Over ERCO

Over ERCO

ERCO is een internationaal gerenommeerde specialist voor architectuurbelichting met LED-technologie. Het familiebedrijf, gevestigd te Lüdenscheid, een stad in hartje Duitsland, wordt wereldwijd in ruim 55 landen vertegenwoordigd met autonome verkoop- en partnerorganisaties. Opgericht in 1934 kon ERCO in de jaren 60 van de vorige eeuw het nieuwe terrein van de architectuurbelichting in Europa presenteren – nog geen 50 jaar later is de onderneming de eerste van klassieke armaturenfabrikanten met een productprogramma dat compleet op LED-technologie is gebaseerd. Vol enthousiasme zorgen wereldwijd circa 1000 medewerkers van ERCO ervoor dat LED-technologie niet alleen een technologie blijft, maar tot lichtwerktuigen wordt doorontwikkeld. Op de waarneming gerichte lichtplanning omgezet met de methode efficient visual comfort is onze missie. ERCO brengt een open, interdisciplinaire en internationale samenwerking in praktijk: terwijl de armaturen zorgzaam en met het oog op de toekomst in de lichtfabriek in Lüdenscheid worden ontwikkeld en geproduceerd, worden ze dankzij de competente en gemotiveerde lichtadviseurs van ERCO overal ter wereld duizendvoudig ingezet. Natuurlijk krijgt u ook de mogelijkheid om de toepassing van ERCO lichtwerktuigen mee te maken: in de showrooms van ERCO wereldwijd, alsmede tijdens workshops op het hoofdkantoor, op beurzen en andere vakevenementen.

Over ERCO

ERCO handelt op verantwoordelijk wijze in de omgang met ressources, zoals grondstoffen en energie - in de richting van onze klanten, medewerkers en het milieu. Dit komt tot uitdrukking op verschillende activiteitenterreinen: van de producten naar de productie tot aan de architectuur van de onderneming.

Over ERCO

Welkom bij ERCO – hier bij de stand op de vakbeurs Light+Building.

De lichtfabriek in het digitale tijdperk
Het bericht dat ERCO als eerste klassieke armaturenfabrikant nu uitsluitend digitaal licht ontwikkelt, produceert en verkoopt, baarde opzien in de licht- en architectuurbranche. light digital, onze filosofie, vat onze benadering samen om licht met LED-technologie in alle facetten opnieuw uit te vinden. Het feit dat ERCO in Duitsland ontwikkelt en produceert, garandeert de meest grote precisie en kwaliteit van de lichtwerktuigen – niet op de laatste plaats omschrijft de onderneming zich daarom als lichtfabriek. Maar klinkt de metafoor van de fabriek in het tijdperk van digitaal licht niet enigszins achterhaald?
In tegendeel. Ons ontwikkelingswerk voor ERCO LED-innovaties kan weliswaar gedeeltelijk eerder met de benadering van een start-up worden vergeleken. Echter verbinden wij deze met onze ervaring als

industriële onderneming en onze rijkdom aan tradities om ons op datgene te concentreren waarin ERCO altijd al de beste was: met hoge precisie perfectioneren van architectuurverlichting. Dat het hele proces vanaf de ontwikkeling tot en met de productie en montage op alle terreinen uit één hand afkomstig is, vereenvoudigt de interdisciplinaire dialoog en maakt maximale kwaliteit mogelijk. En, ondersteund door het internationale netwerk van de ERCO lichtadviseurs, integreren de actuele vereisten uit de praktijk van architecten, licht- en elektroplanners telkens in ons ontwikkelingswerk. Een jaar na de volledige omzetting naar digitaal licht komt de LED-technologie van ERCO bij creatief en technisch ontwerpers als volledig vanzelfsprekend werktuig naar voren om licht voor een op de waarneming gerichte architectuurbelichting nog gebruikersvriendelijker en energie-efficiënter te maken.

Motto

Efficient visual comfort
Verlichting heeft energie nodig. Fabrikanten, ontwerpers, ingenieurs en gebruikers zijn ervoor verantwoordelijk om welbewust met de begrensde natuurlijke hulpbronnen om te gaan. Met de consequente invoering van de uiterst efficiënte LED-technologie neemt ERCO deze uitdaging aan. Efficient visual comfort (ECV) betekent voor ERCO om zowel de energiezuinigheid als de lichtkwaliteit te vergroten – door innovatieve, technische concepten die een duurzaam lichtontwerp mogelijk maken. Aan de basis van de EVC-strategie staat een op de gebruiker gerichte lichtplanning. Deze is gericht op de menselijke waarneming, vermijdt verblinding en minimaliseert op die wijze het energieverbruik. Wij hebben vijf kwaliteitskenmerken geformuleerd die het efficient visual comfort bij ERCO onderscheiden.

Kwalitatieve lichtplanning
Aangezien bij ERCO de mens in het middelpunt staat, vormt een op de waarneming gericht planningsuitgangspunt de basis voor de productontwikkeling. Met de ERCO lichttechniek zijn ontwerpers in staat om met licht waarnemingshiërarchieën te scheppen en het gericht daar in te zetten, waar het de kijktaken vervult. Kernpunten bij kwalitatieve lichtplanning zijn onder meer verticale en accentverlichting plus goede antiverblinding. Deze laatste zorgt ervoor dat het oog dankzij de gelijkblijvende luminantie zich niet voortdurend aan verschillende lichtsterktes moet aanpassen. Deze staat de ontwerpers toe om met lagere verlichtingssterktes en subtiele contrasten energiezuinig vorm te geven.

Verticale verlichting
Door de kijkrichting van de mens vormen verticale vlakken tot en met 80% van de waarneming en bepalen daardoor de ervaring van de lichtsterkte aanzienlijk krachtiger dan licht op horizontale vlakken. Dat is de reden waarom de verticale verlichting een belangrijk onderdeel is van goed vormgegeven, rendabele lichtconcepten. ERCO biedt een veelzijdig programma aan met bijbehorende lichtwerktuigen. Onze wallwashers zorgen voor een royale, brede indruk van de ruimte en garanderen door de reductie van visuele contrasten een voortreffelijke werkplekverlichting bij minimaal energieverbruik. Eens te meer betaalt zich hier het gebruik van LED-technologie terug: deze staat de grootste nauwkeurigheid en gelijkmatigheid van het licht toe bij een maximale zuinigheid in energieverbruik en onderhoud. Door de grootst mogelijke armatuurafstanden van de ERCO wallwashers wordt verticale verlichting nog rendabeler.

Effectieve lichttechniek
Krachtige en nauwkeurige, optische systemen verminderen de energiebehoefte voor de verlichting. Een uitgebreide, lichttechnische gereedschapskist biedt voor iedere verlichtingstaak de optimale lichtverdeling – van de asymmetrische wallwasher tot en met verschillende spotkarakteristieken. Aangezien slechts die vlakken worden verlicht die de mens voor de waarneming nodig heeft, is verlichting met ERCO zeer effectief. Het geprojecteerde licht van de LED's in combinatie met de hoogwaardige lenzensystemen biedt bovendien voordelen in efficiency in vergelijking met de gangbare reflectiemethode.

Intelligent regelen
ERCO biedt armaturen voor verschillende besturingstechnologieën, zoals DALI of fasendimmen. Daardoor wordt scenografische verlichting ongecompliceerd en energiezuinig. Denk daarnaast aan het gebruik van bewegingsdetectoren om licht in ongebruikte ruimten te dimmen of uit te schakelen, alsmede de inzet van schemerschakelaars of analoge daglichtsensoren om, afhankelijk van het beschikbare daglicht, lichtscènes op te roepen. ERCO lichtwerktuigen bieden dankzij de zelf ontwikkelde bedrijfsapparatuur een geoptimaliseerd dimgedrag, zijn voor het grootste deel geschikt voor cameraopnames en kunnen traploos tot en met 1% worden gedimd.

Efficiënte LED-lichttechniek
Het succes en de leidende rol van ERCO in de architectuurbelichting met LED berust op de beslissing voor het opbouwen van de expertise in de opto-elektronica in de onderneming. Dankzij onze interne ontwikkeling – van LED-printplaten en elektronica tot en met warmtemanagement – heeft ERCO op elk tijdstip de controle over de eigenschappen van alle producten. De basis voor de armaturen vormt tevens de kern van elk afzonderlijk lichtwerktuig van ERCO: de precieze specificatie van de hoogvermogen-LED's volgens criteria zoals kleurweergave en -constantheid, lichtstroom en thermische stabiliteit. Dit garandeert de hoogste kwaliteit met betrekking tot lichtcapaciteit en duurzaamheid. Het feit dat ERCO met de omzetting naar LED-technologie armaturen en lichttechniek als integraal geheel opvat, leidt tot maximale zekerheid in het lichtontwerp.

Kwalitatieve lichtplanning
Lichtwerktuigen van ERCO bieden de speelruimte in vormgeving die complexe bouwprojecten nodig hebben. De basis voor onze productontwikkeling is een op de waarneming gericht verlichtingsuitgangspunt. De Amerikaanse architect en lichtplanner Richard Kelly (1910-1977) deelde licht voor een kwalitatieve lichtplanning in drie categorieën in: licht om te kunnen zien (orig. ambient luminescence), licht om naar iets te kijken (focal glow) en licht om te bekijken (play of brillants). Met deze „Grammatica van het licht“ kan architectuur – van kantoortuinen tot boetieks tot en met bibliotheken – toegespitst op de gebruiker worden verlicht. De ervaring laat zien dat verlichtingsconcepten als zeer geslaagd worden ervaren, wanneer alle drie de componenten – basisverlichting, gericht accentlicht en decoratief licht – in een uitgebalanceerde verhouding worden gecombineerd. De „Grammatica van het licht“ is een beproefd uitgangspunt voor het analyseren en structureren van lichtconcepten en het selecteren van geschikte lichtwerktuigen. De armaturensystematiek van het ERCO productprogramma met verschillende lichtverdelingen, warmwit en neutraalwit licht, verschillende maten en lumenklassen is optimaal geschikt om gedifferentieerde, voor de gebruiker geschikte lichtconcepten te verwezenlijken.

Meer informatie treft u aan onder.

Vormgeven met licht
Licht is essentieel. Licht is poëzie. Licht zorgt voor sfeer – en voor oriëntatie. Al van oudsher wordt verlichting als vormgevingsinstrument ingezet om behaaglijke ruimtes te creëren. ERCO ziet licht als vierde dimensie in de architectuur. Dat betekent het licht een eigen vormgevingsfunctie te geven: het modelleert ruimten en objecten door verschillende lichtsterkteniveaus. Het drukt zijn stempel maatgevend op de nachtelijke verschijning van architectuur. De productportfolio van ERCO is volledig op LED-technologie gebaseerd. Dat is voor ons het logische gevolg van ons motto om de perfecte verlichting te leveren. Want dankzij de flexibiliteit en precisie van het LED-licht ontstaan er nog meer mogelijkheden om architectuur in iedere situatie overeenkomstig te modelleren. Wij ontwikkelen onze lichtwerktuigen in nauw overleg met architecten, lichtplanners en elektroplanners. De intensieve uitwisseling met de branche stelt ERCO in staat om een scherp, realistisch en tegelijkertijd visionair oog te houden voor de behoeften van de ontwerpers. Creatief denken vormt onze inspiratie en wij willen deze inspiratie doorgeven. Op die manier ziet ERCO zichzelf als lichtadviseur op de achtergrond die ontwerpers ondersteunt om hun concepten doelgericht te implementeren.

Kerncompetentie

Ingenieurskunst voor het licht van de toekomst
ERCO ontwikkelt en produceert alle lichtwerktuigen aan de zuidelijke rand van de Duitse metropoolregio Rijn-Roer in een voor zijn architectonische kwaliteit bekroond industriecomplex met fabriek, laboratoria en kantoren. Hier werd in 2006 de strategische beslissing genomen om consequent voor LED-technologie te kiezen - en de expertise in opto-elektronica op de locatie in Lüdenscheid op te bouwen. Dit besluit is de belangrijke voorwaarde voor de doordachtheid, de systematiek en de hoge kwaliteit van de LED-lichttechniek van ERCO voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden in de architectuurbelichting. Al van oudsher gaat bij ERCO de passie voor innovatieve lichttechniek gepaard met de vernieuwende architectuur. De synthese van perfectionisme in het technische detail en de strategische kijk op een duurzame, doordachte en op de gebruiker gerichte architectuurbelichting weerspiegelt zich ook opnieuw in de werkwijze van de onderneming. Hier heerst een holistische denkwijze en bestaat er een nauwe, interdisciplinaire samenwerking tussen lichttechnici, constructeurs, productieingenieurs en vormgevers. De intensieve dialoog tussen de professionals van ERCO garandeert een flexibele productontwikkeling, een hoog innovatietempo en topresultaten.

Onderzoek en ontwikkeling
Als mondiaal actieve onderneming volgt ERCO de licht- en ontwerptechnische trends in de internationale licht- en architectuurbranche en implementeert deze in de ontwikkeling van armaturen. De kwaliteit van de lenzensystemen is van doorslaggevende invloed op de eigenschappen, het vermogen en de efficiency van een LED-armatuur. Daarom vormt de optoelektronica - de interface tussen optisch systeem, elektronica en informatica - de kern van de ontwikkelingswerkzaamheden bij ERCO. In de eigen laboratoria worden alle producten volgens de meest strenge criteria op vermogen, lichtkwaliteit en lange levensduur getest. De holistische claim, licht vanaf de specificatie van de hoogvermogen-LED's via de ontwikkeling van lenzensystemen en bedrijfsapparaten tot en met de lichttechnische uitdagingen van onze klanten als eenheid te bekijken, vormt de basis voor de hoge kwaliteit van onze producten volgens de meest recente stand van de LED-techniek.

Productvormgeving
Van Corporate Architecture van de fabriek via de heldere vormentaal van de lichtwerktuigen tot en met de strakke huisstijl: design speelt bij ERCO van oudsher al een belangrijke rol. Met krachtige concepten en creativiteit werkt ons eigen designteam eraan om in de betekenis van een functioneel minimalisme een autonome vormgevingstaal voor ons digitaal productportfolio te creëren die overeenkomt met de LED-technologie. Hier wordt het archetypische, modulaire systeemdesign doorontwikkeld, waarin wij esthetische factoren in de ruimtelijke vormgeving net zo in acht nemen als functionele voorwaarden, bijvoorbeeld een duurzaam warmtemanagement en antiverblinding. De ERCO armaturenfamilie, die beschikbaar is in verschillende maten en montagemogelijkheden, is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden, ruimtelijke situaties en afmetingen.

Productie en montage
Van de productie van elektronica via de werktuigbouw, productie van kunststoffen en verwerking van metalen tot en met de montage begeleiden en optimaliseren de teams bij ERCO op het hoofdkantoor alle productieprocessen aandachtig om efficiency en kwaliteit continu te verhogen. De doordachte productie van elektronica met ESD-bescherming en Reflowprocesbesturing - voor geoptimaliseerde soldeertijden en temperaturen bij printplaatproductie - vormt een fundament voor lichtwerktuigen met een lange levensduur en lage uitval. Zelfs de spanningsrails produceert ERCO in eigen beheer om ontwerpers en installateurs de beste infrastructuur te bieden die mogelijk is voor de montage van de verlichtingsinstallaties. Bovendien worden alle toeleveranciers voor ERCO producten met zorg geselecteerd met het doel om langdurige, nauwe relaties op te bouwen. De basis voor de effectieve samenwerking is de kleine afstand tussen Ontwikkeling en Productie. Op die wijze kunnen klanten voor honderd procent vertrouwen op producten van ERCO.

Toepassingsgebieden

Iedere ruimte heeft zijn eigen verlichtingsconcept nodig dat recht doet aan de gebruikers, de architectuur en het interieur. Bij ERCO komt de jarenlange ervaring met de vormgevende architectuur- en objectverlichting samen met de meest actuele LED-technologie in uiteenlopende architectuursegmenten. Welke individuele voordelen LED-lichtwerktuigen van ERCO voor een hedendaagse kantoor-, retail-, museum-, luchthaven- of façadeverlichting bieden, hebben wij op de volgende pagina's op een rijtje gezet. Daarbij beantwoorden wij uw belangrijkste vragen rondom de verlichting met LED in de context van onze acht belangrijkste toepassingsgebieden.

ERCO Newsletter - Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming
Via het digitale Lichtbericht ontvangt u actueel, regelmatig en op comfortabele wijze nieuws via de mail uit de kosmos van ERCO. Wij houden u op de hoogte van evenementen, awards, nieuwe kennis over licht, projectberichten en nieuwe producten, alsmede over reportages uit de licht- en architectuurbranche. Het abonnement is gratis en u kunt het op elk moment weer opzeggen.