myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Sammanföra rum

Tolkning av övergångar mellan inom- och utomhusmiljön med ljus

Då flera rum kombineras uppstår komplexa arkitekturer. Med ljus kan deras struktur och riktning tolkas. En målinriktad belysning ger insyn och skapar djup i rummet. Det är viktigt att planeringen utförs med hänsyn till materialegenskaperna för att belysningsstyrkan, ljusfärgsnyansen och ljusfördelningen ska bli rätt.

Inomhus - inomhus

Inomhus - inomhus Inomhus - inomhus Inomhus - inomhus Inomhus - inomhus

Den ljusa, bakre väggen ger rummet djup och förstärker perspektivet i rummet. De belysta objekten i bakgrunden skapar en liknande effekt. Om tyngdpunkten i belysningsnivån flyttas från den bakre till den främre delen av rummet förskjuts även uppmärksamhetens fokus till förgrunden.
Ljus gör ytor eller föremål synliga och kan även göra dem till blickfång. Mörka delar av rum löser upp rummets gränser så att de hamnar i bakgrunden. En differentierad rumsbelysning gör det möjligt att skapa hierarkier för upplevelsen av rummet. Belysningen av vertikala ytor har en viktig estetisk betydelse för planeringen, eftersom de vertikala ytorna har större effekt på perspektivet i rummet än de horisontella ytorna.

Inomhus - utomhus

Inomhus - utomhus Inomhus - utomhus Inomhus - utomhus Inomhus - utomhus Inomhus - utomhus

En hög belysningsnivå inomhus och en mörk miljö utomhus skapar starka speglingar på glasfasaden. Speglingen mot utemiljön gör att inomhusutrymmet tycks fördubblas. Föremål utomhus kan inte ses. Då belysningsnivån inomhus sänks samtidigt som luminansen utomhus höjs blir spegeleffekten mindre och föremålen utanför blir synliga.
Spegeleffekten i glas är mindre ju lägre luminansen framför glaset och ju högre luminansen bakom glaset är. Väl avbländade armaturer framför glasytan skapar en liten spegeleffekt. En låg belysningsnivå inomhus gör det lättare att uppfatta miljön utanför. Armaturer utomhus ska riktas på så vis att de inte ger upphov till direktbländning inomhus.

Utomhus - inomhus

Utomhus - inomhus Utomhus - inomhus Utomhus - inomhus Utomhus - inomhus Utomhus - inomhus

Dagsljusets höga belysningsnivå ger en stark spegeleffekt på glasytan. Då syns inte föremålen innanför glasytan. Spegeleffekten avtar i takt med att belysningsnivån utomhus sjunker. Därmed syns belysta föremål eller ytor inomhus. Glaset syns inte längre.
Spegeleffekten i glas är mindre ju lägre luminansen framför glaset och ju högre luminansen bakom glaset är. Väl avbländade och i arkitekturen integrerade armaturer framför glaset orsakar bara lite spegling. En låg belysningsnivå inomhus ger en djup rumskänsla nattetid. Vid belysning av föremål inomhus, som exempelvis i skyltfönster, krävs en mycket hög belysningsstyrka för att föremålen ska synas i den höga belysningsnivå som råder dagtid. Därför rekommenderas att inomhusbelysningen anpassas till det föränderliga dagsljuset. En hög belysningsnivå på dagen och en lägre på kvällen minskar kontrasterna.

Utomhus - utomhus

Utomhus - utomhus Utomhus - utomhus Utomhus - utomhus Utomhus - utomhus Utomhus - utomhus Utomhus - utomhus

En ljus bakre vägg ger rummet djup och stödjer definitionen av rummets gränser. De belysta objekten i bakgrunden skapar en liknande effekt. Om tyngdpunkten i belysningsnivån flyttas från den bakre till den främre delen av rummet förskjuts även uppmärksamhetens fokus från bakgrunden till förgrunden.
Ljus gör ytor eller föremål synliga och sätter dem i förgrunden. Mörka delar av rum löser upp rummets gränser och gör att vissa områden hamnar i bakgrunden. Den låga belysningsnivån nattetid gör att de nödvändiga belysningsstyrkorna är lägre än vid belysning av inomhusmiljöer.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.