myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Belysa inomhusmiljöer

Användning av ljus för indelning av rum och accentuering av arkitekturdetaljer

Med ljus går det att variera utseendet i ett rum utan att förändra det fysiskt. Ljus leder blicken, styr varseblivningen och riktar uppmärksamheten mot detaljer. Rum kan delas in och tolkas med ljus i syfte att framhäva vissa delar eller för att koppla samman utrymmen inomhus och utomhus. Ljusfördelning och belysningsnivå har en avgörande inverkan på hur arkitekturen upplevs.

Bygga upp funktionszoner

Bygga upp funktionszoner Bygga upp funktionszoner Bygga upp funktionszoner Bygga upp funktionszoner Bygga upp funktionszoner Bygga upp funktionszoner

Med ljus går det att framhäva olika funktionszoner i ett rum, till exempel kommunikationsytor, samlingsplatser och utställningsytor. Zonbelysning med avgränsade ljuskäglor separerar områdena visuellt från varandra. Olika belysningsstyrkor skapar en varseblivningshierarki och leder blicken. Differentierade ljusfärgsnyanser skapar kontraster och understryker de olika zonerna.
En differentierad belysning av funktionszoner delar upp rummet och gör det enklare att orientera sig. Med smala ljuskäglor och starka ljuskontraster avgränsas delar av ett rum från varandra. Hårda kontraster mellan de enskilda zonerna och omgivningen medför att zonerna förlorar sitt sammanhang i rummet. Stora och mycket jämnt belysta ytor kan upplevas som monotona om de inte delas upp. Utgångspunkten för accenter är en svag allmänbelysning i rummet. Med ljusstyrningssystem kan funktionszonerna anpassas till olika användningssätt.

Definiera rumsgränser

Definiera rumsgränser Definiera rumsgränser Definiera rumsgränser Definiera rumsgränser Definiera rumsgränser Definiera rumsgränser

Golvbelysningen framhäver objekt och gångytor. Belysningen betonar rummets vertikala gränser. En enhetlig belysning framhäver väggen som en enhet. Accentuerande släpljus strukturerar i stället väggen med ljusmönster. Ljusa väggar ger stora, diffusa belysningsandelar i rummet.

Vertikal belysning används för att utforma den visuella miljön. Genom att använda olika belysningsstyrkor kan rumsytornas olika betydelser understrykas. En enhetlig belysning av ytor betonar dem som arkitekturdetaljer. En avtagande fördelning av ljuset på väggen definierar inte rumsytorna lika markant som en enhetlig, bred väggbelysning. Ljuseffekter som skapas med släpljus framhäver ytans textur och blir ett dominerande element. Indirekt belysning av taket ger ett diffust ljus i rummet. Ljuseffekten påverkas här av ytans reflexionsfaktor och färg.

Betona arkitekturdetaljer

Betona arkitekturdetaljer Betona arkitekturdetaljer Betona arkitekturdetaljer Betona arkitekturdetaljer

Pelare

Väggstruktur

När arkitekturdetaljer belyses, styrs uppmärksamheten från hela rummet till enskilda delar av byggnaden. Pelare framför en belyst vägg framstår som siluetter. Smalstrålande downlights framhäver pelarnas form. Släpljus accentuerar enskilda detaljer eller ytor och lyfter fram deras form och ytstruktur.
Genom att belysa arkitekturdetaljer kan rummen struktureras visuellt. Det går även att skapa hierarkier i rummet med hjälp av olika belysningsstyrkor. Tredimensionella detaljer kan ge upphov till starka slagskuggor när de belyses med släpljus.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.