myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Rätt belysning av träd, ,

Rätt belysning av träd

Public & Outdoor – Rätt belysning av träd

Träd är viktiga inslag i landskapsarkitekturen. De skapar rum och gör det enklare att orientera sig. Med rätt belysning kan de även fylla de funktionerna nattetid. Belysta träd bildar siktaxlar i mörkret och skapar en känsla av trygghet. Eftersom trädkronans form och storlek skiftar med årstiden är det inte alltid så lätt att välja rätt ljusverktyg. Vi ger värdefullt stöd för ljusplanering och visar hur du kan belysa olika trädtyper och palmer på ett effektfullt sätt.

Rätt belysning av träd

Hitta en passande armatur på basis av dina egenskaper

Visa produkter

Spännande projektexempel

Perfekt belysning av träd: Vad du bör veta

Rätt belysning av träd

Vilka armaturer bör man använda?

För belysning av träd lämpar sig såväl infällda markarmaturer som strålkastare och washers. Strålkastare och washers kan placeras på ett flexibelt sätt med jordspett och armaturerna är då synliga. I takt med att trädet blir större är det enkelt att anpassa avståndet till trädet. Infällda markarmaturer är däremot diskret placerade i marken. Med passande markinfällningsdosor tål de även att fordon kör på dem. De kan dock täckas med löv och snö beroende på årstiden. Eftersom de placeras på en fast plats i marken kan de inte flyttas lika enkelt som strålkastare med jordspett.

Rätt belysning av träd

Välj en ljusfördelning som passar trädets form

ERCOs ljusverktyg erbjuder upp till tio olika ljusfördelningar med toppmodern LED-teknik – för alla träd- och belysningstyper. Smalstrålande ljusfördelningar som exempelvis narrow spot (ca 8°) och spot (ca 10–20°) är perfekta för accentuering. För höga växter med liten trädkrona, t.ex. palmer, eller vid stora belysningsavstånd är ljusfördelningen narrow spot (ca 8°) optimal. För yttäckande belysning används bredstrålande ljusfördelningar som flood (ca 30°), wide flood (ca 50°) eller extra wide flood (ca 90°). På det viset kan breda trädkronor ljussättas även från korta avstånd. Ovala spridningsvinklar som exempelvis oval flood (ca 20° x 60°) är idealiska för belysning av smala träd.

Rätt belysning av träd

Placera armaturen på lämplig plats

Om kronan på ett stort träd ska få en yttäckande belysning rekommenderas tre armaturer som placeras med ett inbördes mellanrum på 120°. Kronan bör belysas från ett större avstånd så att trädet syns tydligt i mörkret från alla håll även över längre sträckor. Om trädkronan däremot ska belysas underifrån, eller om stammen ske ges en accentuering, bör armaturen placeras under trädkronan eller nära stammen. För alla monteringssituationer erbjuder vi passande tillbehör – t.ex. traverser, jordspett och förbindningsdelar.

Rätt belysning av träd

Tänk på miljön

För effektfulla belysningslösningar med hög visuell komfort krävs armaturer med exakta ljuskäglor utan spill-ljus. För att säkerställa att ljuset bara träffar den avsedda målytan är ERCOs ljusverktyg vrid- och svängbara. Utomhusarmaturerna från ERCO är dessutom reglerbara för att skona miljön. För att ett träd ska uppfattas som tillräckligt ljust räcker det med belysningsstyrkor från ca 50lx beroende på ljusstyrkan i omgivningen. Tänk även på hur belysningen ska anpassas när lövträden tappat sina blad. Då kan ljuset t.ex. riktas mot trädstammen eller vara släckt under denna tidsperiod.

Rätt belysning av träd

Planera med väderbeständiga armaturer

Armaturer utomhus måste tåla väder och vind. Därför krävs en hög kapslingsklass. Alla strålkastare, washers och wallwashers från ERCO har kapslingsklass IP65, vilket betyder att de är dammtäta och spolsäkra i alla riktningar. Infällda markarmaturer har kapslingsklassen IP68. Det betyder att armaturerna även är skyddade mot långvarig nedsänkning i vatten.

Belys olika trädtyper på rätt sätt

Rätt belysning av träd

Runda träd

Runda träd kan ljussättas på många olika sätt. Armaturens placering, inriktning och ljusfördelning avgör om ett träd ska få ljus och skuggor och därmed upplevas som tredimensionellt eller framstå som plattare genom bred belysning. Accentueringen av trädstammen understryker den vertikala dimensionen.

Rätt belysning av träd

Palmer och smala träd

Smala träd och palmer är en utmaning för belysningen, eftersom den belysta ytan är mycket liten. Detta kräver exakta ljusfördelningar som ser till att ljuset endast träffar målytan. Strålkastare med smalstrålande ljusfördelningar och washers med ovala ljusfördelningar är speciellt lämpliga för denna uppgift. Även riktstrålkastare eller uplights belyser smala träd på ett effektfullt sätt.

Rätt belysning av träd

Trädgrupper

En trädgrupp kan differentieras visuellt med blandade armaturtyper som riktas in på olika sätt. Ett djup i rummet uppstår då belysningens tyngdpunkter placeras i förgrunden, i mitten eller i bakgrunden. Smalstrålande strålkastare används för accentuering medan bredstrålande washers står för grundbelysningen.

Exempel på belysning och placering av armaturer

Strålkastare ger träden en jämn och bred belysning. En inställningsvinkel (α) på ca 30° passar bäst för detta. Placering: α = 30°. En washer som är placerad framför trädet ger trädkronan en jämn och enhetlig belysning.

Tips:

För belysning av en trädkrona med en diameter på cirka fem meter från tre meters avstånd lämpar sig en strålkastare med 12W LED-modul och ljusfördelningen extra wide flood (ca 90°)

Hitta rätt armatur för alla avstånd

Om belysningsavståndet till trädet är litet krävs en mycket bred ljusfördelning. Ju längre avståndet är, desto smalare måste ljusfördelningen vara för att spill-ljus utanför trädkronan ska undvikas. För att uppnå 50lx på trädet räcker det med en LED-modul på 12W vid tre meters avstånd och 24W vid 20 meters avstånd.

Tekniska egenskaper

Rätt belysning av träd

Tål väder och vind

Alla strålkastare, washers och wallwashers har kapslingsklass IP65. Det betyder att de är dammtäta och spolsäkra från alla håll. Infällda markarmaturer har kapslingsklass IP68 och är därmed skyddade mot nedsänkning i vatten i händelse av översvämning.

Rätt belysning av träd

Kan monteras var som helst

Strålkastarna kan monteras på marken, fasaden eller höga master för största kreativa frihet. För alla monteringssituationer erbjuder vi passande tillbehör – t.ex. traverser, jordspett eller mastklämmor. För montering i befintliga G1/2-gänghål erbjuder vi strålkastare med motsvarande anslutningsgängor.

Rätt belysning av träd

Ljuskvalitet med precision

ERCOs armaturer projicerar ljuset med högeffektiva linser. Resultatet är exakt definierade ljuskäglor utan spill-ljus Med endast 6W (LED-modul) och ljusfördelningen spot (15°) uppnår de en belysningsstyrka på 50lx även från 10m avstånd.

Rätt belysning av träd

Robusta markinfällningsdosor

Korrosionsfria markinfällningsdosor gör att de infällda markarmaturerna tål gång- och fordonstrafik. De finns som både utanpåliggande och infällda varianter.

Rätt belysning av träd

Individuell anpassning

”ERCO individual” erbjuder omfångsrika möjligheter till individuell anpassning av standardprodukter:
www.erco.com/individual

Rätt belysning av träd

Upp till tio ljusfördelningar

Du hittar alltid en passande ljusfördelning – för allt från accentuering av små växter till bred belysning av stora träd. På några av armaturerna kan du själv ändra ljusfördelningen på ett enkelt sätt.

Rätt belysning av träd

Justerbar zoomoptik

Zoomstrålkastare är perfekta för belysning av vegetation. Med zoomoptik skapar du flexibla ljusfördelningar som du själv kan justera steglöst. Det betyder att ljusfördelningen t.ex. kan anpassas till växande träd.

Armaturer som är lämpliga för belysning av träd

Hur kan vi stödja dig?

Låt oss planera ditt nya utomhusprojekt tillsammans med dig

Välj en tjänst:

Dina kontaktuppgifter:

inte bindande och kostnadsfri

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

Det här kan också vara intressant för dig:

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.