myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Rätt belysning av fasader, ,

Rätt belysning av fasader

Public & Outdoor – Rätt belysning av fasader

Den offentliga miljön i våra städer behöver ljus när mörkret har fallit. Både kulturinstitutioner och butiker drar nytta av ett intensivt nattliv. Effektfull fasadbelysning gör byggnaderna i stadsmiljön synliga och skapar vägledning. En jämn belysning av fasader sätter landmärkena i förgrunden och ger dem en lugn framtoning i stadsbilden. Ljusaccenter delar upp stora ytor och framhäver arkitektoniska detaljer som pelare och gesimser. Bred väggbelysning med släpljus är perfekta för att lyfta fram fina strukturer i trä eller natursten som markanta reliefer i fasader. För att förhindra ljusföroreningar gäller det att välja armaturer med god avbländning och exakt ljusteknik. Vi ger dig tips för belysning av fasader på ett effektfullt sätt som tar hänsyn till både miljön och människors behov.

Rätt belysning av fasader

Hitta en passande armatur på basis av dina egenskaper

Visa produkter

Spännande projektexempel

Perfekt belysning av fasader: Vad du bör veta!

Rätt belysning av fasader

Från accentuering till bred belysning: Hitta rätt ljusfördelning

ERCO kan erbjuda upp till tio olika ljusfördelningar för utomhusarmaturer. I urvalet finns allt från mycket smalstrålande till bredstrålande ljusfördelningar. Därmed kan mycket olika belysningslösningar skapas. Från exakt accentuering av små fasaddetaljer med smala ljusfördelningar som narrow spot (ca 8°), spot (ca 10–20°) eller flood (ca 30°) upp till jämn och bred belysning av stora byggnader med ljusfördelningar som wide flood (ca 50°), extra wide flood (ca 90°) eller wallwashing (jämn och bred väggbelysning). Det finns även ovala ljusfördelningar som oval flood (ca 20° x 60°) som gör det möjligt att lyfta fram långsträckta fasadelement eller logotyper. Med ERCOs högkvalitativa optik och exakta LED-teknik uppnår du maximal belysningsstyrka på målytan.

Rätt belysning av fasader

Så ger du en hel fasad jämn belysning

Wallwashing belyser fasaderna jämnt och riktar uppmärksamheten mot hela arkitekturen. Den stora fördelen vid utformning av stadsmiljöer ligger i att en lodrät yta skapar ett starkt ljushetsintryck även med låg belysningsstyrka. För effektiv wallwashing med stora armaturavstånd erbjuder ERCO specialiserade armaturer med ljusfördelningen wallwash i många av sina produktfamiljer.

Rätt belysning av fasader

Modellera fasadstrukturen med släpljus

Släpljus är en annan typ av wallwashing. Här utmejslas fasaddetaljerna med skarpa skuggor. Släpljus är speciellt effektfullt på historiska fasader med intressanta ytor och reliefer. Fasadarmaturer och infällda markarmaturer är idealiska för detta ändamål.

Rätt belysning av fasader

Rätt användning av ljusfärger och kontraster

Olika ljusfärger kan användas för att differentiera fasaden. För trä och andra material i varma färger lämpar sig varma ljusfärger som 3000K medan kallare ljusfärger som 4000K passar bättre för svalare ytor som exempelvis råbetong. För scenografiska belysningskoncept på fasader är RGBW-armaturer lämpliga. Olika belysningsstyrkor kan dessutom användas för att differentiera fasaden. För att accenterna ska synas rekommenderar vi ett ljusförhållande på 1:5 till 1:10 i förhållande till grundbelysningen.

Rätt belysning av fasader

Var noga med att hantera ljuset rätt

Utomhus är det extra viktigt att ekologiskt föredömliga och hållbara ljuslösningar används för att uppfylla behoven hos människor, djur och växter nattetid. ERCOs ljusverktyg kan tack vare exakt optik och enastående avbländning bidra till sådana förhållanden. De riktar ljuset exakt till önskad målyta – utan spill-ljus. För att helt eliminera ljusföroreningar rekommenderar vi att armaturerna riktas in korrekt så att inget ljus strålar mot natthimlen. Även rätt ljushet bidrar till att skydda miljön. Därför är våra utomhusarmaturer reglerbara.

Rätt belysning av fasader

Från marken, en byggnad eller en mast – varifrån ska belysningen ske?

Monteringsplatsen för en armatur inverkar på ljuseffekten. ERCO erbjuder olika armaturtyper som belyser fasader nedifrån eller ovanifrån samt från korta eller långa avstånd. För belysning av fasader från marken är infällda markarmaturer en mycket elegant lösning. Armaturerna själva är nästan osynliga så att all uppmärksamhet riktas mot ljuseffekten. Infällda markarmaturer finns med sex olika ljusfördelningar. Fasadarmaturer utgör i stället ett diskret stilelement på byggnaden och skapar ett magiskt släpljus. Strålkastare, washers och wallwashers med upp till sju ljusfördelningar kan monteras nästan var som helst: i marken, på fasaden, på pollare eller högt upp i master. Passande tillbehör erbjuder en mängd olika metoder för fastsättning.

Belys olika fasader på rätt sätt

Rätt belysning av fasader

Massiv fasad

Fasadernas utseende påverkas av material, form, struktur och ljus. En fasad ändrar karaktär under dagens lopp på grund av ljusriktningen och de varierande andelarna av diffust och direkt ljus. Med rätt kombination av ljusfördelning, ljusfärg och ljusstyrning kan effektfulla fasader skapas på kvällen. Delar av en fasad kan skiljas ut genom att belysas med olika belysningsstyrkor. Släpljus framhäver fina detaljer i fasaden. Bredstrålande belysning låter fasaderna framträda i sin helhet. För att förhindra ljusföroreningar bör ljuset inte spridas utanför fasadytan.

Rätt belysning av fasader

Historisk fasad

Många historiska byggnader berättar sin historia genom reliefer, ornamentik eller skulpturala dekorer. Differentierade belysningsstyrkor, ljusfördelningar och ljusfärgsnyanser ger fasaden en rytmisk indelning. Hårda kontraster mellan accentuerade och obelysta delar kan utjämnas med en bredstrålande grundbelysning.

Rätt belysning av fasader

Transparent fasad

Transparenta byggnader med glasytor kan belysas på olika sätt nattetid. Om blicken ska ledas in i byggnaden hjälper en ljust belyst interiör som samtidigt låter byggnaden stråla inifrån och ut. Detta koncept understryker det rumsliga djupet i byggnaden. Som alternativ går det även att lyfta fram fasadens bärande konstruktion med ljus så att glasytans struktur blir synlig. På grund av reflexions- och transmissionsegenskaperna bör transparent glas inte belysas.

Exempel på belysning och placering av armaturer

Bredstrålande belysning ger en mycket jämn ljusfördelning på fasaden som därigenom upplevs som platt. Washers är lämpliga för monteringspunkter mittemot en fasad medan wallwashers passar bättre för monteringspunkter på eller i marken. Väggavståndet (a) från linswallwashers bör vara ungefär en tredjedel av fasadhöjden (h). Det ger en inställningsvinkel (γ) på ca 55°. Placering: a = 1/3 x h resp. γ = 55°

För jämn belysning längs väggen kan armaturavståndet (d) mellan linswallwasher-armaturerna vara upp till 1,2 gånger väggavståndet (a).
Placering: d ≤ 1,2 x a

Tips:

Vid ett armaturavstånd på 1:1,25 rekommenderar vi wallwashers med 48 watts LED-moduler för jämn belysning av en 12m hög fasad på 4m avstånd med ca 50lx.

Armaturer med lång livslängd för litet underhållsbehov

Rätt belysning av fasader Rätt belysning av fasader

ERCO LED-belysning efter 20 000 timmar

LED-ljuskällornas ljusflödesbibehållning och bortfallsfrekvens är avgörande för drift med litet underhållsbehov. En jämförelse mellan en ERCO High-power LED (L90/B10) och en vanlig LED (L70/B50) visar att LED-ljuskällor med hög prestanda även har positiva effekter på investeringskostnaderna. ERCOs utomhusarmaturer har en failure rate på 0,1% av LED-ljuskällorna efter upp till 50 000 timmar. Det betyder att ljusflödet hos ERCOs High-power LED är ungefär 10% högre redan efter 20 000 drifttimmar.

Konventionell LED-belysning efter 20 000 timmar

För en LED-modul av standardtyp med en failure rate på 0,2% av LED-modulerna efter 1 000 timmar måste man räkna med att två av 50 installerade armaturer slutar fungera redan efter 20 000 timmar. ERCOs High-power LED levererar fortfarande ett oförändrat ljusintryck efter denna tid.

Tekniska egenskaper

Rätt belysning av fasader

I stort och smått

ERCO har lämpliga storlekar och passande lumenpaket för alla belysningsuppgifter. För strålkastare, washers och wallwashers finns allt från 2W/210lm till 96W/13200lm: Perfekta för allt från små till monumentala fasader.

Rätt belysning av fasader

För väder och vind

Alla utomhusarmaturer från ERCO har minst kapslingsklass IP65. Det betyder att armaturerna är dammtäta och spolsäkra från alla håll. Infällda markarmaturer har kapslingsklass IP68 och är därmed skyddade mot nedsänkning i vatten.

Rätt belysning av fasader

Extremt lång livslängd

ERCOs armaturer för utomhusbruk har litet underhållsbehov och mycket lång livslängd. Armaturhuset består av korrosionsbeständigt aluminiumgjutgods med dubbel pulverlackering. Ytbehandlingen med No-Rinse gör att mindre smuts fastnar på ytan.

Rätt belysning av fasader

Ljuskvalitet med hög precision

ERCOs utomhusarmaturer projicerar ljuset med högeffektiv linsteknik. Resultatet är exakt definierade ljuskäglor på ca 8–90° utan spill-ljus. Dessa armaturer har en anmärkningsvärt hög belysningsstyrka trots låga effekttal.

Rätt belysning av fasader

Individuell anpassning

”ERCO individual” erbjuder omfångsrika möjligheter till individuell anpassning av standardprodukter: www.erco.com/individual

Rätt belysning av fasader

Upp till tio ljusfördelningar

Du hittar alltid en passande ljusfördelning – för allt från accentuering av små detaljer till bred belysning av höga fasader. På några av armaturerna kan du själv ändra ljusfördelningen på ett enkelt sätt.

Rätt belysning av fasader

Ljussätt med färg

Rätt ljus för alla fasadtyper: Anpassa färgtemperaturen dynamiskt eller belys med färger. Armaturer med tunable white eller RGBW möjliggör scenografiska ljuslösningar.

Armaturer som är lämpliga för belysning av fasader

Hur kan vi stödja dig?

Låt oss planera ditt nya utomhusprojekt tillsammans med dig

Välj en tjänst:

Dina kontaktuppgifter:

inte bindande och kostnadsfri

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

Det här kan också vara intressant för dig:

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.