myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Grundbelysning

Möjliggöra allmänljus

Grundbelysning med bred ljusfördelning möjliggör varseblivning och orientering på horisontell nivå. Som direkt eller indirekt belysning skapar den ett riktat respektive diffust ljus för belysning av arbets- eller kommunikationsytor.

Direkt riktat

Direkt riktat

En direkt, riktad grundbelysning ger en jämn belysning av det horisontella arbetsplanet. Det gör det möjligt att orientera sig och att arbeta i rummet. Dessutom synliggörs arkitekturen.

Direkt riktat

Direkt riktat

Det riktade ljuset ger god modellering och briljans. Likformigheten på arbetsplanet ökar ju högre takhöjden eller ju bredare spridningsvinkeln är. Riktat ljus förbättrar upplevelsen av former och ytstrukturer. Den visuella komforten är högre ju större avbländningsvinkeln är. Direkt belysning har hög energieffektivitet. Vid arbetsplatser måste man vara observant på reflexbländning.

Direkt diffus

Direkt diffus

En direkt diffus grundbelysning ger en jämn belysning på ett horisontellt arbetsplan. Det gör det möjligt att orientera sig och att arbeta i rummet. Dessutom synliggörs arkitekturen.

Direkt diffust ljus ger en mjuk belysning med få skuggor och reflexer. Den begränsade skuggbildningen medför en svag modellering. Former och ytstrukturer framhävs endast i mindre utsträckning.

Direkt diffus

Direkt diffus Direkt diffus Direkt diffus

En direkt diffus grundbelysning ger en jämn belysning på ett horisontellt arbetsplan. Det gör det möjligt att orientera sig och att arbeta i rummet. Dessutom synliggörs arkitekturen.
Direkt diffust ljus ger en mjuk belysning med få skuggor och reflexer. Den begränsade skuggbildningen medför en svag modellering. Former och ytstrukturer framhävs endast i mindre utsträckning.

Direkt, diffus grundbelysning för
- arbetsområden
- flerfunktionella rum
- museer
- utställningar
- kommunikationsytor

Rekommenderade armaturgrupper:
- ljussystem
- downlights
- väggarmaturer
- ljustak

indirekt

indirekt

En indirekt grundbelysning utnyttjar tak, vägg eller andra ytor som sekundärreflektor. Upplysningen av de rumsbegränsande ytorna ger ett öppet rumsintryck.

Ett diffust ljus ger mindre skuggbildning och svagare modellering. Former och ytstrukturer framhävs endast i liten utsträckning. Om uteslutande indirekt belysning används blir differentieringen i rummet mycket liten. I jämförelse med direkt belysning krävs avsevärt högre ljusflöde för att uppnå samma belysningsstyrka på arbetsplanet. Sekundärreflektorn ska ha en hög reflexionsfaktor. Direkt- och reflexbländning undviks i stor utsträckning.

indirekt

indirekt indirekt

En indirekt grundbelysning utnyttjar tak, vägg eller andra ytor som sekundärreflektor. Upplysningen av de rumsbegränsande ytorna ger ett öppet rumsintryck.
Ett diffust ljus ger mindre skuggbildning och svagare modellering. Former och ytstrukturer lyfts fram endast i liten omfattning. Om uteslutande indirekt belysning används blir differentieringen i rummet mycket liten. I jämförelse med direkt belysning krävs avsevärt högre ljusflöde för att uppnå samma belysningsstyrka på arbetsplanet. Sekundärreflektorn ska ha en hög reflexionsfaktor. Direkt- och reflexbländning undviks i stor utsträckning.

En förutsättning för en jämn ljusfördelning är tillräcklig takhöjd. Indirekt belysning ska monteras ovanför ögonhöjd. Avståndet till taket beror på vilken jämnhet som krävs, men bör vara minst 0,8 meter.

Indirekt grundbelysning för
- arbetsområden
- flerfunktionella rum
- kommunikationsytor

Rekommenderade armaturgrupper
- ljussystem
- uplights

Direkt och indirekt

Direkt och indirekt

Direkt/indirekt grundbelysning är en kombination av direkt och indirekt belysning av ett horisontellt arbetsplan. Taket eller en vägg fungerar här som reflexionsyta. Belysningen av de rumsbegränsande ytorna ger ett öppet rumsintryck.
Likformigheten på arbetsplanet ökar ju högre takhöjden är. Riktat ljus förbättrar upplevelsen av former och ytstrukturer. Sekundärreflektorn ska ha en hög reflexionsfaktor. Likformigheten i taket ökar ju längre bort från taket armaturen sitter. En grundbelysning med lysrör är en energieffektiv lösning.

Direkt/indirekt grundbelysning för
- arbetsområden
- flerfunktionella rum
- kommunikationsytor

Rekommenderade armaturgrupper:
- ljussystem
- pendel-downlights

Projekt för detta guidetema

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.