myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

ERCO Greenology® för hållbar belysning

Ljus är vårt bidrag till att göra samhället och arkitekturen bättre och samtidigt värna vår miljö. För oss är ljuset arkitekturens fjärde dimension – och därmed en integrerad del av ett hållbart byggande.

ERCO Greenology är ett begrepp som förenar miljöansvar med tekniskt kunnande och är vår strategi för hållbar belysning. Innovation, verkningsgrad, effektivitet och hållbarhet är de fyra pelarna som bär upp denna strategi. Vårt mål är en CO2-neutral produktion av ljusverktyg som gör användning av ljus så effektiv och därmed även så hållbar som möjligt.

Ladda ned ERCOs Greenology-budskap
ERCO Greenology för hållbar belysning

”Våra armaturer är verktyg som ger planerare möjlighet att använda ljus där det behövs – det vill säga där den mänskliga uppfattningsförmågan behöver det. Armaturerna blir en del av arkitekturen och stödjer en flexibel och långsiktig användning, möjliggör drift med litet underhållsbehov och bidrar därigenom till att byggnaderna förbrukar så lite energi och resurser som möjligt.”

Kay Pawlik, verkställande direktör

Hållbarhet är en del av vårt DNA

ERCO är ett familjeföretag i tredje generationen. Långsiktigt tänkande och hållbart agerande är fast förankrat i vår företagskultur och präglar vår inställning till Environmental, Social and Corporate Governance. Vi tar ansvar för våra verksamhetsorter och våra medarbetare. Genom att driva företaget på ett hållbart sätt bidrar vi till en skonsam hantering av värdefulla resurser.

Våra hållbarhetsmål

ERCO Greenology för hållbar belysning

De effektivaste ljusverktygen på marknaden

ERCO Greenology för hållbar belysning

En CO2-neutral ljusfabrik

ERCO Greenology för hållbar belysning

Mer cirkulär ekonomi

ERCO Greenology för hållbar belysning

Ja till FN:s hållbarhetsmål

ERCO Greenology för hållbar belysning

ERCO Greenology förenar miljöansvar med tekniskt kunnande och är vår strategi för hållbar belysning. Innovation, verkningsgrad, effektivitet och hållbarhet är de fyra pelarna som bär upp denna strategi. Vårt mål är en CO2-neutral produktion av ljusverktyg som gör användning av ljus så effektiv och därmed även så hållbar som möjligt.

Innovation – driven by Technology

ERCO investerar kontinuerligt i utveckling av ny teknik som förbättrar våra produkter och produktionsprocesser – även med tanke på miljön. Alla innovationer måste prövas mot våra hållbarhetsmål. De måste minska energi- och resursanvändningen i belysningsanläggningarna och förbättra användningen av ljuset.

ERCO Case Studies:

Efficiency – driven by Energy Reduction

Optoelektronik är vår kärnkompetens. Med perfekt avstämda komponenter med egenutvecklad ljusteknik, elektronik och värmehantering kan vi garantera att våra armaturer har hög verkningsgrad (lm/W) och därmed sänker energibehovet.

ERCO Case Studies:

Effectiveness – driven by Quality Solutions

Ljus ska enbart finnas där det behövs och uppfattas. Exakta, användningsrelaterade och med maximal effektivitet (lx/W) – det gör ERCOs ljusverktyg till självklara inslag i alla Human Centric Lighting-lösningar.

ERCO Case Studies:

Sustainability – driven by Responsibility

Ljus är vårt bidrag till ett hållbart byggande. Våra ljuslösningar har utvecklats för perceptionsorienterande Human Centric Lighting och stödjer därmed en flexibel användning av arkitekturen samtidigt som installationen har ett litet underhållsbehov under hela sin livslängd.

ERCO Case Studies:

Vår väg till en CO2-neutral ljusfabrik

Vi har processer enligt principerna för cirkulär ekonomi, ekodesign i produktutvecklingen, omfångsrika åtgärder för energi- och miljöledning och för vårt mål att uppnå CO2-neutralitet utvärderar och optimerar vi vårt agerande enligt miljömässiga och ekonomiska kriterier. Alla delar av företaget deltar i detta arbete. Tack vare ett djup i förädlingsvärdet på hela 80% kan vi fortsätta att utveckla våra produktionsfaser på ett hållbart sätt.

Läs mer:

Circular economy of ERCO lighting tools

Circular economy of ERCO lighting tools

Så sänker vi våra CO2-emissioner

Alla delar av företaget, såväl inom produktutvecklingen och produktionen som på avdelningarna för inköp och Facility Management, lämnar sitt bidrag på vår väg mot CO2-neutralitet. Vi genomför hela tiden nya projekt som minimerar CO2-emissionerna från ljusfabriken ERCO. Här är några av dem:

Företagets samhällsansvar på ERCO

Vårt agerande riktar sig efter våra medarbetares hälsa och vårt samhällsansvar världen över och har samma höga prioritet som kundtillfredsställelsen. Därför är det viktigt för oss att skapa en sund arbetsmiljö och tillräckligt med utrymme för personlig utveckling. Projekt och åtgärder från praktiken:

Det här kan också vara intressant för dig:

header image

Hur kan vi stödja dig?

Låt oss tillsammans utveckla mer hållbara och effektiva ljuslösningar.

Välj en tjänst:

Dina kontaktuppgifter:

inte bindande och kostnadsfri

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

Relighting: Perfekt ljus i flera årtionden

En kvalitativ ljusplanering är tidlös. Men inte tekniken som används. Konceptet för perceptionsorienterande arkitekturbelysning – det som i dag kallas för Human Centric Lighting – är över 50 år gammalt. Även på den tiden var konceptet en förutsättning för effektiv belysning och långsiktigt hög ljuskvalitet. Tack vare LED-teknik med hög verkningsgrad och digitala styrningsmöjligheter går det i dag att utveckla Human Centric Lighting-lösningar som är mer energieffektiva än för tio år sedan. Med en relighting kan befintliga belysningsanläggningar uppgraderas för högre energieffektivitet. Uppgraderingen blir långsiktigt hållbar om man lyckas behålla den ursprungliga ljusdesignen och fortsätta använda en stor del av infrastrukturen. Vi utvecklar våra armaturer enligt detta koncept:

  • Spara energi genom att komplettera dina tretrådigt anslutna anläggningar med LED-armaturer med fjärrstyrning av funktioner för on/off och ljusreglering. Du behöver inte ändra något i din elinstallation.
  • Byt ut dina armaturer med halogen- eller urladdningslampor 1:1 mot energieffektiv LED-teknik. Våra LED-strålkastare är kompatibla med ERCOs gamla strömskensystem och våra infällda takarmaturer har länge haft identiska takutskärningar och anpassningsbara inbyggnadsramar.
  • Anpassa våra armaturer till förutsättningarna på plats. Den moduluppbyggda konstruktionen möjliggör långtgående individuella anpassningar när det gäller monteringslösningar, ljusfärg, styrningstyp, skyddsklass eller armaturfärgen.

Relighting: Perfekt ljus i flera årtionden

En kvalitativ ljusplanering är tidlös. Men inte tekniken som används. Konceptet för perceptionsorienterande arkitekturbelysning – det som i dag kallas för Human Centric Lighting – är över 50 år gammalt. Även på den tiden var konceptet en förutsättning för effektiv belysning och långsiktigt hög ljuskvalitet. Tack vare LED-teknik med hög verkningsgrad och digitala styrningsmöjligheter går det i dag att utveckla Human Centric Lighting-lösningar som är mer energieffektiva än för tio år sedan. Med en relighting kan befintliga belysningsanläggningar uppgraderas för högre energieffektivitet. Uppgraderingen blir långsiktigt hållbar om man lyckas behålla den ursprungliga ljusdesignen och fortsätta använda en stor del av infrastrukturen. Vi utvecklar våra armaturer enligt detta koncept:

  • Spara energi genom att komplettera dina tretrådigt anslutna anläggningar med LED-armaturer med fjärrstyrning av funktioner för on/off och ljusreglering. Du behöver inte ändra något i din elinstallation.
  • Byt ut dina armaturer med halogen- eller urladdningslampor 1:1 mot energieffektiv LED-teknik. Våra LED-strålkastare är kompatibla med ERCOs gamla strömskensystem och våra infällda takarmaturer har länge haft identiska takutskärningar och anpassningsbara inbyggnadsramar.
  • Anpassa våra armaturer till förutsättningarna på plats. Den moduluppbyggda konstruktionen möjliggör långtgående individuella anpassningar när det gäller monteringslösningar, ljusfärg, styrningstyp, skyddsklass eller armaturfärgen.

Lång livslängd med ekodesign

Hållbar belysning börjar med produktutformningen. Vi använder rena råvaror av hög kvalitet som kan återvinnas eller återanvändas eller som redan består av återvunnet material. Vi avstår i möjligaste mån från lim- och svetsförband så att delar och komponenter enkelt kan separeras och repareras. Det är en vanlig missuppfattning att materialen dikterar utformningen av en produkt. Det är precis tvärtom: Konstruktionen och moduluppbyggnaden av en armatur bestämmer vilka material som bör väljas för att kraven på design och långsiktig funktion ska uppfyllas.

  • Vi utvecklar mekaniska och elektroniska delar som ett system. Våra armaturer är därmed perfekt anpassade till arkitekturens långa renoveringsintervaller.
  • Vi utvecklar moduluppbyggda armaturkoncept. På det viset uppstår tillämpningsspecifika produktvarianter med utbytbara komponenter som t.ex. linser eller elektroniska styrningstyper. De kan dessutom anpassas individuellt till kundens önskemål.
  • Våra armaturer består endast av ett fåtal komponenter. På det viset minskar vi produkternas komplexitet och därmed även de resurser som krävs för produktion och återvinning.

Hållbar investering

Vi utvecklar våra armaturer som en optoelektronisk enhet för lång livslängd och litet underhållsbehov. Även efter 50 000 drifttimmar, vilket motsvarar 10 timmars belysning varje dag i 13 år, har 90% av våra High-power LED kvar minst 90% av sitt ursprungliga ljusflöde (L90/B10). En failure rate på endast 0,1% för enskilda LED-ljuskällor möjliggör permanent drift utan bortfall. Till skillnad från vanliga, låga specifikationer som L70/B50 finns det ingen anledning att överdimensionera belysningsanläggningen under planeringen i syfte att kompensera för en effektminskning efter hand. Normativa krav på belysningsstyrkan uppnås även efter många års drift.

En jämförelse mellan en ERCO High-power LED (L90/B10) och en vanlig LED (L70/B50) visar att LED-ljuskällor med hög prestanda även har positiva effekter på investeringskostnaderna:

Vid tidpunkten för installationen

Kontorsvåning med jämnt armaturraster bestående av 50 downlights med samma ljusfördelning enligt EN 12464-1 (initialt: Em = 351lx, U0 = 0,44).

ERCO L90/B10 med 0,1% failure rate för enskilda LED
Vanlig L70/B50 med 0,2% failure rate per LED-modul

Efter 10 000 drifttimmar

Vid en failure rate på 0,2% per LED-modul (till höger) måste man redan räkna med bortfall av någon downlight. Armaturen måste bytas för att en jämnhet på U0 > 0,4 ska uppnås. ERCOs lösning (till vänster) har nästan inte ändrats alls jämfört med det ursprungliga värdet.

Efter 20 000 drifttimmar

Med ERCO High-power LED (till vänster) ligger både belysningsstyrka och jämnhet fortfarande över de normativa rekommendationerna. När det gäller LED-modulerna med L70/B50 (till höger) måste ytterligare en armatur anskaffas för att kompensera för den otillräckliga jämnheten.

Efter 30 000 drifttimmar

Minskningen av ljusflödet i en lösning med L70/B50 (till höger) är så graverande att normvärdet på 300lx inte längre uppnås. Nu måste hela anläggningen bytas, vilket fördubblar investeringskostnaderna. ERCOs LED-specifikation L90/B10 (till vänster) är fortfarande underhållsfri.

Efter 40 000 drifttimmar

ERCOs lösning med L90/B10 (till vänster) uppfyller fortfarande de normativa kraven på belysningsstyrka och jämnhet för kontorsbelysning. Med L70/B50 (till höger) måste man återigen räkna med de första bortfallen efter den nya installationen.

Efter 50 000 drifttimmar

ERCOs ljuslösning med L90/B10 (till vänster) är fortfarande normenlig och erbjuder hög investeringssäkerhet på lång sikt. Inte ens de till synes högre kostnaderna i samband med den första installationen får genomslag om man räknar med de stora efterinvesteringarna som krävs under drifttiden för en installation med specifikationen L70/B50.

Hållbara och kostnadseffektiva

Human Centric Lighting med ERCOs ljusverktyg betyder: Du behöver inte lika många armaturer för en belysningsuppgift. Specialiserade ljusfördelningar som exempelvis oval flood sprider ljuskäglan i ena riktningen och möjliggör därigenom en jämn belysning av korridorer med mycket stora armaturavstånd. Färre armaturer minskar den initiala resursanvändningen och installationsarbetena och sänker energi- och underhållskostnaderna i det långa loppet.

50% mer ljus på målytan

Hållbar belysning är så mycket mer än bara en armaturs verkningsgrad i lm/W. Det som är utslagsgivande, oavsett om det handlar om accentbelysning, jämn wallwashing eller belysning av kontorsarbetsplatser, är hur effektivt den förbrukade, elektriska energin används, dvs. hur mycket ljus som når målytan (lx/W).

ERCO har de effektivaste ljusverktygen och belysningstyperna på marknaden! En jämförelse med konkurrenterna visar att t.ex. Parscan uppnår markant högre belysningsstyrka vid samma anslutningseffekt. Det betyder att Parscan levererar mer ljus till målytan, både synligt och mätbart, och är därmed effektivare än andra strålkastare.

Inget spill-ljus, inget slöseri med ljuset

Den elektriska belysningen kompletterar det naturliga dagsljuset och för det krävs energi. Denna resurs måste vi hantera ansvarsfullt. Vår egenutvecklade linsteknik ligger till grund för optik som projicerar ljuset exakt på målytan. Armaturens ljusfördelning ger inget störande spill-ljus och är därigenom upp till 60% effektivare än konventionella metoder för ljusstyrning med reflektorteknik.

Precision: ERCO linsteknik

Med Spherolitlins-tekniken och darklight-tekniken sätter ERCO en ny standard för verkningsgrad och visuell komfort. Vi utvecklar kontinuerligt optikens konstruktion och precision med målet att uppnå en alltmer energieffektiv LED-ljusteknik.

Spherolit-teknik

En mikrostruktur av friformsytor möjliggör precisionsljusstyrning med extremt platta linser, även vid axialsymmetriska och asymmetriska ljusfördelningar som exempelvis oval flood eller wallwash. De utbytbara linserna har en transmissionsfaktor på 92%, vilket ligger inom spektrumets synliga område. Resultatet är en jämn ljuskägla med minimalt spill-ljus.

Darklight-teknik

Den klara darklight-linsen projicerar ljuset från flera LED-ljuskällor genom en brännpunkt och erbjuder därigenom maximal visuell komfort. Metoder för bredbandig reflexbehandling möjliggör en transmission på mer än 96% i hela spektralområdet.

Egenutvecklad ljusteknik

LED-ljuskällor är värmekänsliga. Rätt strömstyrka och väl fungerande värmehantering är avgörande för deras verkningsgrad. Ju högre ström, desto mer ljus avger ljuskällan. Men samtidigt stiger temperaturen i LED-ljuskällan. En för hög drifttemperatur leder till en snabb degradering, en process som innebär att LED-ljuskällan blir allt mörkare. Vid otillräcklig kylning kan LED-ljuskällan till och med förstöras.

Strömstyrka och värmeavledning måste vara så avstämda till varandra att en LED-ljuskälla avger så mycket ljus som möjligt utan att överskrida en kritisk drifttemperatur. Detta idealtillstånd varierar beroende på LED-typen och hur flera LED-ljuskällor är placerade på en LED-modul. För att garantera hög verkningsgrad och mycket lång brinntid utvecklar och tillverkar vi själva våra driftdon, LED-moduler, linssystem och värmemanagement som ett integrerat system.

Framtidssäker med Wireless Control

ERCO satsar mer på radiobaserade styrningstyper i form av Casambi Bluetooth och Zigbee. Sådana lösningar kräver avsevärt mindre kabeldragning och är därigenom mycket enklare att planera. För en trådlös ljusstyrning med samma funktioner som en DALI-styrning räcker det t.ex. med en tretrådig i stället för en femtrådig anslutningskabel. Det motsvarar en material- och kostnadsbesparing på ungefär 40%. Byggherrarna får dessutom en belysning som kan styras helt fritt och som gör att byggnaden kan användas flexibelt under lång tid med föränderliga krav.

10% högre verkningsgrad tack vare 48V-teknik

Produktfamiljer som Eclipse 48V och Parscan 48V använder lågvoltsteknik. Spänningsomvandlingen från nätspänning till 48V likström sker centralt och inte vid de enskilda armaturerna. Det betyder att en lågvoltsinfrastruktur, som exempelvis Minirail 48V strömskena, bara har ett enda nätaggregat. När nätaggregatet belastas med mer än 30% stiger verkningsgraden i denna lösning med upp till 10% jämfört med en likartad anläggning med nätspänning. Eftersom armaturer med lågvoltsteknik saknar nätaggregat kan armaturerna göras mindre. Detta skapar större spelrum för utformningen och kräver mindre material.

De effektivaste ljusverktygen på marknaden

Vi utvecklar armaturer och belysningstyper som är mycket effektiva. Ljus bör endast användas där det behövs – det bör inte användas på ett slösaktigt sätt över stora ytor i hela rummet.

Belysningens effektivitet definieras av hur ljuset används och bestäms av armaturernas precision. Effektiviteten skiljer sig från verkningsgraden som beskriver energiomvandlingen från ström till ljus. Att en armatur har hög verkningsgrad, vilket uttrycks i lumen per watt (lm/W), är i sig ingen garanti för hållbara ljuslösningar. ERCO tar hänsyn till båda dessa egenskaper vid sin produktutveckling: Verkningsgraden genom att använda marknadens bästa LED-ljuskällor och egen förarelektronik med mycket låg energianvändning. Effektiviteten genom att använda mycket precisa, egenutvecklade ljustekniska system. Det avgörande är hur mycket ljus som når ytan som ska belysas vid en given anslutningseffekt, dvs. förhållandet mellan belysningsstyrka och anslutningseffekt i lux per watt (lx/W). För att en armatur med hög verkningsgrad ska kunna användas som en effektiv armatur i din tillämpning krävs exakta och dedikerade optiska system som styr ljuset exakt till målytan utan spillförluster. Det är enda sättet att tillämpa koncept för effektiv, zonvis belysning som till skillnad från yttäckande belysning bara använder ljus där den mänskliga uppfattningsförmågan behöver det. Ljustekniken i nästan alla våra armaturer bygger på principen för ljusprojektion via linser. Det gör dem upp till 20% effektivare än vanliga armaturer med reflektorteknik.

En CO2-neutral ljusfabrik

Eco-designkonceptet för våra produkter och omfattande energi- och miljöledning i produktionen gör oss till en CO2-neutral ljusfabrik. En medveten och skonsam användning av resurser, mer ny teknik och en kontinuerlig optimering av våra produktionsprocesser leder till att våra CO2-emissioner ständigt minskar och att vi slutligen uppnår en helt CO2-neutral produktion.

Mer cirkulär ekonomi

Tillverkningen av våra armaturer sker enligt principen för cirkulär ekonomi. I allt från ansvarsfulla inköp av material till avfallshantering enligt WEEE-direktivet och våra armaturers återvinningsförmåga utvärderar och förbättrar vi alla produktionsfaser enligt miljömässiga och ekonomiska kriterier. På det viset kan vi utforma vår produktion så att den blir mer hållbar och CO2-neutral på lång sikt.

Mer cirkulär ekonomi

Tillverkningen av våra armaturer sker enligt principen för cirkulär ekonomi. I allt från ansvarsfulla inköp av material till avfallshantering enligt WEEE-direktivet och våra armaturers återvinningsförmåga utvärderar och förbättrar vi alla produktionsfaser enligt miljömässiga och ekonomiska kriterier. På det viset kan vi utforma vår produktion så att den blir mer hållbar och CO2-neutral på lång sikt.

Ja till FN:s hållbarhetsmål

Vi bekänner oss till Förenta nationernas 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). För att verka för långsiktig fred och hållbart välstånd samt för att värna vår planet tar vi hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Med vårt ansvarsfulla agerande som företag bidrar vi på ett globalt plan.

Miljöledning enligt ISO 14001

Vi eftersträvar excellens i allt vi gör – även i företagets miljöledning. Certifieringen enligt ISO 14001 bekräftar vår förpliktelse att uppnå våra miljömål och driver oss att kontinuerligt förbättra vår energi- och miljöbalans med nya åtgärder.

Ladda ned ISO 14001-certifikat

Ladda ned ERCOs miljö- och energipolicy

Kontinuerlig energistyrning

Alltid ett öga på energibalansen: Med kontinuerlig övervakning av våra energinyckeltal (DIN EN ISO 50001) analyserar vi status quo i våra processer och hittar ständigt nya möjligheter att sänka vår energianvändning. Ett exempel är våra nya ventilationsanläggningar som årligen sparar in runt 400 ton CO2. Med alla åtgärder som vidtas i samband med vår energistyrning kan vi spara ungefär 175 ton CO2 varje år.

Ladda ned ISO 50001-certifikat

Frikylning i produktionen

Låg utetemperatur, hög kyleffekt: I vår plastbearbetning använder vi frikylning för att reglera temperaturen i våra plastformsprutmaskiner. Principen bakom denna teknik: Kylvätskan pumpas först till utomhusluften för nedkylning och sedan tillbaka igen. En kylanläggning används bara om utetemperaturen inte räcker till för att kyla vätskan, men det gäller bara i 5% av fallen. Med den här metoden kan vi sänka våra CO2-emissioner med ca 117 ton CO2.

Tillverkningsmaterial: Undvik slöseri

I alla produktionsfaser används materialen på ett ansvarsfullt sätt som effektivt förebygger slöseri. Ett exempel är att pulver som inte fastnar på produkten vid pulverlackering (”overspray”) automatiskt samlas upp och matas tillbaka till pulverpistolerna. Det betyder att pulvret återförs till processkretsloppet och återanvänds. Ett annat exempel på ansvarsfull materialanvändning är färgblandningsanläggningen som bara producerar den färgmängd som behövs för en armatur eller serie – även om det är mycket små mängder.

Egna vattenreningssystem

Vattnet som används i olika produktionsfaser som exempelvis våtlackeringsprocessen bildar ett slutet kretslopp. Överflödig färg fångas upp av en vattenfilm. Det förorenade vattnet renas eller neutraliseras och kan därefter återanvändas. Reningsgraden är så hög att det vatten som inte längre används i processkretsloppet kan ledas till det allmänna avloppsnätet.

Regelefterlevnad och visselblåsarfunktioner

Vi agerar enligt en bindande uppförandekod (Code of Conduct) som harmonierar med ERCOs värde- och ledningssystem. I koden fastställs viktiga regler och principer för ett ansvarsfullt samt rättsligt och etiskt korrekt agerande hos alla medarbetare. Uppförandekoden sträcker sig längre än gällande lagar genom att bygga på internationellt erkända standarder som befrämjar det etiska och sociala ansvarstagandet samt miljöansvaret. Vi har infört ett system för hantering av regelefterlevnaden som garanterar att alla föreskrifter i vår uppförandekod följs. Här ingår dessutom vårt visselblåsarsystem som ger våra medarbetare möjlighet att anonymt rapportera om förseelser och missförhållanden. På det viset säkerställer vi att farhågor kan meddelas och undersökas på ett förtroendefullt sätt och att samvaron på ljusfabriken både blir produktiv och uppskattad.

Certifierad kvalitetsledning

ERCOs ledningssystem har varit certifierat enligt DIN EN ISO 9001 (kvalitetsledning) i över 30 år. Det vidareutvecklas och anpassas till nya, höga standarder hela tiden. Därigenom kan vi ständigt optimera våra processer och långsiktigt säkerställa högsta kvalitet vid tillverkningen av våra ljusverktyg. Certifieringen av vårt kvalitetsledningssystem innebär också att vi utformar vår produktion på ett socialt acceptabelt och miljövänligt sätt. Därmed bidrar vi till att FN:s hållbarhetsmål uppnås, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan även när det gäller miljön och samhället.

Ladda ned ISO 9001-certifikat

Ström från solpaneler från ljusfabrikens tak

År 2007 installerade vi en solcellsanläggning på taket till vår produktionsbyggnad. På så sätt genererar vi cirka 155 000 kWh el per år, vilket motsvarar cirka 54 ton koldioxid.

En grönskande ljusfabrik

Vår ljusfabrik omges av grönska – på ängar och tak. Förutom våra gröna, platta tak består minst 50% av ERCOs fabrikstomt av grönområden. Grönområdena består främst av naturligt växande vegetation som bildar en livsmiljö för många arter liksom en grogrund för växter och insekter. På tomten finns dessutom ett källområde varifrån en bäck rinner ut. Detta område är en skyddad våtmarksbiotop som bildar ett viktigt ekosystem – som vattenkälla och livsmiljö för talrika djur- och växtarter.

Våra bikolonier

Sedan 2017 delar vi ljusfabriken med runt 200 000 bin fördelade på fem kolonier. Bina är av rasen Buckfast som är mycket motståndskraftig och fredlig. Detta är ett aktivt bidrag till skyddet av vår natur och mot bidöden. Bina är när allt kommer omkring en oumbärlig del av vårt ekosystem genom att deras pollinering säkerställer att växter, djur och människor överlever. De ger oss så mycket mer än bara sin läckra honung.

ERCOs armaturer i en cirkulär ekonomi

Vår tillverkning sker uteslutande i Tyskland med mycket höga miljökrav. Den har ett djup i förädlingsvärdet på 80% och sker enligt principerna för cirkulär ekonomi. Vår värdeskapande process måste mätas mot mycket höga kvalitetsstandarder och en ansvarsfull hantering av resurser hela vägen från anskaffning av råvaror till ekodesign, tillverkning och eftermarknadsservice.

Ansvarsfull sourcing

Exempel: Revisioner av leverantörer. Vi ställer mycket höga krav på leverantörerna av våra råvaror när det gäller produktkvalitet, företagets sociala ansvar samt transporter och leverantörskedjor. Genom regelbundna revisioner på plats säkerställer vi att våra höga krav inte bara uppfylls på papperet.

Rådgivning och försäljning

Exempel: ERCOs ljusrådgivare. Vi har byggt upp ett internationellt nätverk av utbildade ljusrådgivare som är verksamma i självständiga försäljnings- och partnerorganisationer i 55 länder. Ljusrådgivarna stödjer planerare och arkitekter världen över i deras projektgenomförande. Detta sker t.ex. med vår strategi för effektiv visuell komfort. Denna strategi baseras på en användarorienterad ljusplanering som utgår från människans varseblivning och därigenom minimerar energianvändningen för belysning i byggnader.

Ekodesign

Exempel: Moduluppbyggnad. Ett fokus i utvecklingen av våra armaturer ligger på utformningen av gränssnitt. På det sättet kan vi skapa ett stort antal tillämpningsspecifika produktvarianter av endast ett fåtal moduler. Det spar inte bara resurser i produktionen. Tack vare att linser och andra delar är utbytbara kan användarna snabbt reagera på nya krav. Om någon komponent skulle sluta fungera kan den enkelt bytas. När armaturen har tjänat ut kan de olika delarna separeras och återvinnas.

Excellens i tillverkningen

Exempel: Undvik slöseri. Det finns inget motsägelsefullt i hög tillverkningskvalitet och hållbara produktionsprocesser. Vi investerar ständigt i ny teknik för att undvika kassationer. Alla förändringar måste dessutom medföra miljöfördelar och därför använder vi t.ex. spillvärme från våra formsprutmaskiner för att värma upp våra byggnader. Allt material som används i produktionen genomgår dessutom en substitutionskontroll, vilket innebär att vi kontinuerligt byter ut dem mot mer miljövänliga alternativ.

Förpackning och leverans

Exempel: Förpackning. Det finns delvis rättsligt bindande föreskrifter för hur produkterna ska förpackas. Vi använder återvinningsbar kartong för att förpackningsmaterialet ska stanna kvar i den cirkulära ekonomin även efter att armaturerna har installerats. Vi samlar ihop beställningarna och integrerar så många varor som möjligt i ett paket så att vi slipper transportera luft. På begäran kan förpackningarna även märkas individuellt för att effektivisera logistiken på byggplatsen.

Reparation och uppgradering

Exempel: utbytbara komponenter. Om enskilda delar som t.ex. driftdon eller LED-moduler slutar fungera kan de enkelt bytas tack vare armaturens moduluppbyggda konstruktion. Vi avstår i möjligaste mån från limning och andra fogförband så att armaturerna kan tas isär helt och hållet i samband med reparationer och återvinning. Vi analyserar de tekniska orsakerna till reparationer och ser till att dessa insikter införlivas i ekodesignen för nya produkter.

Återvinning

Exempel: sortrena råvaror. Vi strävar efter att använda redan återvunna råvaror eller sortrena material som är idealiska för återvinningsprocesser och senare återanvändning. Råvaror som inte kan återanvändas i vår egen produktion blir därmed värdefulla resurser för andra branscher. Det betyder att våra armaturer är återvinningsbara till mer än 95%. Inom ramen för WEE-direktivet tar vi tillbaka gamla armaturer samt ansvarar för deras avfallshantering och återvinning utan kostnad.

ERCOs armaturer i en cirkulär ekonomi

Vår tillverkning sker uteslutande i Tyskland med mycket höga miljökrav. Den har ett djup i förädlingsvärdet på 80% och sker enligt principerna för cirkulär ekonomi. Vår värdeskapande process måste mätas mot mycket höga kvalitetsstandarder och en ansvarsfull hantering av resurser hela vägen från anskaffning av råvaror till ekodesign, tillverkning och eftermarknadsservice.

Ansvarsfull sourcing

Exempel: Revisioner av leverantörer. Vi ställer mycket höga krav på leverantörerna av våra råvaror när det gäller produktkvalitet, företagets sociala ansvar samt transporter och leverantörskedjor. Genom regelbundna revisioner på plats säkerställer vi att våra höga krav inte bara uppfylls på papperet.

Rådgivning och försäljning

Exempel: ERCOs ljusrådgivare. Vi har byggt upp ett internationellt nätverk av utbildade ljusrådgivare som är verksamma i självständiga försäljnings- och partnerorganisationer i 55 länder. Ljusrådgivarna stödjer planerare och arkitekter världen över i deras projektgenomförande. Detta sker t.ex. med vår strategi för effektiv visuell komfort. Denna strategi baseras på en användarorienterad ljusplanering som utgår från människans varseblivning och därigenom minimerar energianvändningen för belysning i byggnader.

Ekodesign

Exempel: Moduluppbyggnad. Ett fokus i utvecklingen av våra armaturer ligger på utformningen av gränssnitt. På det sättet kan vi skapa ett stort antal tillämpningsspecifika produktvarianter av endast ett fåtal moduler. Det spar inte bara resurser i produktionen. Tack vare att linser och andra delar är utbytbara kan användarna snabbt reagera på nya krav. Om någon komponent skulle sluta fungera kan den enkelt bytas. När armaturen har tjänat ut kan de olika delarna separeras och återvinnas.

Excellens i tillverkningen

Exempel: Undvik slöseri. Det finns inget motsägelsefullt i hög tillverkningskvalitet och hållbara produktionsprocesser. Vi investerar ständigt i ny teknik för att undvika kassationer. Alla förändringar måste dessutom medföra miljöfördelar och därför använder vi t.ex. spillvärme från våra formsprutmaskiner för att värma upp våra byggnader. Allt material som används i produktionen genomgår dessutom en substitutionskontroll, vilket innebär att vi kontinuerligt byter ut dem mot mer miljövänliga alternativ.

Förpackning och leverans

Exempel: Förpackning. Det finns delvis rättsligt bindande föreskrifter för hur produkterna ska förpackas. Vi använder återvinningsbar kartong för att förpackningsmaterialet ska stanna kvar i den cirkulära ekonomin även efter att armaturerna har installerats. Vi samlar ihop beställningarna och integrerar så många varor som möjligt i ett paket så att vi slipper transportera luft. På begäran kan förpackningarna även märkas individuellt för att effektivisera logistiken på byggplatsen.

Reparation och uppgradering

Exempel: utbytbara komponenter. Om enskilda delar som t.ex. driftdon eller LED-moduler slutar fungera kan de enkelt bytas tack vare armaturens moduluppbyggda konstruktion. Vi avstår i möjligaste mån från limning och andra fogförband så att armaturerna kan tas isär helt och hållet i samband med reparationer och återvinning. Vi analyserar de tekniska orsakerna till reparationer och ser till att dessa insikter införlivas i ekodesignen för nya produkter.

Återvinning

Exempel: sortrena råvaror. Vi strävar efter att använda redan återvunna råvaror eller sortrena material som är idealiska för återvinningsprocesser och senare återanvändning. Råvaror som inte kan återanvändas i vår egen produktion blir därmed värdefulla resurser för andra branscher. Det betyder att våra armaturer är återvinningsbara till mer än 95%. Inom ramen för WEE-direktivet tar vi tillbaka gamla armaturer samt ansvarar för deras avfallshantering och återvinning utan kostnad.

100% grön el för ljusfabriken

Sedan 2022 använder vi 100% certifierad grön el. Det betyder att produktions- och förvaltningsbyggnaderna drivs med miljömärkt el från de förnyelsebara energikällorna vind- och vattenkraft. Det motsvarar en årlig besparing på runt 2 218 ton CO2. Dessutom har vi ett elavtal som stöder utbyggnaden av anläggningar för produktion av förnyelsebar energi. Vårt gröna elavtal uppfyller kriterierna för den tyska miljömärkningen Grüner Strom-Label som är en oberoende certifiering enligt mycket högt ställda miljökrav och som bland annat garanterar investeringar i nya anläggningar och innovativa energiprojekt. Ett värdefullt bidrag till energiomställningen och uppnåelsen av FN:s hållbarhetsmål.

Spara 50% energi med zonbelysning

Hållbar belysning betyder att ljuset bara används där den mänskliga uppfattningsförmågan behöver det. Ett exempel där detta inte bara medför bättre ljus, utan även en markant energibesparing, är belysning av kontor. På kontor, liksom på alla andra platser, är det de jämnt belysta väggarna som gör att vi upplever att ett rum är ljust. Men denna speciella egenskap hos den mänskliga varseblivningen ignoreras ofta. I stället utgår många ljusplanerare fortfarande från en hög belysningsstyrka på golvet. För att ett liknande ljushetsintryck ska uppnås måste belysningsstyrkan på golvet som regel ligga 50% över belysningsstyrkan på väggarna. Det medför avsevärt större energianvändning.

En ljusplanering som utnyttjar den upplevda effekten från belysta väggar får dessutom större flexibilitet vid belysning av kontorsarbetsplatser. Det öppnar ännu fler möjligheter att spara energi. Ljuset på skrivbordet är enbart avsett för synuppgiften under arbetet. Belysning av kontorsarbetsplatser som tar hänsyn till möblernas placering i planlösningen kallas för zonbelysning. I stället för att placera armaturerna så att de täcker hela rummet kan det perceptionsorienterande konceptet användas för att placera armaturerna längs arbetsplatserna. Som alternativ till stora armaturer med odifferentierad, bred ljusfördelning lämpar sig downlights med ljusfördelningen oval wide flood som utvecklats speciellt för skrivbordsrader. För kontor som regelbundet möbleras om kan infällda takarmaturer bytas mot downlights för strömskenor. Då får du största möjliga flexibilitet och ljus som kan anpassas till varje individuell arbetsplats.

Jämförelse mellan belysningslösningar för kontor: Konventionell ljusplanering jämfört med ljusplanering för zonbelysning

Stora armaturer erbjuder nästan inga alternativ till rasterformationer. Ljusplaneringen tar ingen hänsyn till användarnas synuppgifter. Rummet är fattigt på kontraster och upplevs som ostrukturerat och tröttande. Här är energibehovet stort, eftersom ljuset är avsett att användas på maximal belysningsnivå
Zonbelysning som är anpassad till användarnas behov och arkitekturens framtoning. Den vertikala belysningen förbättrar rumsuppfattningen och erbjuder balanserade kontrastförhållanden för den horisontella arbetsplatsbelysningen. Här uppnås ett ljust rumsintryck trots lägre anslutningseffekt.

Slutsats
På kontor kan LED-belysning med litet underhållsbehov uppnå högre effektivitet genom perceptionsorienterande zonbelysning. Användaren får inte bara lägre energikostnader, utan även högre ljuskvalitet.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.