myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Vegetation

Koncept för belysning av träd

Träden är de viktigaste delarna av landskapet när det handlar om att skapa rum. Stammens och trädkronans form och storlek varierar beroende på trädarten. Klotform, pelarform, paraplyform och palmform är de vanligaste trädformerna. Vintertid präglas bilden av nakna grenar och sommartid av trädkronornas blad som bildar voluminösa former. Även trädens blommor och blad karaktäriserar trädens utseende allt efter årstiden.

Träd

Träd Träd Träd Träd Träd Träd Träd
Träd Träd Träd Träd Träd Träd Träd
Träd Träd Träd Träd Träd Träd Träd

Belysningstyper

Uppåtriktade washers gör trädkronan tredimensionell. Två washers snett framifrån lyser upp trädkronan som en volym på ett jämnt sätt. Washers placerade på sidan framhäver i stället tredimensionaliteten. Washers placerade på tre sidor belyser trädkronan jämnt från alla håll och minskar det tredimensionella intrycket av trädformen. Washers i bakgrunden skapar ett motljus och gör att trädkronan framstår som en siluett. Uplights på stammen accentuerar stammen som ett linjärt element och ansluter trädkronan visuellt till marken. Ljus ovanifrån understryker trädkronans kontur eller grenstrukturen på marken beroende på årstiden.

Armaturer placerade på flera sidor ger en jämn belysning av trädet, medan en eller två armaturer skapar en tydligare tredimensionalitet. Smalstrålande uplights är lämpliga för accentuerande belysning av markanta, höga trädstammar. Med belysning framifrån kommer barkens textur bättre till sin rätt. En armatur som placeras på sidan ger en smal ljuslinje på stammen. Vid belysning av en vägg bakom ett träd avtecknas trädkronans och stammens siluett. Strålkastare som monteras i atrier eller på fasader kan göra att trädets kontur eller grenverket avtecknas som en skugga på marken.

Träd

Träd Träd

Växande träd

En eller två armaturer accentuerar mindre träd. Flera washers ger en jämn belysning av utvuxna träd.

Träd

Träd Träd Träd Träd

Årstid

Bredstrålande belysning av trädkronan gör att blommorna längst kommer väl till sin rätt under våren. Sommartid gör det täta bladverket att trädkronan framstår som en volym. De färgade löven är karaktäristiska för hösten. Vintertid reduceras ljuseffekten till grenverket.

Ljusfärgsnyansen och färgåtergivningen av blad och blommor kan påverkas genom valet av ljuskälla. Dagsljusvita ljusfärgsnyanser framhäver blågröna bladfärger, medan varmvita ljusfärgsnyanser betonar brunröda löv.

Träd

Träd

Växande träd

Träd

Växande träd

Armaturerna ska placeras och riktas på ett sätt som tar hänsyn till trädens tillväxt. Samtidigt får armaturerna inte blända. För stora träd kan det behövas flera armaturer för att skapa en jämn belysning och för att undvika en förvrängd upplevelse av ljusa och mörka partier. Flexibelt riktbara armaturer med jordspett kan placeras och riktas om för att anpassas till växande träd. Infällda markarmaturer smälter bättre in i landskapsbilden, men är inte lika enkla att flytta.

Belysning för
- parker
- entréer
- atrier

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare
- washers
- uplights

Trädarter

Trädarter Trädarter Trädarter Trädarter Trädarter Trädarter

Klotformat träd

Trädarter

Trädarter Trädarter Trädarter Trädarter Trädarter

Paraplyformade träd

Trädarter

Trädarter Trädarter Trädarter Trädarter Trädarter Trädarter

Pelarformade träd

Trädarter

Trädarter Trädarter Trädarter Trädarter

Konformat träd

Trädarter

Trädarter Trädarter Trädarter Trädarter Trädarter

Palmträd

Trädgrupp

Trädgrupp Trädgrupp Trädgrupp

Armaturer

Washers framifrån belyser trädkronorna på ett jämnt sett. Washers placerade på sidan ger en hård kontrast mellan ljus och skugga. Armaturer placerade på två sidor förhindrar hårda slagskuggor. Uplights på stammen understryker trädstammen som ett linjärt, vertikalt element.

Flera armaturer med stor avbländningsvinkel ger mindre bländning än ett mindre antal bredstrålande armaturer. Smalstrålande och korrekt riktade armaturer sprider mindre överflödigt ljus till omgivningen. En decentral ljussättning av träd möjliggör en differentierad belysning av trädgruppen. Strålkastare är lämpliga för kompletterande ljusaccenter. Armaturerna ska placeras och riktas på ett sätt som tar hänsyn till trädens tillväxt. Samtidigt får armaturerna inte blända.

Trädgrupp

Trädgrupp Trädgrupp Trädgrupp

Ljusfördelning

Trädgruppen kan differentieras visuellt med blandade armaturtyper som riktas in på olika sätt. Ett djup i rummet uppstår då belysningens tyngdpunkter placeras i förgrunden, i mitten eller i bakgrunden. Denna effekt förstärks av mer markanta ljuskontraster. Smalstrålande armaturer används för accentuering medan bredstrålande washers står för grundbelysningen.

Belysning för
- parker
- entréer
- atrier

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare
- washers
- uplights

Trädrad

Trädrad Trädrad Trädrad Trädrad Trädrad Trädrad

Uppåtriktade strålkastare framhäver trädkronan. Washers med asymmetrisk ljusfördelning sprider ett homogent ljus nedifrån och upp även i trädrader med mycket stora ytor. Smalstrålande uplights accentuerar trädstammen som ett linjärt vertikalt element.

Trädradernas rumsbildande effekt beror i mycket hög grad på trädarten. En tätt planterad trädrad kan framstå som en vägg eller en pelarrad beroende på trädarten. Smalstrålande och korrekt riktade armaturer minskar bländningen och sprider mindre överflödigt ljus till omgivningen. Armaturerna ska placeras och riktas på ett sätt som tar hänsyn till trädens tillväxt.

Belysning för
- parker
- entréer
- gångvägar

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare
- washers
- uplights

Trädallé

Trädallé Trädallé Trädallé Trädallé Trädallé Trädallé

Uppåtriktade strålkastare framhäver trädkronan. Washers med asymmetrisk ljusfördelning sprider ett homogent ljus nedifrån och upp även i trädalléer med mycket stora ytor. Smalstrålande uplights accentuerar trädstammen som ett linjärt vertikalt element.

Alléernas rumsprofiler beror i mycket hög grad på trädarten. Beroende på trädarten kan en tätt planterad trädallé framstå som en vägg som avgränsar ett tydligt rum eller som en pelarrad. Smalstrålande och korrekt riktade armaturer minskar bländningen och sprider mindre överflödigt ljus till omgivningen. Armaturerna ska placeras och riktas på ett sätt som tar hänsyn till trädens tillväxt.

Trädplantering

Trädplantering Trädplantering Trädplantering Trädplantering Trädplantering Trädplantering

Breda, uppåtriktade ljuskäglor framhäver trädtakets undre skikt. Smalstrålande uplights accentuerar trädstammen som ett linjärt vertikalt element.

Trädkronorna på träd som är placerade i ett tätt raster upplevs som tak. Flera smalstrålande armaturer ger mindre bländning än ett mindre antal bredstrålande armaturer. På kommunikationsytor är det viktigt att armaturerna har ordentlig avbländning.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.