myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Val av ljuskälla

Bestämning av rätt ljusteknik för armaturer

Valet av LED-armatur bestämmer även ljusfärgsnyans, ljusflöde och elektrisk anslutningseffekt. Till skillnad från fast monterade LED-moduler kan önskad ljusfördelning enkelt uppnås genom att tertiäroptiken byts ut på många armaturer. På många strålkastare går det dessutom att styra ljusintensiteten via en potentiometer på armaturen.
Nedan beskrivs de viktigaste kriterierna för armaturvalet.

Ljusbild

Ljusbild

Bredstrålande belysning som ger jämn allmänbelysning

Ljusbild

Koncentrerat ljus från strålkastare som ger differentierad belysning

allmän - differentierad

Likformig allmänbelysning är ett vanligt ljuskoncept. För allmänbelysning är bredstrålande armaturer som downlights och ljussystem lämpliga. En jämn belysning kan även åstadkommas med indirekt belysning.
Ett belysningskoncept som endast omfattar isolerade ljusaccenter hör däremot till undantagen. En accentbelysning innehåller ofta en andel allmänbelysning för att ge de belysta objekten ett rumsligt sammanhang. Ofta räcker det med spill-ljus från de accentuerade områdena för att skapa en tillräcklig belysning av omgivningen. För accentbelysning lämpar sig armaturer som avger ett riktat och koncentrerat ljus, som exempelvis rörliga strålkastare och downlight-riktstrålkastare.

Ljusbild

Ljusbild

Direkt belysning med riktat ljus

Ljusbild

Indirekt belysning skapar ett öppet rumsintryck

direkt - indirekt

Direkt belysning medger både diffust och riktat ljus, dvs. både en allmän och en accentuerad belysning. För direkt ljus går det att genomföra en ljusplanering som möjliggör en differentierad fördelning av ljuset. Målsättningen är att skapa stora kontraster som gör att de belysta objekten framträder mycket tredimensionellt.
Indirekt belysning syftar till att skapa en diffus allmänbelysning. Den indirekta belysningen ger ett mycket jämnt och mjukt ljus och skapar ett öppet rumsintryck genom att de rumsbegränsande ytorna lyses upp. Problem med direktbländning och reflexbländning förhindras. Om enbart indirekt belysning används kan omgivningen i sin helhet framstå som platt och monoton.

Ljusbild

Ljusbild

Bred ljusfördelning för indirekt belysning

Ljusbild

Starkt koncentrerat ljus för accentuering

bred - smal

Om en smal eller bred ljusfördelning ska väljas beror främst på om konceptet är en allmän eller en differentierad belysning. Armaturer med en spridningsvinkel under 20° betecknas spot och de med en spridningsvinkel över 20° betecknas flood. På downlights ger avskärmningsvinkeln även information om ljusfördelningens bredd. En bred ljusfördelning medför en större andel vertikal belysningsstyrka.

Ljusbild

Ljusbild

Downlights med symmetrisk ljusfördelning för grundbelysning

Ljusbild

Asymmetrisk ljusfördelning från wallwashers för en jämn väggbelysning

Ljusbild
Ljusbild

symmetrisk - asymmetrisk

Den symmetriska ljusfördelningen ger en jämn belysning. Downlights för allmänbelysning av horisontella ytor kan ha en bred ljusfördelning. Strålkastare har en smalstrålande ljusfördelning för accentuering. Armaturer med asymmetrisk ljusfördelning är anpassade för en enhetlig ljusfördelning på sidoytor. Typiska armaturer med denna karaktäristik är vägg- och tak-washers.
För armaturer med axialsymmetrisk ljusfördelning anges två kurvor över ljusfördelningen.

Ljusbild

Ljusbild

Horisontell belysning för arbetsplatser

Ljusbild

En vertikal belysning i form av fasadbelysning förtydligar strukturen

horisontellt - vertikalt

Fokuseringen på en horisontell belysning kombineras ofta med ett funktionellt och nyttoorienterat ljus. Detta gäller till exempel för arbetsplatsbelysningar där ljusplaneringen huvudsakligen syftar till att uppnå en jämn belysning av horisontella synuppgifter. Vertikala belysningsandelar uppstår framför allt av diffust ljus som reflekteras från de belysta horisontella ytorna.
Även en tyngdpunkt på en vertikal belysning kan ha funktionella skäl, till exempel för att tillgodose vertikala synuppgifter i form av bokhyllor, väggtavlor eller målningar. Men oftast handlar det om att utforma en visuell miljö. Här eftersträvas ett ljus som lyfter fram karaktäristiska egenskaper och tyngdpunkter i den visuella miljön. Det handlar både om att göra arkitekturens strukturer tydliga genom belysningen och att framhäva och modellera objekten i rummet.

Ljusbild

Ljusbild
Ljusbild

Specialtillverkning

I de flesta fall är urvalet av armaturer begränsat till serietillverkade produkter. De har kort leveranstid, tydligt definierade prestandaegenskaper och är säkerhetstekniskt testade. Även i specialkonstruktioner som exempelvis belysningsanläggningar som integreras i arkitekturen (till exempel dolt ljus och ljustak) kan standardiserade armaturer ofta användas. För representativa storprojekt med komplicerade belysningslösningar kan även specialtillverkade eller nyutvecklade armaturer komma ifråga. I sådana fall kan armaturerna estetiskt anpassas till arkitekturen och rummets utformning på ett mer projektrelaterat och differentierat sätt än vad som är möjligt med serietillverkade armaturer. Det går även att lösa komplexa ljustekniska uppgifter som är specifika för projektet. Utöver extra utvecklingskostnader måste man dock räkna med att armaturerna även kräver längre leveranstid.

Ljusfärgsnyans

Ljusfärgsnyans Ljusfärgsnyans
Ljusfärgsnyans Ljusfärgsnyans

Vilken ljusfärgsnyans en armatur har beror på ljuskällan som används. De vita ljusfärgsnyanserna delas in i varmvitt (3000K) och neutralvitt (4000K).
Andra vita eller mättade ljusfärgsnyanser kan uppnås via armaturer med RGB eller varychrome RGBW-teknik.
Armaturer med RGB-teknik kan alstra en mängd färger genom att färgade ljuskällor i grundfärgerna rött, grönt och blått blandas.
Varychrome RGBW-armaturer har utöver röda, gröna och blå LED även varmvita LED. Detta ger en avsevärt bättre färgåtergivning.
Armaturer med färgade LED styrs som regel via ett DALI-system. Därigenom möjliggörs dynamisk färgändring, men även en fast inställd, mättad färg samt mycket varmt eller mycket kallt vitt.

Monteringstyper

Monteringstyper

Monteringstyper

Det finns två helt olika koncept för anpassning av armaturer till arkitekturen. Dessa koncept ger belysningsanläggningen olika estetiska funktioner och öppnar även olika ljustekniska möjligheter. Det ena konceptet är ett försök att i möjligaste mån integrera armaturerna i arkitekturen. Det andra är en ansats som lägger till armaturerna som självständiga element i en befintlig arkitektur. Inget av koncepten får betraktas som färdiga ansatser. De är snarare ytterligheter på en skala med estetiska och tekniska möjligheter där även blandade koncept tillåts. Beslutet att välja en fast eller variabel belysningsanläggning sammanfaller delvis med beslutet att välja en integrerad eller additiv lösning, men bestäms mer av ljustekniska krav på belysningstillämpningen än av estetiska aspekter.

Monteringstyper

Monteringstyper
Monteringstyper

Integrerad belysning

I en integrerad belysningslösning är belysningen underordnad arkitekturen. Armaturerna är endast synliga genom det mönster som deras vägg- eller taköppningar bildar. Tyngdpunkten i planeringen ligger i tillämpningen av de ljuseffekter som armaturerna skapar. En integrerad belysning kan enkelt smältas in i olika miljöer och gör det enklare att estetiskt anpassa armaturerna till omgivningen. Av naturliga skäl är en integrerad belysning en relativt statisk lösning. Det går endast att förändra belysningen via ljusstyrningen eller genom att rikta om rörliga armaturtyper. Typiska armaturer är infällda tak- eller väggarmaturer.

Monteringstyper

Monteringstyper
Monteringstyper

Additiv belysning

I en additiv belysning är armaturerna självständiga element. Förutom en planering av ljuseffekterna kräver det här konceptet även att armaturerna och deras placering noggrant anpassas till arkitekturen. Det kan handla om allt från en anpassning till befintliga strukturer till en aktiv inverkan på den övergripande visuella bilden. Detta koncept är mer flexibelt, men å andra sidan måste belysningsanläggningens visuella bild anpassas till omgivningen. Miljön får inte upplevas som rörig på grund av blandade armaturtyper eller förvirrande placeringar. Typiska armaturer är strålkastare, ljussystem och pendelarmaturer.

Monteringstyper

Monteringstyper
Monteringstyper

Fast belysning

För de fast monterade armaturerna kan olika ljusfördelningar användas, till exempel i form av riktbara armaturer som downlight-riktstrålkastare. Det är viktigt att armaturernas placering noga undersöks redan på utkaststadiet, eftersom det är mycket omständigt att placera om infällda armaturer i ett senare skede.

Monteringstyper

Monteringstyper
Monteringstyper

Flexibel belysning

En flexibel belysning kan uppnås på flera olika sätt. Den mest flexibla installationen, som till exempel krävs för belysning av växlande utställningar eller för exponeringsbelysning, säkerställs med rörliga strålkastare som monteras på strömskenor eller bärstrukturer. Med sådana lösningar kan armaturerna riktas om, flyttas eller helt bytas ut.

Luminans

Luminans
Luminans

Bländning

Hos riktbara armaturer som strålkastare och downlight-riktstrålkastare beror bländningseffekten även på armaturens ljusfördelning. Bländning uppstår främst därför att en armatur riktats in på ett felaktigt sätt.
När det gäller fast monterade armaturer som downlights och ljussystem måste man skilja mellan avbländning mot direktbländning och avbländning mot reflexbländning. Kvaliteten i avbländningen mot direktbländning beror på armaturens ljusfördelning. Hos downlights är den visuella komforten högre ju större avbländningsvinkeln och därmed avbländningen är.

Luminans

Luminans
Luminans

Projektionen på utvärderingsfältet på takytan resulterar i det område där armaturerna negativt kan påverka kontraståtergivningen.

Standarder

För arbetsplatsbelysning finns det standarder som föreskriver armaturernas minsta tillåtna avbländningsvinkel och högsta tillåtna luminans vid bestämda spridningsvinklar. För arbetsplatser med bildskärm gäller speciella föreskrifter. Ett kritiskt område är den del av taket som användaren skulle se om en spegel täckte arbetsytan. Hos armaturer med spegelreflektorer blir begränsningen av direktbländningen bättre ju större avskärmningsvinkeln är. En avskärmning av ljuskällan på mellan 30° och 40° har blivit standard.
UGR-metoden (Unified Glare Rating) används för att utvärdera och begränsa den psykologiska direktbländningen inomhus. Ljuskällans luminans, dess synliga storlek (rumsvinkeln) och position (positionsindex) samt bakgrundens luminans påverkar UGR-värdet som normalt ligger på mellan 10 och 30. Ju lägre UGR-värde, desto mindre bländning.

Belysningsstyrka

Belysningsstyrka

Den rekommenderade belysningsstyrkan E enligt CIE för aktiviteter med olika egenskaper

Som princip förbättras synförmågan markant när belysningsstyrkan ökas. Vid nivåer över 1000 lux förbättras synförmågan långsammare och i mycket höga belysningsstyrkor försämras den igen på grund av bländningen.
Föreskriften om schablonmässiga belysningsstyrkor ger dock lite information om den verkliga varseblivningen. Det som avbildas på ögat är inte det ljusflöde som träffar en yta, dvs. belysningsstyrkan, utan det ljus som emitteras, transmitteras eller reflekteras från ytan. Avbildningen på näthinnan beror på luminansmönstret hos de objekt som betraktas. Det handlar om en samverkan mellan ljus och objekt.

Säkerhetskrav

Säkerhetskrav
Säkerhetskrav

Märkning av kapslingsklass (IP): Bokstav Y skydd mot vatten

Kapslingsklass

Armaturer måste alltid uppfylla allmänna säkerhetstekniska krav. Detta garanteras med motsvarande märkning. I vissa fall finns det extra stänga krav och tillhörande märkning på armaturerna. För armaturer som är avsedda att användas i fuktig eller dammig miljö eller i zoner med explosionsrisk gäller speciella krav. Armaturer delas in i olika skyddsklasser och kapslingsklasser. Skyddsklassen anger armaturens skydd mot elchock och kapslingsklassen anger dess skydd mot beröring, damm och fukt.

Säkerhetskrav

Säkerhetskrav
Säkerhetskrav

Märkning av särskilda armaturegenskaper och säkerhetskrav

Skyddsklasser

Då armaturer monteras på möbler eller andra antändbara material gäller speciella krav på en tillfredsställande brandsäkerhet.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.