myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
 • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Så använder du Human Centric Lighting optimalt

Human Centric Lighting kräver armaturer med bestämda produktegenskaper och är i grund och botten en planeringsprincip. Human Centric Lighting ställer människorna och deras aktiviteter i centrum för en kvalitativ ljusplanering. Läs mer om hur du framgångsrikt kan integrera Human Centric Lighting i ditt nästa projekt och därmed utnyttja fördelarna för dig och dina intressenter.

Detta bör du känna till om Human Centric Lighting inför ditt nästa projekt

Human Centric Lighting

Hitta en passande armatur på basis av dina egenskaper

Visa produkter

Human Centric Lighting (HCL) står för en planeringsansats som ställer människorna och deras behov i centrum för ljusplaneringen. Human Centric Lighting utgår från ljusets visuella, emotionella och biologiska effekter. Utöver visuella kriterier, som t.ex. synuppgiften eller en god orientering i rummet, omfattar konceptet även ljusets icke-visuella effekter på människor. Utöver de två fotoreceptorer som vi använder för att se, tappar och stavar, finns det ytterligare en ljuskänslig receptortyp i våra ögon. Denna typ upptäcktes först i början av 2000-talet och har betydelse för synkroniseringen av vår dygnsrytm. En arkitekturbelysning som bygger på HCL-konceptet tar därför hänsyn till den visuella upplevelsen av arkitekturen, synuppgiften och biologiska komponenter.

Så fungerar Human Centric Lighting i praktiken

Human Centric Lighting

Tanken bakom Human Centric Lighting är inte ny. Långt före dagens forskning om ljusets icke-visuella effekter formulerade Richard Kelly och William Lam, två pionjärer inom arkitekturbelysningen, principer för en perceptionsorienterande ljusplanering i form av allmänljus, accentljus och dekorativt ljus resp. ”activity needs” och ”biological needs”. I kombination med nya rön inom kronobiologin har vi tagit fram en formel som på ett praxisorienterat sätt förklarar principen bakom Human Centric Lighting.

AAA står för Arkitektur, Aktivitet och Atmosfär. Skapa en bättre rumsuppfattning i arkitekturen genom att göra vertikala ytor synliga. Stöd aktiviteter som koncentrerat arbete och social kommunikation med rätt ljus. Du skapar rätt atmosfär med ett ljus som är anpassat till tidpunkten på dagen. Det är äkta Human Centric Lighting för oss.

Human Centric Lighting

A som i Arkitektur

 • Gör omgivningen synlig med ljus på vertikala ytor
 • Lyft fram funktionsområden i rummen med individuell belysning
 • Integrera armaturerna i arkitekturen genom passande monteringssätt, armaturform och placering
Human Centric Lighting

A som i Aktivitet

 • Optimera den visuella komforten med avbländade armaturer och rätt armaturplacering
 • Anpassa ljusnivån till olika synuppgifter
 • Stäm av färgtemperaturen med dygnsrytmen
Human Centric Lighting

A som i Atmosfär

 • Skapa en tidsmässig orientering genom att anpassa inomhusmiljön till dagsljusets förlopp
 • Möjliggör individuell anpassning genom föränderliga ljusscener som kan ställas in enligt personliga önskemål och sinnesstämningar

Upptäck de olika aspekterna med Human Centric Lighting på ett interaktivt sätt

Förändra ljusscenerna genom att förskjuta reglagen

Den här animeringen visar hur olika aspekter av Human Centric Lighting kan förändra vår rumsuppfattning och atmosfären. Bestäm själv i vilken grad de olika beståndsdelarna av Human Centric Lighting, ”Arkitektur”, ”Aktivitet” och ”Atmosfär”, ska bidra till ljuslösningen.

Så fungerar ERCO Human Centric Lighting med Iku infällda takarmaturer

Som planerare

 • Bredda planeringen genom att även ta hänsyn till kvalitativa värden
 • Bidra till större trivsel hos användarna med helhetliga ljuslösningar
 • En kvalitativ ljusplanering är inte bara mer visuellt attraktiv, utan är även mer fördelaktig ur energisynpunkt än en kvantitativ planering

Som användare

 • Ge dina medarbetare möjlighet att styra ljuset efter sina personliga önskemål
 • Ge dina medarbetare ett ljus med hög visuell komfort för större trivsel på arbetsplatsen
 • Erbjud dina medarbetare en förstklassig och attraktiv arbetsmiljö – för mer motivation och kreativitet

Som fastighetsägare

 • Skapa mervärde i fastigheten med högkvalitativ belysning
header image

Vill du veta mer om Human Centric Lighting?

Boka ett möte eller webbinar och upptäck Human Centric Lighting.

Välj en tjänst:

Dina kontaktuppgifter:

inte bindande och kostnadsfri

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

Dessa kvalitetsegenskaper utmärker Human Centric Lighting från ERCO

Hos ERCO har människan sedan länge stått i centrum för kvalitativ ljusplanering – långt innan Human Centric Lighting blev ett begrepp. Det sker med en användarorienterad ljuslösning som är anpassad till människans synuppfattning, förhindrar bländning och minimerar energianvändningen. Följande fem kvalitetsegenskaper för effektiv visuell komfort är kännetecknande för ERCO:

Kvalitativ ljusplanering

Allmänbelysning och accentbelysning med god avbländning möjliggör en visuell rangordning av objekt och ger stöd åt människornas arbetsuppgifter. Använd bara ljus där det behövs.

Vertikal belysning

Vertikala ytor utgör huvuddelen av vår varseblivning på grund av vår naturliga blickriktning. De har därmed mycket större inverkan på ljushetsintrycket än ljus på horisontella ytor. Av det skälet är wallwashing ett viktigt inslag hos ERCO.

Energieffektiv ljusteknik

Exakta optiska system riktar ljuset med stor precision mot de ytor som ska belysas och som människan behöver för sin varseblivning. Det projicerade ljuset från LED-ljuskällorna i kombination med det förstklassiga linssystemet är mycket effektivt.

Energieffektiv LED-teknik

Hög visuell komfort baserad på ERCOs specialistkunskaper inom optoelektroniken, hela vägen från LED-kretskort och elektronik till värmemanagement. LED-ljuskällornas specifikationer enligt kriterier som god och konstant färgåtergivning, ljusflöde och termisk stabilitet garanterar mycket hög kvalitetsstandard.

Intelligent styrning

ERCO erbjuder armaturer för trådlös och trådbunden styrteknik som exempelvis Casambi Bluetooth, Zigbee, DALI och klassisk reglering med dämpteknik. Med sensorer och ljusscener kan du minimera energianvändningen och härma dagsljusets förlopp. På det viset kan du styra ljuset helt efter dina personliga önskemål.

Så har vi använt Human Centric Lighting i praktiken

Modern kontorsbelysning för mai public relations, Berlin

Kvalitativ ljuslösning

ERCOs ljuslösning med LED-teknik förenar horisontell allmänbelysning med wallwashing i en belysningslösning som bygger på HCL-principer. Ljuset styrs av sensorer som reagerar på närvaro och dagsljus. Medarbetarna kan dessutom ställa in belysningen på sina arbetsplatser efter egna önskemål med Casambi Bluetooth. Wallwashing skapar ett spatiöst rumsintryck och ett komplement till det infallande dagsljuset.

Konventionell ljuslösning

Fristrålande lysrörslampor är stela och odifferentierade. De tar ingen hänsyn till användarnas synuppgifter. I en sådan miljö måste olika arbetsuppgifter utföras i samma belysning. Dessutom kan det kontrastsvaga och odefinierade rumsintrycket upplevas som tröttsamt.

Skapa din Human Centric Lighting-lösning med dessa armaturer

Behöver du mer information?

Du når din lokala kontaktperson på:

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

 • Human Centric Lighting omfattar både visuella och icke-visuella effekter av ljuset
 • Dynamiska ljuslösningar stöder dygnsrytmen – människans ”inre klocka”
 • Tänk på slagorden Arkitektur, Aktivitet och Atmosfär för en kvalitativ ljuslösning vid ljusplaneringen
 • Vertikal belysning, zonbelysning, visuell komfort och dynamiska ljusscener är de viktigaste beståndsdelarna
 • Minimera energianvändningen med närvaro- och dagsljussensorer

Det här kan också vara intressant för dig:

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.