myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Kejsarforumen, Rom
Reportage

Historia modellerad med ljus: de romerska kejsarforumen

Ett av de mest prestigefulla belysningsprojekten under de senaste åren i Italien är fullbordat – de antika kejsarforumen i Rom glänser i nytt ljus sedan stadens jubileumsdag i april 2015. Med hjälp av ERCOs ljusverktyg bidrar nu belysningen till att skildra historien.

Kejsarforumen, Rom

Det påminde om en filmpremiär. På kvällen den 21 april, den dag som i Rom traditionellt firas som årsdagen för stadens grundande, samlades många prominenta personer på Fori Imperiali (kejsarforumen) – bland andra borgmästaren, kulturministern, inbjudna gäster, en mängd journalister och ca 35.000 romare och turister. De kom dit för att se presentationen av den nyinstallerade belysningen av dessa antika monument. Projektet omfattar det vidsträckta området där kejsarforumen ligger (inbegripet Capitolium, Palatinen och Quirinalen), och initiativet till det togs av Roms borgmästare Ignazio Marino tillsammans med överintendenturen Capitoline (myndigheten som ansvarar för kulturminnen, motsvarar ungefär Riksantikvarieämbetet). Belysningskonceptet och dess genomförande uppdrogs till professor Vittorio Storaro och arkitekten Francesca Storaro. Stadsbolaget Acea Illuminazione Publicca Spa stod för det praktiska arbetet. I skymningen, efter ett anförande av Vittorio och Francesca Storaro, tändes belysningen av dessa antika monument steg för steg. Då bröt en spontan applåd ut. Entusiasmen var stor över ljusplaneringen som låter oss se de antika ruinerna på ett nytt sätt.

Kejsarforumen, Rom
Kejsarforumen, Rom
Kejsarforumen, Rom

Med ljus berättas den romerska arkitekturens historia
De antika kejsarforumen hör till de mest betydelsefulla arkeologiska platserna i den italienska huvudstaden och är några av de mest betydelsefulla kulturella minnesmärkena i den "eviga staden", som är så rik på konstskatter. Det handlar om representativa torg, som förr kantades av storslagna byggnadsverk och som anlades som utökning av Forum Romanum under den tidiga kejsarepoken. Till och med i ruinerna av dessa forum, som uppkallats efter sina upphovsmän, kan man ännu ana prakten och den arkitektoniska glansen hos den antika världsmetropolen. Vittorio och Francesca Storaro satte upp ambitiösa mål i sitt belysningskoncept för kejsarforumen. Med ljusets visuella språk vill de berätta historien om betydande historiska personer och deras byggnadsverk. Ljus och arkitektur ska samspela för att å ena sidan presentera de tre kejsarna Augustus, Nerva och Trajanus och deras olika personligheter och å andra sidan symboliken i de forum de byggde.

De grundläggande ljuskoncepten för forumen är enligt vad planerarna förklarade: "parallellt linjär (löper i endast en riktning) på Augustus forum, axiell för Nervas forum och centrifugal (från mitten och utåt) på Trajanus forum." Symboliken i ljuset utnyttjas på så sätt för att understryka de centrala komponenterna på varje forum. Varmvitt ljus (3000K) belyser de karakteristiska arkitektoniska detaljerna. På övriga områden av forumen används neutralvitt ljus (4000K). Genom varmvitt ljus betonas Mars Ultors tempel på Augustus forum, kolonnrackarna (Colonnacce) och fundamentet till Minervas tempel på Nervas forum samt Trajanuskolonnen och Basilika Ulpia på Trajanus forum. I de båda Storaros ljuskoncept kommer så att säga det varma ljuset direkt från de personer som det representerar. Kejsarna själva skulle hade burit en solsymbol och under sin tid härskat i en aura av solljus. I sin beskrivning av ljuskonceptet anför Vittorio och Francesca Storaro som motivering: "Genom behovet av jämvikt mellan de tre stora erövrarna och fredsbevarandet i de erövrade områdena får hela området kring varje forums mittpunkt en månljusliknande belysning. Det kan ses som en nödvändig harmoni mellan mänsklighet och gudom, mellan månljus och solljus."

Kejsarforumen, Rom
Kejsarforumen, Rom

Utmaningen: Precision och flexibilitet, energieffektivitet och underhållsfrihet
Målet för belysningsprojektet för de tre forumen var mycket högt ställt. Man krävde toppmoderna, högeffektiva LED-armaturer för att få en belysning utöver det vanliga med minimalt energibehov. Uppdragsgivarna fäste dessutom stor vikt vid lång livslängd hos armaturerna. Här handlade det inte om hållbarhet hos investeringen, utan framför allt om att begränsa det nödvändiga underhållet till ett absolut minimum i detta arkeologiskt mycket känsliga område. För Storaros, som satte bästa möjliga genomförande av sitt belysningskoncept i centrum, spelade precisionen och flexibiliteten hos ljusverktygen en betydelsefull roll.

Beslutet att använda ERCOs ljusverktyg till detta prestigefulla projekt är mot denna bakgrund självklart. Det visar än en gång den framstående kvaliteten hos ERCOs produkter i fråga om alla beslutsrelevanta kriterier.

Kejsarforumen, Rom
Kejsarforumen, Rom

En påkostad process för den perfekta belysningen
Arbetet med detta projekt påbörjades i augusti 2014. När ljusplaneringen var klar övergick man till den definitiva ljustekniska projekteringen. Från januari 2015 utfördes noggranna tekniska tester på själva forumen. Installationen av armaturerna på plats och tillhörande tekniska förberedelser utfördes under mars och april i år under drygt fem intensiva arbetsveckor. De båda Storaros utnyttjade denna tid för finjustering av sitt utkast. Med stöd av överintendenturen Capitoline (ansvarig myndighet för kulturminnesvård), en ERCO rådgivare samt personal från Acea Illuminazione Pubblica, finslipade ljusplanerarna placeringen av armaturer, den rätta ljusfördelningen och ljusstyrkan för varje armatur. På begäran av Vittorio och Francesca Storaro, som i vissa fall ville ha mycket mjuka övergångar i ljusintensitet utrustades vissa Spherolit-linser med specialfilter. Vittnen till denna intensiva fas i arbetet berättar med respekt om noggrannheten, professionaliteten och de kompromisslösa kvalitetskraven, som ljusplanerarna uppvisade – fram till att arbetet var klart två dagar efter premiären. Resultatet rättfärdigar verkligen denna insats.

Kejsarforumen, Rom
Kejsarforumen, Rom

Historieberättande med ljus
För den nya belysningen av kejsarforumen, som upptar ca 20.000 kvadratmeter, valde Vittorio och Francesca Storaro både strålkastare, washers och wallwashers – Lightscan, Parscoop, Grasshopper och Beamer – och fasadarmaturer – Lightscan och Focalflood – ur ERCOs omfattande program för utomhusarmaturer. Totalt användes i projektet ca 520 armaturer med en total effekt på 26kW. Med undantag av Focalflood används olika effektklasser av respektive modell. Det garanterar perfekt differentierade ljuslösningar för ett sådant genomarbetat belysningsprojekt. Flexibiliteten förstärks ytterligare av ERCOs utbytbara Spherolit-linser, som möjliggör ett brett spektrum av ljusfördelningar.

Användningen av två ljusfärgsnyanser – neutralvitt och varmvitt – understryker den arkitektoniska strukturen hos kejsarforumen. Armaturer med varmvitt ljus belyser de viktigaste typiska delarna av varje forum. På Nervas forum är det kolonnrackarna (Le Colonnacce) med Minerva-reliefen – ett fragment av raden av kolonner som en gång inramade detta forum. På Augustus forum står Mars Ultor-templet i centrum för uppmärksamheten. På Trajanus forum slutligen framhävs förutom Trajanuskolonnen den dubbla kolonnraden i Basilika Ulpia. För belysningen av övriga objekt och ytor som så att säga utgör bakgrund till huvudattraktionerna, används neutralvitt ljus. Även på denna viktiga punkt i belysningskonceptet kan ljusformgivarna förlita sig på den speciella kvaliteten hos ERCOs LED-teknik. Det strikta urvalet av lysdioder garanterar en perfekt enhetlig ljusfärgsnyans hos ERCOs ljusverktyg.

Kejsarforumen, Rom
Kejsarforumen, Rom

Magiskt släpljus över reliefen på Trajanuskolonnen
Den nya belysningen av kejsarforumen är lika estetiskt tilltalande som upplysande. Särskilt tydlig blir den extraordinära kvaliteten hos detta belysningsprojekt på den berömda Trajanuskolonnen. Denna ca 30m höga bildstod, som berättar om kejsarens ärorika fälttåg på ett nästan filmiskt sätt, är bara delvis "läsbar" i dagsljus. Bara med släpljus blir den låga reliefen med denna bildhistoria tillräckligt tydlig för att urskiljas. Vid den nattliga belysningen blir nu berättelsen kontinuerligt och tydligt urskiljbar från alla perspektiv – en estetisk och historisk tillgång som världen kan tacka maestro Vittorio Storaro och arkitekten Francesca Storaro för.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.