerna utanför besökarnas synfält och de kan samtidigt riktas på bästa möjliga sätt mot föremål och ytor i kyrkorummet. Det avgörande steget mot ett differentierat ljuskoncept var beslutet att använda ett avsevärt mycket större antal armaturer för att på bästa sätt fylla olika belysningsuppgifter i rummet med olika effekter och former på ljuskäglan. Ett så stort antal armaturer på en så svårtillgänglig monteringsplats skulle gett näst intill oöverstigliga problem med underhållet om det varit konventionell teknik – först när de underhållsfria LED-armaturerna kom skapades detta spelrum för ljusplaneringen.

Ferrara Palladinos koncept integrerar flera komponenter: Grunden är en jämn belysning på de gotiska valven, som för första gången presenteras på detta sätt. Genom denna breda takbelysning ser rummet högt och ljust ut. Det indirekta ljuset förenas med kompletterande belysning rakt uppifrån "till en typ av ljusmatta, som förenar rummen och mildrar totalintrycket", som Pietro Palladino beskriver det. Inom denna grundbelysning skapar accentbelysningen kontraster som styr varseblivningen: På rytmiken i de slanka pelarna, och även på enstaka framträdande föremål som helgonskulpturer, altaren och målningar. För sådana här belysningstillämpningar där tydliga kontraster i ljusintensiteten ska skapas över avstånd på 40 eller 50 meter behövs extra smalstrålande strålkastare med kraftiga lumenpaket. Det kan ERCO erbjuda tack vare den innovativa Spherolit-LED-optiken. Planerarna specificerade visserligen ingen elektronisk ljusstyrningsanläggning, men de strukturerade belysningen i styrbara grupper, för att lämpliga ljusscener ska kunna väljas vid speciella tillfällen och i olika situationer.

Katedralen i Milano
Katedralen i Milano
Katedralen i Milano
Katedralen i Milano

Totalt sett: en hållbar lösning
En virtuell granskning av ljuskonceptet med användning av ERCOs LED-armaturer ägde rum med hjälp av programvaran DIALux, som är utformad just för ljusplanering. Vid beräkningen visade det sig att trots det högre antalet armaturer i jämförelse med den gamla anläggningen blir det möjligt att minska energianvändningen med nästan två tredjedelar – investeringen i ljuskvalitet blir med hjälp av insparade energi- och underhållskostnader även ekonomiskt fördelaktig. Även i modeller av full storlek imponerade LED-armaturerna i Parscan-familjen med den briljans och precision som överbryggar de enorma belysningsavstånden. Ytterligare krav från planerarna var en livslängd på mer än 50 000 timmar, inbyggda dimmers för ljusreglering av installationen och fixerbar riktningsjustering. Allt detta uppfylldes av de serietillverkade strålkastarna Parscan, och även den kompakta produktdesignen vann gehör: "De enskilda armaturerna med sina små dimensioner smälter diskret in i omgivningen," sammanfattar Palladino belåtet.

De enskilda armaturerna med sina små dimensioner smälter diskret in i sin omgivning

Och hur ser energibalansen ut? Trots ett större antal armaturer, 784 st, har den anslutna effekten faktiskt minskat från 70kW till 23,7kW. För denna framgång fick projektet energiklass A+ och ERCO fick som leverantör en utmärkelse vid Öko-Innovationspreis 2015 från den italienska miljöorganisationen Legambiente. Det visar att det nya ljuset i domen i Milano är trendsättande både estetiskt och funktionellt, när det handlar om att energieffektivisera belysningen av kyrkobyggnader och andra historiska byggnadsminnen.

Katedralen i Milano
Katedralen i Milano
Katedralen i Milano
Katedralen i Milano

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.