myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Objekt

Effektfull ljussättning av objekt och bilder

Objekt kan accentueras på ett effektfullt sätt så att de blir attraktiva blickfång. Bildintryck kan förvanskas om man väljer en skarpt avgränsad belysning. Denna dramatiska belysning skiljer sig i hög grad från likformiga och yttäckande belysningslösningar.

Objekt i rummet

Objekt i rummet Objekt i rummet Objekt i rummet Objekt i rummet Objekt i rummet Objekt i rummet
Objekt i rummet Objekt i rummet Objekt i rummet Objekt i rummet Objekt i rummet
Objekt i rummet Objekt i rummet Objekt i rummet Objekt i rummet Objekt i rummet

Objekt i rummet kan belysas flexibelt med strålkastare eller washers som är monterande på en strömskena. När ett objekt belyses med en strålkastare i blickriktningen blir den modellerande effekten svag. Två strålkastare med spot- eller oval flood-lins från olika håll skapar däremot en väl balanserad, tredimensionell effekt. Strålkastare med ljusfördelningen oval flood är speciellt lämpliga för avlånga objekt som exempelvis statyer.
Strålkastare med bred ljusfördelning visar objektet tillsammans med dess omgivning.
Belysning underifrån ger upphov till en intressant, men kanske även förvanskande effekt, eftersom ljuset kommer från en för betraktaren ovanlig riktning. Här måste en eventuell bländning förebyggas.
Smalstrålande strålkastare sätter accenten på objektet, medan armaturer med bred ljusfördelning presenterar objektet tillsammans med dess omgivning. Den modellerande effekten blir då något svagare.

Objekt i rummet

Objekt i rummet

Belysningen av objekt i rummet kan ske med en infallsvinkel på 30° till 45° i förhållande till det lodräta planet. Ju brantare ljuset faller, desto starkare blir skuggeffekten. Om ljusets infallsvinkel är 30° undviks starka reflexer och oönskade skuggor.

Accentbelysning för
- museer
- utställningar
- mässmontrar
- affärslokaler och representativa utrymmen

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare
- washers

Objekt på väggen

Objekt på väggen Objekt på väggen Objekt på väggen Objekt på väggen Objekt på väggen
Objekt på väggen Objekt på väggen Objekt på väggen Objekt på väggen
Objekt på väggen Objekt på väggen Objekt på väggen Objekt på väggen

Objekt på väggen kan belysas på ett flexibelt sätt med strålkastare eller washers monterade på en strömskena.
Strålkastare framhäver tavlan och gör så att omgivningen hamnar i bakgrunden.
Enskilda wallwashers framhäver bilden mer återhållsamt än strålkastare.
Flera wallwashers skapar en jämn belysning av väggen Tavlan framhävs inte.
Konturstrålkastare framhäver tavlan på ett starkt och effektfullt sätt och skapar en dekorativ effekt, eftersom objektet tycks lysa av sig självt.

Objekt på väggen

Objekt på väggen Objekt på väggen

Belysningen av objekten på väggen kan ske med en infallsvinkel på 30° till 45° i förhållande till det lodräta planet. Ju brantare ljuset faller, desto starkare blir den tredimensionella effekten. Om det finns reflekterande ytor, till exempel i form av oljemålningar eller inglasad grafik, måste ljusets infallsvinkel väljas noggrant så att det inte uppstår störande reflexer ur betraktarens synvinkel. Samtidigt förhindras slagskuggor på bildytorna från ramar och andra föremål.

Accentbelysning för
- museer
- utställningar
- mässmontrar
- affärslokaler och representativa utrymmen

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare
- wallwashers
- washers

Projekt för detta guidetema

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.