myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Synestetisk arkitektur
Reportage

Synestetisk arkitektur

När alla fem mänskliga sinnen tilltalas sker varseblivningen på ett emotionellt plan och detta utnyttjas framför allt inom dagens marknadsföring. Men även inom arkitekturen blir man alltmer positiv till möjligheten att skapa helhetliga rumsupplevelser med multisensoriska medel. Ett exempel är Villa Linari i Hamburg där arkitektur, ljus och doft bildar en i det närmaste symbiotisk enhet.

Vi människor kan se, lukta, smaka, känna och höra. Vi har fem utpräglade och mycket finkänsliga sinnen. Ändå står det visuella intrycket i centrum för vår uppmärksamhet i allt från arkitektur och design till de nya medierna. Men att världen blir avsevärt större och intressantare när alla våra sinnen tilltalas är något som både marknadsföringsexperter och i allt högre grad även arkitekter har insett. Hur vi upplever ett rum beror ju inte bara på vad vi ser. Även lukten, känseln och hörseln bidrar till hur vi uppfattar ett rum. Det är faktiskt så att osynliga faktorer i hög grad påverkar oss på ett omedvetet, emotionellt plan. Det menar i alla fall Rainer Diersche, designer och civilingenjör i industriell ekonomi, som 2001 grundade företaget "Linari" som är specialiserat på förstklassiga, exklusiva rumsparfymer.

Synestetisk arkitektur
Synestetisk arkitektur

En egenhändigt installerad doftanläggning ger varje rum en speciell doft. Samspelet mellan ljus och arkitektur skapar därmed en multisensorisk rumsupplevelse.

Redan när Rainer Diersche skissade på sitt eget hus i Hamburg hade han konkreta föreställningar om såväl byggnadens arkitektur som interiörens förmåga att tilltala sinnena genom ljus och doft. "Dofterna som mitt företag tar fram är mycket rena och oförfalskade. Det ska också återspeglas i huset", förklarar Diersche. "Därför sökte jag en arkitekt som har nödvändiga kunskaper, men som också bidrar med egna idéer." Rainer Diersche hittade denne arkitekt i Thomas Dibelius, ägaren av arkitektkontoret Dibelius Architekten i Hamburg. Thomas Dibelius ritade en kubformad byggnad i två våningar som är sluten mot gatan, men öppnar sig mot baksidan och trädgården genom stora glasfasader. Interiören hålls i vitt och markplanet är ett enda stort, öppet utrymme där de olika funktionella delarna flyter in i varandra. "Rummen ska formmässigt reduceras till ett minimum", säger Rainer Diersche. "För mig var det viktigt att accessoarer och ljus spelar huvudrollen." Som verktyg för det variabla ljuset används Quintessence varychrome downlights och wallwashers från ERCO. Dessa LED-armaturer med RGBW-färgblandningsteknik erbjuder allt från mycket mättade färger och pastellfärger till vitt ljus med enastående färgåtergivning.

Man ska inte uppleva världen med enbart öppna ögon, utan även med öppen näsa

Speciellt wallwasher-armaturernas vertikala belysning av väggytorna skapar intrycket av att den öppna interiören lyser av sig själv. Ett DALI-baserat ljusstyrningssystem kan spela upp programmerade ljusscener via en knapptryckning, men gör det också möjligt att ställa in ljuset manuellt helt efter behov. "I varje rum har man möjlighet att definiera ljusfärgsnyansen individuellt. Både med strömbrytare och via sin smartphone och WLAN", förklarar Rainer Diersche. Utöver den individuella belysningen lät han även installera en anläggning som sprider olika dofter i alla rum.

Synestetisk arkitektur
Synestetisk arkitektur

"För mig var det viktigt att accessoarer och ljus spelar huvudrollen", säger byggherren Rainer Diersche. Den minimalistiska inomhusmiljön ljussätts på ett dynamiskt sätt av belysning med växlande färger.

Det finns till exempel en juldoft eller en doft med inslag av frukt och blommor som passar till sommaren. "Hur ett rum upplevs beror till enormt stor del på doften", förklarar Diersche. "Det finns en mängd olika ingredienser som kan förändra intrycket. Dofter kan ha en lugnande eller stimulerande verkan. I grunden handlar det om vilken doft som passar till ett rum eller ett rumsintryck. Hur viktig doften faktiskt är märker man ju om det luktar illa i ett rum."

Påverkar omedvetet
I privatbostäder är det än så länge inte så vanligt att använda multisensoriska principer. Synestetisk arkitektur hittar man framför allt i hotell, butiker och i temporära rumsinstallationer. I synnerhet inom marknadsföringen satsar branschen i allt större utsträckning på psykologiska och neurologiska rön. Utöver butikslokalernas utformning ska konsumenten även lockas till inköp genom ljusstämningar, dofter och musik. Med hjälp av exempelvis magnetresonansterapi har neuroforskare studerat vad som händer i den mänskliga hjärnan när ett köpbeslut fattas. Det entydiga resultatet är att beslutet baseras på skenbart rationella kriterier, att den egentliga köpimpulsen löses ut av känslor och stämningar. Allt som vi varseblir via våra ögon bearbetas i en relativt medveten del av hjärnan. Men lukt, smak och även intryck i form av ljusstämningar bearbetas på ett emotionellt och för det mesta omedvetet plan. Vi kan vara helt medvetna om att doften som sprids från bageriet bara är ett marknadsföringstrick, men ändå upplever vi doften som behaglig och aptitretande. Det fungerar alltså, vare sig vi vill det eller inte. Näsan arbetar nämligen hela tiden. Till och med i sömnen vidarebefordrar den luktinformation direkt till bestämda centra i hjärnan där emotioner och stämningar bearbetas. "Man ska inte uppleva världen med enbart öppna ögon, utan även med öppen näsa", som Hanns Hatt uttrycker det. Han är professor vid institutionen för cellfysiologi på universitetet i Bochum och en ledande expert inom luktforskningen. Hanns Hatt studerar människans luktreceptorer och hur lukterna påverkar oss. "När man går in i ett rum bör man inte bara se sig om, utan även 'lukta sig om'. Då upplever man en helt okänd värld, som visserligen är osynlig, men som omger och påverkar oss." Enligt Hatt bestämmer den olfaktoriska perceptionen i hög grad hur vi uppfattar ett rum, kanske till och med mer än det visuella intrycket. I dag vet vi att dofter starkt sammanhänger med barndomsminnen. Vanilj och lavendel kan utlösa tidiga känslor av trygghet och tillit som sedan förknippas med den aktuella situationen – till exempel i form av ett rum eller en produkt. Resultatet är en positiv känslomässig association som i de flesta fall är helt omedveten. Men det är samtidigt mycket svårt att använda dofter på rätt sätt. "Föreställningen 'ju mer desto bättre' är mycket utbredd", förklarar Hatt. "Men effekten blir lätt den motsatta. En för hög koncentration gör att doften sticker i både ögonen och näsan."

Synestetisk arkitektur
Synestetisk arkitektur

Kontrast varm-kallt: Synestesi mellan belysning, material och temperaturkänsla i relaxavdelningen. Trots de transparenta väggarna frigör sig bastun från våtutrymmet på flera sensoriska plan.

Även doftens kvalitet har avgörande betydelse. "Det finns dofter som enbart består av billiga lösningsmedel som blandats med synestetiska doftämnen. Sådana doftämnen når inte bara vårt luktsystem, utan även trillingnerven som är en varnings- och smärtnerv. Följden kan bli huvudvärk och illamående.“ För att nå en positiv effekt rekommenderar Hanns Hatt framför allt dofter av hög kvalitet av rena eteriska oljor i så låga koncentrationer att de nätt och jämnt kan uppfattas.

Multisensorisk utformning av rum – en stor konst
Vid utformning av rum kan en målinriktad användning av sinsemellan avstämda multisensoriska medel (dvs. en synestetisk arkitektur) skapa en medveten och intensiv upplevelse av rummet som leder till ett helhetligt välbefinnande. Begreppet "synestesi" härstammar egentligen från psykologin och betecknar en störning som innebär att sinnesintrycken sammankopplas med varandra på "fel" sätt.
Synesteter upplever till exempel att de känner färgers smak eller att de kan se musik eller dofter. Sådana upplevelser kan också framkallas genom en intelligent kombination av multisensoriska medel i synestetiskt utformade rum. Men i det här fallet är upplevelsen både medveten och behaglig. Självfallet tilltalas alla sinnen inte lika starkt. Det gäller att hitta rätt blandning och intensitet. I idealfallet kombineras färg, form, ljus, haptik, material, ljud och doft på ett optimalt sätt. En stor konst som tyvärr inte alltid lyckas. Det finns en mängd faktorer som kan göra så att leken med våra sinnen i stället får motsatt effekt. Alla människor har exempelvis en helt unik och individuellt präglad "dofthistorik". En del dofter förknippas med trevliga situationer. Men även förment välluktande dofter kan upplevas som obehagliga av en del personer, beroende på vilka associationer de väcker.
Dessutom får ett motsatsförhållande mellan två sinnesintryck en kontraproduktiv effekt. Om vi till exempel ser ett PVC-golv med ekmönster skickar synnerven informationen "trägolv" till hjärnan. När vi sedan går på golvet märker vi att något inte stämmer. Det är mjukt och det förväntade stegljudet på trä uteblir. Användaren känner sig omedvetet "lurad". Detta bekräftas också av studier som genomförts på Max Planck-institutet för biologisk cybernetik i Tübingen. Forskarna har upptäckt att hjärnan formar en sensorisk "bild" av olika sinnesintryck. Men om bilden inte är konsekvent identifieras den som "osann" och sorteras bort. Sinnena fattar därmed ett slags demokratiskt beslut. Och i det här sammanhanget har synnerven en underordnad betydelse gentemot andra sinnen som i högre grad påverkar oss omedvetet.

Synestetisk arkitektur

Intensiva upplevelser fastnar i minnet
Vad de här insikterna betyder för arkitekturen märks framför allt i temporära rum som exempelvis mässmontrar, där det hittills varit vanligast att använda multisensoriska medel för att utforma rummet. Ett exempel på ett lyckat synestetiskt koncept är den monter för inredningsarkitektur som högskolan i Coburg installerade i samband med "Designale" på konsumentmässan för hem och hantverk i München. Besökarna fick uppleva ljus i olika färgzoner som samtidigt kunde kännas, höras och luktas. Grönt ljus kombinerades till exempel med doften av nyklippt gräs. En annan multisensorisk upplevelse kunde publiken erfara under teaterpjäsen "Ett samhälle av dofter" som spelades på Casa max Theater i Köln. Ensemblen "teAtmo" uppförde ett stycke med motiv från författaren Patrick Süsskind. Föreställningen förstärktes av intensiva ljusscener som kombinerades med exakt programmerade doftdoseringar. Den grundläggande doften var blommor och frukt och för att känslomässigt förstärka händelserna på scenen spreds till exempel den typiska doften av desinfektionsmedel i samband med scener från en klinik. För "doftregin" i båda projekten ansvarade agenturen "Magicbox" i Neuss som utvecklar upplevelsekoncept inom live-kommunikation. "Människor reagerar mycket mer intensivt i rum som erbjuder en multisensorisk upplevelse", förklarar Elke Kies som äger agenturen. "Upplevelsen blir starkare och även förmågan att minnas den blir mycket bättre."

Konceptet som redan är vanligt inom marknadsföring, konst och temporär arkitektur börjar nu även göra ett försiktigt intåg inom byggnadskonsten. Mindre rent "seende" och mer av helhetlig upplevelse av rummet, skulle mottot kunna lyda. För även om sinnesintryck som akustik och doft inte används målinriktat, så finns de ändå där. Och upplevs. "Det finns inga rum utan dofter. Alla rum har en egen doft", säger professor Hanns Hatt. "Doften kommer från möbler, heltäckningsmattor och framför allt människorna i rummet och deras kläder." Mot den bakgrunden är det fördelaktigt att inte enbart fokusera på det visuella intrycket, utan att även integrera multisensoriska medel som doft, ljud och ljus för att skapa en helhetlig upplevelse av rummet. "Jag tror att vi snart får uppleva en starkare symbios mellan de olika disciplinerna", avslutar Rainer Diersche. "LED-tekniken öppnar helt nya möjligheter för ljus och även när det gäller dofter tror jag att en revolution är på gång just nu. Sannolikt kommer de båda att i framtiden bilda en enhet inom ramen för en synestetisk arkitektur. Vi är på rätt väg, men måste ge det hela lite mer tid."

Katja Neumann, maj 2013

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.