myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Fasad

Bästa möjliga stöd för byggnaders effekt nattetid med ljus

Fasaders utseende bestäms av material och form samt av ljusets riktning och färg. Bilden av en fasad ändras under dagens lopp på grund av ljusriktningen och de varierande andelarna av diffust och direkt ljus. Olika ljusfördelningar och användning av ljusstyrningssystem ger fasader ett eget utseende nattetid. Delar eller sektioner av en fasad kan skiljas ut genom att belysas med olika belysningsstyrkor. Släpljus framhäver fina detaljer i fasaden. Bredstrålande belysning låter fasaderna framträda i sin helhet. Ljuset får inte spridas bredvid eller ovanför fasadytan.

Fasad massiv

Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv

Bredstrålande belysning ger en mycket jämn ljusfördelning på fasaden. En ljuslinje markerar byggnadens avslutning mot natthimlen. Uplights ger fasaden en rytmisk indelning. Up-downlights ger upphov till markanta ljuskäglor som skapar grafiska mönster.
Bredstrålande belysning kan göra att fasader upplevs som livlösa. Lägre belysningsstyrka högre upp skapar en kontrastsvag övergång till den mörka natthimlen. Släpljus framhäver materialens ytstrukturer. Ljusförlopp dominerar bilden på ostrukturerade väggar och uppfattas som ett självständigt mönster. Stora och jämna ytor kan struktureras med ljusmönster. Ljuskäglor som inte överensstämmer med den arkitektoniska strukturen upplevs som störande.

Fasad massiv

Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv

Fasadbelysning kan placeras i marken, på stolpar eller på byggnaden. Wallwashers med ett fasadavstånd som motsvarar en tredjedel till halva fasadhöjden ger inga långa slagskuggor. Armaturer som placeras nära fasaden skapar ett släpljus som framhäver ytstrukturerna. Infällda markarmaturer smälter in i arkitekturen. Vegetationen får inte tillåtas växa över armaturerna. Stolparmaturer framstår som additiva element framför fasaden. Med konsoler kan armaturerna monteras direkt på byggnaden. Ljuset får inte spridas bredvid eller ovanför fasadytan.

Fasad massiv

Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv
Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv Fasad massiv

Fasad, vertikal uppdelning

Fasad, vertikal uppdelning Fasad, vertikal uppdelning Fasad, vertikal uppdelning Fasad, vertikal uppdelning Fasad, vertikal uppdelning

Rund pelare

Washers ger en jämn belysning av fasaden. En bred belysning med punktljuskällor gör att strukturen tydligt framträder. Accentueringen av pelarna löser upp dem från den omgivande fasaden. Uplights placerade på två sidor understryker pelarnas volym. Downlights accentuerar pelarna och lyser samtidigt upp marken. Uplights och downlights i kombination understryker fasadens vertikala indelning genom att belysa den både uppifrån och nedifrån.
Smalstrålande ljuskäglor förstärker effekten hos den vertikala indelningen. För att förhindra skuggor i sidled ska armaturerna placeras i rät vinkel parallellt med fasaden. Starka kontraster och slagskuggor kan utjämnas med en bredstrålande allmänbelysning av fasaden. Fasadindelningens rytm ska överensstämma med armaturernas placering.

Fasad, vertikal uppdelning

Fasad, vertikal uppdelning Fasad, vertikal uppdelning Fasad, vertikal uppdelning Fasad, vertikal uppdelning Fasad, vertikal uppdelning

Pelare med struktur

Fasad, vertikal uppdelning

Fasad, vertikal uppdelning Fasad, vertikal uppdelning Fasad, vertikal uppdelning Fasad, vertikal uppdelning

Nisch

Fasad, horisontell uppdelning

Fasad, horisontell uppdelning Fasad, horisontell uppdelning

Washers belyser hela fasaden och betonar den horisontella indelningen med slagskuggor. Ljuslinjer antyder den mörka fasadytans horisontella struktur.
Armaturer som placeras tätt intill fasaden skapar en tydlig tredimensionalitet. Långa slagskuggor från fasadens horisontella indelning kan minskas genom att armaturerna placeras på längre avstånd från varandra. Ljusets brantare infallsvinkel på fasadens övre del ger upphov till större slagskuggor än på den undre delen.

Fasad, utsprång - indragning

Fasad, utsprång - indragning Fasad, utsprång - indragning Fasad, utsprång - indragning Fasad, utsprång - indragning

Bredstrålande washers på stort avstånd till byggnaden lyser upp fasaden på ett jämnt sätt. Fasader med markanta utsprång och indragningar kastar kraftiga skuggor. Differentieringen av fasaden stöds av olika belysningsstyrkor eller ljusfärgsnyanser. Uplights markerar innerhörn med släpljus.
Differentierade belysningsstyrkor, ljusfördelningar och ljusfärgsnyanser ger fasadens utseende en rytm. Hårda kontraster mellan accentuerade och obelysta delar kan utjämnas med en bredstrålande grundbelysning. Ett större avstånd mellan armaturerna och fasaden ger mindre slagskuggor. Fasadindelningens struktur ska överensstämma med armaturernas placering.

Hålfasad

Hålfasad Hålfasad Hålfasad Hålfasad Hålfasad

I dagsljus förefaller fönsterytorna mörka. När rummen lyses upp nattetid uppstår en stark kontrast mellan den mörka fasadytan och de ljusa fönstren. Washers ger en jämn ljusfördelning på fasaden. Belysningen av fönstersmygen framhäver fasadöppningarnas inramning. Smalstrålande uplights betonar fasadens raster.
Användare inomhus får inte bländas. Armaturer som strålar in i rummen försämrar sikten ut ur byggnaden. Med ljusstyrningssystem kan olika delar styras individuellt, vilket gör det möjligt att skapa ljusfält på fasaden.

Bandfasad

Bandfasad Bandfasad Bandfasad

I dagsljus förefaller fönsterraden mörk. När rummen lyses upp nattetid uppstår en stark kontrast mellan den mörka fasadytan och den ljusa fönsterraden. Den horisontella strukturen stöds av belysningen på bröstningen.
Den starka kontrasten mellan den ljusa inomhusbelysningen och de mörka ytorna nattetid kan endast i liten omfattning utjämnas med en bredstrålande fasadbelysning.

Transparent fasad

Transparent fasad Transparent fasad Transparent fasad Transparent fasad Transparent fasad

Dagtid förefaller den transparenta fasaden mörk och reflekterar omgivningen. När belysningen inomhus är tänd går det att se in i byggnaden. Tak-washers inomhus framhäver takytorna och förstärker det ljusa intrycket nattetid. Fasadkonstruktionen framstår som en siluett. Ljuslinjer längs innertaken understryker byggnadens horisontella struktur. Uplights betonar de vertikala fasadelementen.
Perspektivet från marken gör att ljuseffekten inomhus framstår tydligare med uplights än med downlights. Användare inomhus får inte bländas. Armaturer som strålar in i rummen försämrar sikten ut ur byggnaden.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.