myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Shop

Briljant, kraftfullt och energieffektivt: Ny belysning av kulturvaruhuset Dussmann das Kulturkaufhaus i Berlin

Knappt två årtionden efter etableringen får butikslokalerna hos Dussmann das Kulturkaufhaus i Berlin en ny formgivning i etapper. I centrum för moderniseringen står den nya belysningen med moderna LED-ljusverktyg från ERCO. Projektet visar på fördelarna med en tidsenlig digital butiksbelysning – särskilt ifråga om så krävande varor som böcker, dvd och andra medier med mycket text att läsa.

Kulturvaruhuset: Enormt sortiment i nytt ljus

I Berlin är Dussmann das Kulturkaufhaus på Friedrichstraße, som öppnade 1997, något av en institution – en fixpunkt i kulturlivet och en attraktion bland den tyska huvudstadens butiker. På en yta av ca 7 000 kvadratmeter fördelad på fem våningar erbjuder butiken böcker, ljudböcker, cd, dvd och noter i mängder. En pappersavdelning, en välsorterad specialavdelning för engelskspråkiga böcker och ett café med scen, där det regelbundet ges föredrag och konserter, kompletterar utbudet. Storleken och de mycket generösa öppettiderna är en del av förklaringen till att kulturvaruhusets succé. Den varaktiga framgången beror till en större del på kvaliteten och aktualiteten i sortimentet samt den mycket kompetenta och kunniga personalen.

Knappt två årtionden efter invigningen tyckte de ansvariga att det var dags att ge butikslokalerna en grundlig ansiktslyftning. Även ett så framgångsrikt företag som Dussmann das Kulturkaufhaus känner av konkurrensen med Internet-handeln. För att upprätthålla lönsamheten som stationär detaljhandel på lång sikt gäller det att göra butiken mer attraktiv i alla avseenden. Dit hör självklart interiören. Dess betydelse har ökat betydligt i dessa tider när detaljhandeln satsar på inköpsupplevelsen. Att erbjuda kunden en trivsam atmosfär, att ge god orientering i lokalerna och övertyga genom en effektfull varuexponering, är idag viktigare än någonsin. Ljus kan ge ett väsentligt bidrag till detta.

Dussmann das Kulturkaufhaus, Berlin

En institution i Berlins kultur- och affärsliv: Dussmann das Kulturkaufhaus på Friedrichstraße.

Dussmann das Kulturkaufhaus, Berlin

Ljusgården på Dussmann – fortfarande med den ursprungliga belysningen.

"LED är inte
bara LED"

Planeringsprocessen: Valet av ERCO

År 2013 inleddes planeringen av ombyggnationen. Dussman gav uppdraget till arkitektbyrån ROBERTNEUN i Berlin att utveckla ett rumskoncept och att utforma en ny butiksinredning. Passande belysningskoncept togs fram utifrån detta underlag och kulturvaruhusets anvisningar. Flera anbudsgivare uppmanades att på plats presentera en mock-up med sitt anbud. Då, berättar Mario Buchholz, ansvarig för byggnationen på Dussmann Group, lärde han sig framför allt en sak: "LED är inte bara LED". Den ljuslösning som ERCO presenterade var helt entydigt den bästa kvalitativt sett. Även den garanterade livslängden hos ERCOs armaturer och möjligheten att senare köpa till fler var centrala beslutskriterier för Buchholz. De höga investeringskostnaderna uppvägs av effektiviteten i ljuslösningen från ERCO, förklarar Julia Claren, vd på kulturvaruhuset. Energikostnaderna för belysningen uppgick till sexsiffriga kostnader före ombyggnaden, och kommer att ligga i det femsiffriga intervallet efter att hela projektet slutförts. För finansiärerna, delägarna i Dussmann Group, säger Claren, var det i slutänden det långsiktigt bästa kostnads-nytta-förhållandet i ERCOs offert som blev utslagsgivande.

I en mock-up demonstrerade ERCO potentialen hos exakt riktat ljus.

ERCOs ljuslösning övertygade genom överlägsen kvalitet och hög energieffektivitet.

Utmaningen: Varor med mycket text

Den nya belysningen av Dussmann das Kulturkaufhaus visade sig vara en krävande och mångbottnad uppgift, där det behövs en mycket differentierad ljuslösning. Att påverka stämningen i rummet med hjälp av ljuset och skapa en atmosfär som är lika behaglig för kunder som för medarbetare – så beskriver Julia Claren sin huvudsakliga målsättning vid omarbetningen av belysningen i butiken.
Liksom i varje väl genomtänkt butikslokal står även här presentationen av varorna i centrum. "Böcker och cd är varor med mycket text att läsa", säger Claren som beskrivning av utmaningen i kulturvaruhuset. Det får inte innebära någon ansträngning för kunden att läsa dessa texter. Hen ska lätt och snabbt kunna uppfatta titeln och gärna även läsa någon sida.

På motsvarande sätt ska ljuset här kunna ge bästa möjliga läskomfort. God färgåtergivning är ett lika viktigt kriterium som bländningsfritt ljus och en stabil färgtemperatur. Ljus är det bästa medlet för att styra kundens uppmärksamhet och ljuset kan även visa varorna från sin bästa sida. I stora butiker tillkommer ytterligare ett krav: Ljus ska dela in det vidsträckta rummet i olika delar som lätt kan uppfattas, underlätta orienteringen och framhäva vissa varor eller detaljer framför andra. I idealfallet understödjer belysningen den arkitektoniska omgivningen. Julia Claren talar i detta sammanhang om en "förädlingsnivå", som bara kan uppnås med hjälp av rätt ljus. Denna komplexa uppgift kunde här fyllas genom insats av endast tre armaturfamiljer från ERCO.

Den gamla belysningen visar sig inte räcka till ifråga om böcker med mycket text.

Ljuskonceptet och dess genomförande

Det genomförda ljuskonceptet innehåller en stor andel vertikal belysning, för att på bästa sätt sprida ljuset över de många varuhyllorna. Det förtydligas genom en kraftfull accentuering av enstaka ytor och varuställ, vilken möjliggörs genom de effektiva ljusfördelningarna spot och oval flood från ERCO.
Bokhyllorna som står längs väggarna eller som utgör mellanväggar dominerar interiören i kulturvaruhuset. De framhävs av ett jämnt ljus från de infällda armaturerna Light Board på 24 watt och med flood-lins. På de ställen där inga infällda armaturer kunde installeras av tekniska skäl, används istället armaturer ur familjen Logotec med samma watt-tal och ljusfördelning. Till exempel finns i knähöjd horisontella avställningsytor intill bokhyllorna. De är framför allt avsedda att skylta viktiga och efterfrågade titlar. Den effektiva, linjära ljusfördelningen oval flood med 12 watt betonar detta smala, långsträckta område och garanterar samtidigt god läskomfort framför hyllan.
Där finns även de så kallade bokgondolerna, det vill säga fristående, halvhöga hyllor med sneda hyllplan för skyltning, och låga bord, där böcker eller cd:ar läggs ut i travar.

Där finns även de så kallade bokgondolerna, det vill säga fristående, halvhöga hyllor med sneda hyllplan för skyltning, och låga bord, där böcker eller cd:ar läggs ut i travar. Detta kompletteras av de höga informationsdiskarna, arbetsbord med bildskärmar för personalen och sittgrupper. Även denna inredning får sin belysning av Logotec med 12 watt och den linjära ljusfördelningen oval flood. För allmänbelysning av gångar och kommunikationsytor används Logotec med 12 watt och wide flood-linser samt Quintessence downlights på 18 watt. Samtliga armaturer i kulturvaruhuset avger varmvitt ljus för att skapa en vänlig, varm atmosfär och mycket bra färgåtergivning.

Dussmann das Kulturkaufhaus, Berlin

Light Board infällda armaturer från ERCO är riktade mot hyllorna, och de horisontella skyltytorna framför hyllorna får sin belysning från strålkastarna Logotec med en effekt på 12 watt och ljusfördelningen oval flood.

Dussmann das Kulturkaufhaus, Berlin

Även den fristående skyltinredningen, här till exempel låga bokbord, belyses av strålkastarna Logotec från ERCO. Det varmvita ljuset låter färgerna på bokomslagen stråla och ger en behaglig atmosfär.

"Denna finjustering är en fascinerande process, som kan ta många timmar."

Ombyggnation i etapper

Ombyggnationen av Dussmann das Kulturkaufhaus sker i etapper för att undvika att stänga butiken i månader. Den inleddes hösten 2014 med bottenvåningen. Sommaren 2015 fortsatte den med tredje våningen. Hela projektet planeras vara klart hösten 2016.
Vid slutet av varje byggetapp kommer ERCOs ljusrådgivare i Berlin till kulturvaruhuset för att göra en finjustering av belysningen. Den exakta riktningsjusteringen av armaturerna och val av lämplig lins för respektive syfte är ett avgörande steg vid implementeringen av ett exklusivt ljuskoncept. Ofta handlar det om att i nära samarbete med säljteamet åstadkomma bästa möjliga belysning på enskilda arbetsplatser eller andra centrala ytor. Denna finjustering är en fascinerande process, som kan ta många timmar. Det ljuskoncept som tidigare planerats teoretiskt antar nu steg för steg en reell form. Till och med en lekman kan tydligt se vilken effekt som kan uppnås genom exakt riktat ljus.

Dussmann das Kulturkaufhaus, Berlin

I nära samarbete med Dussmanns säljpersonal ser ERCOs ljusrådgivare på plats till att arbetsplatserna får bästa möjliga belysning.

Dussmann das Kulturkaufhaus, Berlin

Vid finjusteringen av belysningen är läsvänligheten ett avgörande kriterium.

Ett stort steg från enhetligt ljus till perceptionsorienterad belysning

Den nya belysningen av Dussmann das Kulturkaufhaus markerar ett stort framsteg både i ljustekniskt hänseende och i planeringen. Det kan iakttas särskilt tydligt under själva ombyggnationen, när den gamla och den nya belysningen finns på plats samtidigt. Före-efter-effekten, som man kan uppleva när man går från ett våningsplan till ett annat, erbjuder en lektion i ämnet ljusgestaltning.
Den hittillsvarande belysningen av butikslokalerna är från tiden då företaget grundades, och både det tekniska konceptet och designen är föråldrade. På temat ljus har mottot i kulturvaruhuset hittills varit: Så ljust som möjligt. Det ledde till diffust och kontrastlöst ljus, där det mångfasetterade sortimentet inte kom till sin rätt.

Den som idag kommer till tredje våningen i Dussmann das Kulturkaufhaus, går in i en annan värld. En del besökare tycker att det – i jämförelse med övriga våningsplan – vid första påseendet verkar ganska mörkt. Men snart inser man att det finns ljus överallt där det behövs, i överflöd och av bästa kvalitet. Det blir tydligt vilken makt ljuset har att styra uppmärksamheten till böcker, cd och dvd. Den medvetet planerade och exakt anpassade belysningen ger även ett betydelsefullt bidrag till en behaglig, nästan hemtrevlig, atmosfär i de ombyggda butikslokalerna. Genom uppdelningen av rummet skapas lugn, så att de vidsträckta våningsplanen nästan förmedlar något som liknar trygghet, trots butikens storlek.

Dussmann das Kulturkaufhaus, Berlin

Före ombyggnationen:

Odifferentierad ljusintensitet, olika färgtemperaturer och bländning inkräktar på inköpsupplevelsen.

Dussmann das Kulturkaufhaus, Berlin

Efter ombyggnationen:

Kraftfullt, accentuerat ljus framhäver varorna och underlättar för kunden att hitta de titlar som önskas.

"förväntningar och förhoppningar uppfyllda till 100 %"

Slutsats: Infriade förhoppningar

På frågan hur hon personligen ser på belysningen av den nyligen färdigställda tredje våningen, framhåller Julia Claren, att hon ser sina "förväntningar och förhoppningar uppfyllda till 100 %" – och hon är övertygad om att de positiva effekterna av ERCOs ljusverktyg "blir ännu mer framträdande till hösten, när dagarna blir kortare och gråare. Även medarbetarna på varuhuset gläder sig över arbetsplatserna, som aldrig tidigare haft så bra belysning som nu. Genom det accentuerande ljuset blir rummet relativt sett "mörkare", vilket ökar diskretionen avsevärt – och det är en fördel när det gäller böcker. Den del av säljteamet som fortfarande arbetar under gamla ljusförhållanden ser otåligt fram emot den fortsatta ombyggnationen. "Vid slutet av ombyggnationen", förklarar Julia Claren självsäkert, "blir vi såvitt jag vet det första varuhuset i Tyskland som helt har ställt om sin belysning till LED." Det är en föregångarroll, som man hos Dussmann med rätta kan vara stolt över.

Exakt riktat, briljant ljus från ERCO framhäver böckerna, betonar den invändiga arkitekturen i rummet och hjälper kunderna att hitta rätt.

Bra ljus bidrar avsevärt till att skapa rum med hög trivselkvalitet, där kunderna gärna stannar länge.

Om författaren:

Mathias Remmele arbetar i Berlin som frilansande publicist och utställningskurator på temat arkitektur- och designhistoria. Som kritiker ägnar han sig även åt samtida utveckling inom dessa områden. Han är även docent vid högskolan för gestaltning och konst i Basel.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.