myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Rätt belysning av tågstationer och hållplatser, ,

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

Public & Outdoor – Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

Tågstationer för fjärr- och lokaltrafik är platser som binder samman människor. Förutom att fungera som hållplats måste stationerna även erbjuda resenärerna snabb vägledning och en känsla av trygghet. Därför är det mycket viktigt att perronger, kommunikationsytor och stationsbyggnader belyses på rätt sätt. För detta ändamål måste armaturerna uppfylla två grundläggande villkor: För det första krävs maximal motståndskraft mot yttre påverkan i form av värme, kyla och väta som säkerställer en extrem belastningsbarhet vid kontinuerlig drift. För det andra måste armaturer på tågstationer erbjuda en mängd olika utformningsmöjligheter som medger heltäckande belysningslösningar och god visuell komfort. Armaturerna från ERCO uppfyller dessa kriterier. Vi ger dig tips om hur du väljer rätt armaturer för ditt projekt och hur en ekonomisk ljuslösning i hög kvalitet kan se ut.

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

Hitta en passande armatur på basis av dina egenskaper

Visa produkter

Spännande projektexempel

Perfekt belysning på tågstationer: Vad du bör veta

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

Satsa på robusta utomhusarmaturer på tågstationer

Tågstationer är ofta i drift dygnet runt alla dagar i veckan och utsätts för många olika slags yttre påverkan – temperatur, väderförhållanden och damm. På sådana platser krävs belysning som tål allt detta. ERCO erbjuder mycket robusta utomhusarmaturer som är okänsliga för yttre inverkan i form av kyla, värme och fukt. Armaturhus med No-Rinse-beläggning förhindrar större smutsansamlingar. Den höga kapslingsklassen IP68 (samma som för infällda markarmaturer) ser till att ERCOs armaturer inte ens påverkas av varaktig väta.

test

Vägled resenärerna med vertikal belysning

Använd ljus för att göra det enklare att orientera sig i stationshallar. Jämnt belysta väggar underlättar orienteringen och skapar bästa möjliga ljushetsintryck på ett ytterst effektivt sätt även i mycket stora rum. Med jämn wallwashing undviker du mörka hörn och skapar spatiösa rum. Hela ytan blir användbar och resenärerna kan röra sig mer fritt. Gör det enklare för besökare att orientera sig i stora hallar och ge dem en säker vägledning från punkt A till punkt B. För en väl belyst vägg lämpar sig strålkastare, infällda och utanpåliggande takarmaturer samt infällda golvarmaturer med ljusfördelningen wallwash. Även stora bilder, banderoller och reklamytor på väggarna får större uppmärksamhet med wallwashing .

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

Skapa säkerhet med tillräcklig grundbelysning

Gör trafikerade områden säkra och lyft fram gångvägarna med väl avbländad grundbelysning. I det här sammanhanget är en hög visuell komfort extra viktig. Mindre ojämnheter i marken eller golvet upptäcks lättare i en jämn grundbelysning utan bländning. Vid infarten till stationshallen får lokförarna inte bländas. De måste ha fri sikt mot perrong och signaler. För att samtidigt möjliggöra stora armaturavstånd kan breda, ovala ljusfördelningar användas. Beroende på monteringssituationen är downlights (tillgängliga i modeller för infälld och utanpåliggande montering) och washers lämpliga armaturer som ger en behaglig, horisontell grundbelysning. Speciellt wallwashing i kombination med en horisontell grundbelysning skapar attraktiva platser med hög visuell komfort där människor känner trevnad och trygghet och snabbt hittar rätt väg.

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

Skapa höjdpunkter med accentljus

Det inte alltid så enkelt för resenärerna att skaffa sig en översikt över stationshallar och spårsystem. Målinriktat accentljus kan skapa en visuell rangordning av objekt och orienteringspunkter som lyfter fram påstigningspunkter och informationsskyltar. ERCOs strålkastare med smalstrålande ljusfördelningar är perfekta armaturer för detta ändamål. Strålkastare uppnår hög belysningsstyrka även vid låga effekttal. Du kan skapa spännande blickfång (som även syns på långt håll) som målinriktat drar till sig resenärers och gångtrafikanters uppmärksamhet.

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

Takwashers för ett spatiöst rumsintryck

En jämn belysning av innertaket gör att stationshallar upplevs som ljusa och spatiösa. Takwashers kan lyfta fram arkitektoniska element och ett belyst innertak skapar även ett större ljushetsintryck. Takwashers rekommenderas i synnerhet om innertaket har en konstruktion eller ornament med ett speciellt estetiskt värde. En annan stor fördel med takbelysning är att det i resenärens blickriktning endast faller ett diffust reflekterat ljus som resulterar i hög visuell komfort. Speciella takwashers från ERCO med smal- eller bredstrålande ljusfördelning ger en mycket jämn takbelysning, även vid stora armaturavstånd.

Rätt belysning av tågstationer

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

Stationshallar

Stora stationshallar med många spår, väntzoner och kommunikationsytor har ofta en komplex indelning av utrymmena. Rätt belysning med tillräcklig ljushet hjälper resenärerna att snabbt orientera sig och skänker även en känsla av trygghet. Allmänbelysning i form av exempelvis downlights eller takwashers ger ett behagligt allmänljus. Med vertikal belysning är det också enklare att skaffa sig en översikt över lokalen. Accentbelysning gör det lättare att se olika detaljer och skyltar.

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

Perronger

Perronger och hållplatser ska vara så pass upplysta att de är säkra platser för både människor och tågtrafik. Ofta får väntzoner en god belysning från downlights som är monterade på konsoltak. Uplights och takwashers kan dessutom belysa konsoltaket för att skapa ett representativt intryck och öka ljusheten ytterligare.

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

Trappor och kommunikationsytor

För en energieffektiv belysning av genomgångszoner, undergångar, passager och rulltrappor är framför allt downlights med oval ljusfördelning lämpliga. En linjär belysning skapar ett energieffektivt ljusband på golvet som vägleder förbipasserande människor. Wallwashing är speciellt fördelaktig för vertikala ytor vid gångvägens slut så att resenärerna lättare hittar rätt väg.

Exempel på belysning och placering av armaturer

För en linjär grundbelysning av zoner och gångvägar passar downlights med oval ljusfördelning. Dessa armaturer skapar ljusband på golvet som gör det enklare att hitta rätt och orientera sig.

Vid placering i rad kan en jämn belysning uppnås med ett ungefärligt armaturavstånd (d) mellan två downlights som motsvarar armaturens höjd (h) över den belysta ytan.
Placering: d = h

Användningsområde: Kommunikationsytor i lokaler med stor takhöjd som exempelvis tågstationer, hållplatser och undergångar.

Tips:

För att belysa en 2,5m bred perrong från 5m höjd med 100lx krävs downlights med ett inbördes avstånd på 6m, ljusfördelningen oval flood (20° x 60°) och 24W LED-moduler.

Kan användas 24/7

Armaturer som används permanent måste vara tillförlitliga och får inte sluta fungera. Utomhusarmaturer från ERCO har mycket litet underhållsbehov. Våra LED-ljuskällor har en genomsnittlig bortfallsfrekvens på mindre än 0,1% vid 50 000 drifttimmar. Det motsvarar endast en LED-ljuskälla i 100 downlights med vardera 10 LED-ljuskällor som används kontinuerligt i sex år. Detta värde är betydligt lägre än genomsnittet på marknaden. Du kan med andra ord lita på att driften är mycket ekonomisk.

Tekniska egenskaper

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

För väder och vind

ERCOs utomhusarmaturer utvecklas speciellt för kraven i stadsmiljöer. Armaturhuset består av ett korrosionsbeständigt material som är mycket väderbeständigt. Ytbehandlingen med No-Rinse gör att mindre smuts fastnar på ytan. Alla utomhusarmaturer från ERCO har kapslingsklass IP65, vilket betyder att de är dammtäta och spolsäkra i alla riktningar.

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

Robusta

ERCOs utomhusarmaturer är motståndskraftiga mot yttre mekanisk påverkan. Robusta, infällda markarmaturer håller sig intakta även vid belastning med intensiv gångtrafik. Pollararmaturer i slagtålighetsklass IK10 klarar även kraftigt yttre våld. Det betyder lägre reparationskostnader och mindre bortfall i den dagliga driften.

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

Extremt uthålliga

LED-ljuskällorna i våra armaturer har extremt lång livslängd. Efter en brinntid på 50 000 timmar har minst 90% av LED-ljuskällorna kvar 90% av det ursprungliga ljusflödet (L90/B10). Inte ens efter nästan sex års permanent användning underskrids belysningsstyrkans bibehållningsvärde. Linssystem utan spilljus riktar ljuset med så stor precision och effektivitet att det träffar exakt på målytan – även från stora avstånd.

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

Upp till tio ljusfördelningar

Belysningslösningarna är lika mångsidiga som arkitekturen i sig. Hos ERCO hittar du passande utomhusarmaturer med LED och upp till tio olika ljusfördelningar – från accent till wallwashing.

Rätt belysning av tågstationer och hållplatser

I stort och smått

ERCO har lämpliga storlekar och passande lumenpaket för alla belysningsuppgifter. Strålkastare, washers och wallwashers samt downlights kan levereras med LED-moduleffekter på 2W till 96W. Det gör dem idealiska för allt från små perronger till enorma stationshallar.

Armaturer som är lämpliga för belysning av tågstationer

Hur kan vi stödja dig?

Låt oss planera ditt nya utomhusprojekt tillsammans med dig.

Välj en tjänst:

Dina kontaktuppgifter:

inte bindande och kostnadsfri

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

Det här kan också vara intressant för dig:

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.