myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Föremål för varseblivningen

Varseblivningsprocessen väljer målinriktat bestämda områden

Vår varseblivning uppfattar inte alla objekt i synfältet på samma sätt. Att ögat i det foveala området föredrar att fixera små och växlande detaljer visar att vår varseblivning målinriktat väljer ut bestämda områden. Detta urval är oundvikligt därför att hjärnan inte har förmåga att bearbeta all visuell information inom synfältet. Men urvalet är även meningsfullt, eftersom inte all information som kan avläsas i omgivningen är av intresse för oss.

Aktivitet

Aktivitet
Aktivitet
Aktivitet

Synrum (1), föredraget synrum (2) och optimalt synområde (3) för en stående och sittande människa vid vertikala synuppgifter

Aktivitet

Föredraget synområde vid horisontella synuppgifter. Föredragen synvinkel 25°

Personens aktuella aktivitet avgör i vilket område information ska tas in målinriktat. Det kan handla om en bestämd arbetsuppgift, en rörelse eller en annan aktivitet som kräver visuell information. Aktiviteternas egenskaper ger en vägledning om vilka belysningsförhållanden som krävs för att synuppgiften ska kunna utföras på bästa sätt. Det går med andra ord att definiera belysningstyper som optimerar genomförandet av bestämda aktiviteter.

Information

Information

Det finns ett annat grundläggande behov av visuell information vid sidan av det specifika informationsbehovet. Detta informationsbehov uppstår i människans biologiska behov att informera sig om sin omgivning. En stor del av den nödvändiga informationen är ett resultat av människans trygghetsbehov, vår önskan att kunna bedöma möjliga faror. Det handlar om orientering, kännedom om väder och klockslag samt vad som händer i vår omgivning. Om vi saknar denna information, till exempel i stora fönsterlösa byggnader, uppfattar vi ofta situationen som onaturlig och nedstämmande.

Social

Social

När det gäller människors sociala behov måste man alltid göra en avvägning mellan de motstridiga önskemålen om kontakt med andra människor å ena sidan och en avgränsad privatsfär å den andra. Både aktiviteter och grundläggande biologiska behov ger upphov till tyngdpunkter för intagandet av visuell information. Områden som utlovar betydelsefull information, av egen kraft eller genom framhävning med ljus, föredras i varseblivningsprocessen. De drar helt enkelt uppmärksamheten till sig. Det är med andra ord objektets informationsinnehåll som i första hand gör det till föremål för vår varseblivning. Informationsinnehållet påverkar också hur ett objekt uppfattas och utvärderas.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.