myERCO
myERCO
Met uw kosteloos myERCO account kunt u artikelen noteren, productlijsten voor uw projecten aanmaken en offertes aanvragen. Bovendien heeft u continu toegang tot alle ERCO media in het downloadgedeelte.
U hebt artikelen in uw aantekenlijst
Technische omgeving
Technische omgeving
Globale standaard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standaard VS/Canada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Wij tonen u onze inhoud in het Nederlands. Productgegevens worden voor een technische omgeving met 220V-240V/50Hz-60Hz weergegeven.

Gebruikersvriendelijker voor u
ERCO wil u de beste service bieden die mogelijk is. Daarom slaat deze website cookies op. Door het verdere gebruik van de website verklaart u zich akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie treft u in onze verklaring betreffende gegevensbescherming aan. Als u klikt op „Niet akkoord“ worden verder essentiële cookies geplaatst. Bepaalde inhoud van externe sites kan niet meer worden weergegeven.
Verklaring inzake gegevensbescherming
Contact

Verklaring inzake gegevensbescherming

1. Wie is de verantwoordelijke en hoe bereik ik de Functionaris gegevensbescherming?

ERCO GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, Duitsland, e-mail: info(at)erco.com

Onze Functionaris gegevensbescherming is bereikbaar onder datenschutz(at)erco.com, of per post op ons adres met als aanvulling „Datenschutzbeauftragter“ (Functionaris gegevensbescherming).

II. Wat zijn uw rechten?

Ten opzichte van ons heeft u de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die u betreffen:

- Het recht van inlichtingen (art. 15 AVG).
– Het recht van correctie (art. 16 AVG).
– Het recht van wissen (art. 17 AVG).
– Het recht van beperking van de verwerking (art. 18 AVG).
– Het recht op data-portabiliteit (art. 20 AVG).
– Het recht van bezwaar tegen de verwerking (art. 21 AVG).

Conform art. 77 AVG kunt u ook bij een toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht over ons indienen.

Indien u ons een toestemming heeft verleend, kunt u deze te allen tijde herroepen zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking.

III. Voor welke doelen en op welke rechtsgronden verwerken wij persoonsgegevens?

Bezoek onze website
Bij een zuiver informatief bezoek aan onze website, wanneer u zich dus niet registreert of ons op een andere wijze gegevens verstrekt, verzamelen wij alleen die persoonsgegevens die uw browser aan ons overdraagt.

– IP-adres
– Datum en tijd van de aanvraag
– Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
– Toegangsstatus/HTTP-statuscode
– Website waarvan het verzoek afkomstig is (zgn. „Referrer“ (Verwijzer))
– Besturingssysteem en de interface ervan
– Taal en versie van de browsersoftware.

Wij slaan deze gegevens, incl. het IP-adres, ook op in logbestanden.

Deze gegevens zijn voor ons technisch vereist om onze website weer te geven, de stabiliteit en veiligheid te waarborgen en ons aanbod te optimaliseren.

De rechtsgrond is art. 6 lid 1 lit. f AVG, waarbij ons legitiem belang uit de genoemde doeleinden resulteert.

Wij wissen deze gegevens uiterlijk na zeven dagen. Opslag die verder gaat dan dat, vindt alleen plaats, nadat de persoonsgegevens werden gewist of geanonimiseerd. Bij IP-adressen kan de anonimisering door de passende afkorting plaatsvinden.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw systeem worden opgeslagen en waardoor wij bepaalde gegevens ontvangen.

Op onze website maken wij gebruik van tijdelijke en permanente cookies. Tijdelijke cookies worden geautomatiseerd gewist, wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren met name de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer weer worden herkend, wanneer u naar onze website terugkeert. De sessie-cookies worden gewist, wanneer u zich afmeldt of de browser sluit. Permanente cookies worden na een voorgeschreven duur geautomatiseerd gewist die, afhankelijk van de cookie, kan verschillen. U kunt de cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

U kunt uw browserinstelling overeenkomstig uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van cookies van externe partijen of van alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Bovendien maken wij gebruik van cookies om u voor vervolgbezoeken te kunnen identificeren, indien u een account bij ons hebt. Anders zou u zich voor elk bezoek opnieuw moeten aanmelden.

Het gebruik van cookies is bestemd om het gebruik van ons aanbod prettiger voor u vorm te geven en de gebruikersvriendelijkheid te optimaliseren. Anderzijds maken wij gebruik van cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en voor het doel van de optimalisatie ons aanbod voor u te evalueren. Deze cookies stellen ons in staat om bij een nieuw bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u ons al eens eerder hebt bezocht. Deze cookies worden telkens na een gedefinieerde periode automatisch gewist.

Bij het oproepen van onze website maken wij u door een cookie-aanwijzing, die naar deze Verklaring betreffende gegevensbescherming verwijst, attent op het gebruik van cookies. Daar kunt u zich ook akkoord verklaren met het gebruik van de cookies.

De rechtsgrond is art. 6 lid 1 lit. f AVG, waarbij ons legitiem belang uit de bovengenoemde doeleinden resulteert. Indien u zich akkoord verklaart met het gebruik van cookies, dan is de rechtsgrond art. 6 lid 1 lit. a AVG.

Newsletter
Indien u ons uw toestemming daarvoor verleent, dan kunt u zich op onze Newsletter abonneren.

De aanmelding voor onze Newsletter gebeurt via het zgn. double-opt-in-proces. Dat wil zeggen dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Daarin verzoeken wij u om uw bevestiging dat u de verzending van de Newsletter wenst. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens automatisch gewist. Bovendien slaan wij telkens de door u gebruikte IP-adressen en de tijden van aanmelding en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw aanmelding te kunnen aantonen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

Voor de aanmelding voor de Newsletter bent u alleen verplicht om uw e-mailadres op te geven. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om de Newsletter te kunnen toesturen.

Rechtsgrond is art. 6 lid 1 lit. a AVG, aangezien u uw toestemming hebt verleend.

Uw toestemming voor het toesturen van de Newsletter kunt u te allen tijde herroepen en de Newsletter afzeggen. De herroeping kunt u met een klik op de link die in iedere Newsletter-e-mail wordt aangeboden, of via e-mail aan newsletter(at)erco.com aangeven. Uw gegevens worden na de afmelding meteen gewist.

Wij evalueren uw gebruikersgedrag met onze Newsletter. Daarvoor bevat onze Newsletter zgn. web-beacons resp. tracking pixel. Dat zijn een-pixel-beeldbestanden die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluatie koppelen wij de gegevens die bij het bezoek aan onze website werden verzameld, aan uw e-mailadres en aan een individuele ID. De links die de Newsletter bevat, kunnen ook deze ID bevatten. Met deze gegevens maken wij een gebruikersprofiel aan om de Newsletter en ons aanbod aan uw individuele belangstellingen aan te passen. Wij registreren wanneer u de Newsletter leest en op welke links u klikt. Al deze gegevens koppelen wij aan de handelingen die u op onze website hebt uitgevoerd.

U kunt alleen bezwaar maken tegen deze tracering, wanneer u uw toestemming voor de verzending van de Newsletter herroept, doordat u op de afzonderlijke link klikt, die in iedere e-mail wordt aangeboden, of ons via een andere contactmanier informeert. De gegevens worden zo lang opgeslagen als dat u een abonnement op de Newsletter hebt. Na een afmelding slaan wij de gegevens zuiver statistisch en anoniem op. Een dergelijke tracering is bovendien niet mogelijk, wanneer u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard hebt uitgeschakeld. In dat geval wordt de Newsletter niet volledig weergegeven en kunt u eventueel niet alle functies gebruiken. Wanneer u de afbeeldingen handmatig laat weergeven, vindt de bovengenoemde tracering plaats.

De rechtsgrond voor de tracering is art. 6 lid 1 lit. f AVG, waarbij ons legitiem belang uit de bovengenoemde doeleinden resulteert.

Voor verzending van de Newsletter maken wij gebruik van het verzendplatform voor Newsletters, „MailChimp“, van de in de VS gevestigde en onder het Privacy-Shield-verdrag gecertificeerde Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. De bepalingen betreffende gegevensbescherming treft u aan onder https://mailchimp.com/legal/privacy.

Voor de betere aansturing en evaluatie van onze campagnes koppelen wij gegevens uit de door ons gebruikte diensten van Google (zie daarvoor hieronder) met MailChimp.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van „MailChimp“ en de koppeling met de gegevens van de diensten van Google is ons rechtmatig belang conform Art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Contactformulier
Indien u ons contactformulier gebruikt, gebruiken wij de gegevens die u hebt verstrekt, waarbij slechts een geldig e-mailadres is vereist om uw aanvraag te beantwoorden en de andere gegevens vrijwillig zijn. Uw gegevens kunnen in een Customer-Relationship-Management System ("CRM System") of een vergelijkbaar systeem worden opgeslagen.

De gegevensverwerking met als doel het opnemen van contact met ons gebeurt op de grondslag van art. 6 lid 1 lit. b AVG, voor zover het bij uw aanvraag gaat om te voldoen aan contractuele verplichtingen of om de voorbereiding van een overeenkomst. In andere gevallen is de rechtsgrond art. 6 lid 1 lit. f AVG, waarbij ons legitiem belang uit de bovengenoemde doeleinden resulteert.

De persoonsgegevens die wij hebben verzameld vanwege het gebruik van het contactformulier, worden na behandeling van de door u ingediende aanvraag automatisch gewist, wanneer wij niet wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren of wanneer wij de gegevens nodig hebben om een overeenkomst na te komen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking, wanneer de verwerking op basis van een legitiem belang gebeurt.

E-mailcontact
Indien u via de door ons opgegeven e-mailadressen contact met ons opneemt, slaan wij de door u overgedragen persoonsgegevens op om uw aanvragen te beantwoorden. Uw gegevens kunnen in een Customer-Relationship-Management System ("CRM System") of een vergelijkbaar systeem worden opgeslagen.

De rechtsgrond is art. 6 lid 1 lit. f AVG, waarbij ons legitiem belang uit de bovengenoemde doeleinden resulteert. Indien het opnemen van contact gericht is op de sluiting van een contract of indien het opnemen van contact gebeurt in het kader van een bestaande contractverbintenis, is de rechtsgrond art. 6 lid 1 lit. b AVG.

De gegevens worden gewist, wanneer de behandeling van de aanvraag is afgerond, wanneer wij niet wettelijk zijn verplicht om deze te bewaren of wanneer wij de gegevens voor de nakoming van een contract nodig hebben. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking, wanneer de verwerking op basis van een legitiem belang gebeurt.

myERCO
Indien u gebruikmaakt van de service myERCO, dan worden bij het verzamelen van artikelen de eerste drie octetten van het IP-adres, alsmede datum en tijd opgeslagen. Bij geregistreerde gebruikers wordt bovendien de gebruiker-ID opgeslagen.

Als u zich registreert, maken wij een gebruikersaccount voor u aan en slaan wij de gegevens op die u hebt opgegeven. U kunt het gebruikersaccount te allen tijde in het gebruikersgedeelte wissen.

Indien u via myERCO een offerteaanvraag aanmaakt, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor het maken van de offerte. Verplichte gegevens zijn als zodanig gemarkeerd; de andere gegevens zijn vrijwillig.

Rechtsgrond is art. 6 lid 1 lit. b AVG.

Wij verwerken uw gegevens bovendien om u over andere interessante producten uit ons aanbod te informeren. Rechtsgronden zijn in dit geval art. 6 lid 1 lit. f AVG, § 7 lid 3 UWG (Wet inzake oneigenlijke mededinging). Tegen dit gebruik kunt u te allen tijde bezwaar maken.

Wij zijn vanwege handels- en fiscale voorschriften verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende tien jaar op te slaan. Na twee jaar voeren wij echter een beperking van de verwerking door, d.w.z. dat uw gegevens alleen voor de naleving van de wettelijke verplichtingen worden ingezet.

Facebook Pixel
Op onze pagina maken wij gebruik van de zgn. Facebook Pixel. De rechtsgrond voor het gebruik is Art. 6 lid 1 lit. f AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Uw gegevens worden aan Facebook Inc. (https://www.facebook.com) overgedragen. Facebook zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Met een klik op deze link voorkomt u de registratie door de Facebook Pixel op deze website. Daarvoor wordt een zogenaamde "Opt-Out-Cookie" op uw eindapparaat geplaatst. Wanneer u uw cookies wist, moet u opnieuw klikken op de link.

Vimeo-video's
Wij integreren video's van het platform „Vimeo“. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. De gegevens die tijdens het bezoek aan onze website werden verzameld, worden overgedragen aan de aanbieder. Met name de overdracht van het IP-adres is vereist, zodat de aanbieder de inhoud kan overdragen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking van gegevens door Vimeo treft u aan in de verklaring betreffende gegevensbescherming: https://vimeo.com/privacy.

Rechtsgrondslag voor de inbedding van de Vimeo-video's is art. 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang resulteert uit marketingdoeleinden.

Gegevens van sollicitanten
Indien u uw sollicitatie bij ons indient, verwerken wij de aan ons verstrekte gegevens om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van het sollicitatieproces. Indien uw sollicitatie succesvol is, vindt verdere verwerking door ons plaats voor de uitvoering van de arbeidsverbintenis.

Rechtsgronden zijn art. 6 lid 1 lit. b AVG en § 26 BDSG (Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens). Indien u ons vrijwillig bijzondere categorieën persoonsgegevens verstrekt, zoals gegevens over gezondheid of godsdienst, dan is de rechtsgrond bovendien art. 9 lid 2 lit. b AVG.
Indien uw sollicitatie niet succesvol is, wissen wij uw gegevens na uiterlijk zes maanden. De opslag tot die tijd gebeurt voor de beantwoording van eventuele vragen over het sollicitatieproces en om te voldoen aan onze bewijsplichten uit de AGG (Duitse Algemene wet gelijke behandeling). Indien u uw sollicitatie intrekt, zullen wij uw gegevens onmiddellijk wissen.

Adform
Op deze website maken wij gebruik van de tool Adform van Adform A/S Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Kopenhagen, Denemarken, die gegevens verzamelt voor analyse-, marketing- en optimalisatiedoeleinden en ons daardoor helpt onze marketingmaatregelen en onze website te verbeteren. Adform gebruikt de verzamelde gegevens om reclamecontacten en clicks op reclameweergaven te koppelen met een daaruit resulterend gebruik van onze website. Op deze manier kunnen wij vaststellen of internetgebruikers die onze advertenties hebben gezien, onze website bezoeken en voor welke producten ze belangstelling hebben. Dat helpt ons om ons reclamebudget efficiënter te benutten. Wij kunnen de verzamelde gegevens ook gebruiken om reclame aan te bieden die gebaseerd is op uw belangstellingen (bijv. bekeken opties). Voor het verzamelen van de gegevens worden pseudonieme online identificatienummer (online-ID) ingezet, bijv. cookie-ID's, IP-adres, apparaat-ID's, advertising-ID/IDFA (bijv. op Android- of Apple-smartphones). Hierbij worden geen eenduidige gegevens met betrekking tot de gebruiker, zoals naam of adres opgeslagen. Alle ID's die wij gebruiken, maken het alleen mogelijk om uw eindapparaat en uw internetbrowser weer te herkennen. De verzamelde gegevens worden zonder uw afzonderlijke toestemming niet gebruikt om u als gebruiker persoonlijk te identificeren via onze website.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f AVG, waarbij ons rechtmatig belang uit de genoemde marketingdoeleinden resulteert.

Indien u niet wilt dat gegevens worden geregistreerd door Adform, kunt u het volgende doen:

Onder de volgende links treft u een toelichting aan over hoe u het verzamelen van gegevens op uw computer of uw mobiele eindapparaat kunt uitschakelen:

Duitse taalversie: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/
Engelse taalversie: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

Hotjar
Voor de optimalisatie van ons aanbod maken wij gebruik van Hotjar. Met dit hulpmiddel kunnen wij het gebruikersgedrag op onze website meten. Zo kunnen wij bijv. vaststellen, hoe lang gebruikers op welke pagina's blijven, op welke links ze klikken en wat hun bijzondere belangstelling heeft. Hiervoor worden cookies gebruikt, die max. 365 dagen op uw apparaat worden opgeslagen. IP-adressen en gegevens over de door u gebruikte browser, het besturingssysteem, het monitorformaat, het apparaattype, de locatie (land) en de voorkeurstaal worden ook in geanonimiseerde vorm verwerkt.

Hotjar wordt door Hotjar Ltd. met zetel in Malta geëxploiteerd en wij hebben met Hotjar Ltd. een overeenkomst voor orderverwerking gesloten.

Rechtsgrond voor het gebruik van Hotjar is ons rechtmatig belang bij een optimalisatie van ons aanbod cfm. Art. 6 alinea 1 p. 1 lit. f AVG.


Diensten van Google
Deze website maakt gebruik van de hierna nader beschreven diensten van Google die door Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, ter beschikking worden gesteld.

De verklaring betreffende gegevensbescherming van Google alsmede de gebruiksvoorwaarden en de informatie over de technologieën die Google inzet, treft u hier aan: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

De informatie die in het kader van het gebruik van de diensten wordt verzameld, kan naar een server van Google in de VS worden overgedragen en daar worden opgeslagen.

Voor de uitzonderingsgevallen, waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst, die cookies gebruikt (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen) om een analyse mogelijk te maken van hoe u de website gebruikt en om ons aanbod voortdurend te verbeteren en interessanter te kunnen vormgeven.

Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website kort Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte in vóór de overdracht aan een derdeland. Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt en kan de relatie met een persoon worden uitgesloten. Indien er een verband met uw persoon kan worden gelegd door de over u verzamelde gegevens, wordt dit dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens daardoor onmiddellijk gewist. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de website-exploitant.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de opslag van cookies voorkomen, als u dit zo instelt in uw internetbrowser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Bovendien kunt u de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt door een klik op link ook een zgn. Analytics-Opt-Out-cookie instellen wat verhindert dat Google Analytics in de toekomst gegevens bij het gebruik van deze website registreert.

De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang resulteert uit optimalisatie- en marketingdoeleinden voor welke wij de resultaten van Google Analytics gebruiken. Indien u zich akkoord verklaart met het gebruik, dan is de rechtsgrond Art. 6 lid 1 lit. a AVG.

Google Maps
Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten rechtstreeks in de website tonen en stellen wij u in staat om de kaartenfunctie comfortabel te gebruiken.

Door het bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de gegevens overgedragen die tijdens het bezoek aan onze website werden verzameld. Dit gebeurt onafhankelijk van of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt via welk u bent aangemeld, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wilt, moet u zich afmelden voor activering van de knop. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften gerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie gebeurt met name (zelfs voor niet-aangemelde gebruikers) voor het leveren van op de behoeften gerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht van bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht moet wenden tot Google.

De rechtsgrond voor het gebruik van Google Maps is Art. 6 lid 1 lit. f AVG, waarbij ons legitiem belang uit de genoemde marketingdoeleinden resulteert.

Google Ads (voorheen Google AdWords)
Wij maken gebruik van het aanbod van Google Ads om met behulp van reclamemiddelen op externe websites de aandacht te vestigen op ons aanbod. Wij kunnen in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes vaststellen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. Daarmee volgen wij het belang om u reclame te tonen voor welke u belangstelling heeft, onze website voor u interessanter vorm te geven en een getrouwe berekening van reclamekosten te bereiken.

Deze reclamemiddelen levert Google via zogenaamde „Ad Servers“. Daarvoor gebruiken wij Ad Server-cookies waardoor bepaalde parameters voor het meten van het succes, zoals het activeren van de advertenties of klikken door de gebruiker, kunnen worden gemeten. Indien u via een advertentie van Google terechtkomt op onze website, slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen doorgaans na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bestemd om u persoonlijk te identificeren. Bij deze cookie worden in het algemeen als analysewaarden de unieke cookie-ID, aantal Ad Impressions per plaatsing (frequentie), laatste Impression (relevant voor Post-View-conversies) alsmede Opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer wil worden benaderd) opgeslagen.

Deze cookies stellen Google in staat om uw internetbrowser te herkennen. Indien een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Ads-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verstreken, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Aan iedere Adwords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Daardoor kunnen cookies niet via de webpagina's van Adwords-klanten worden gevolgd. In de genoemde reclamemaatregelen verzamelen en verwerken wij zelf geen persoonsgegevens. Wij ontvangen van Google alleen beschikbaar gestelde, statistische evaluaties. Op basis van deze evaluaties kunnen wij herkennen welke van de toegepaste reclamemaatregelen met name doeltreffend zijn. Wij ontvangen geen andere gegevens uit de toepassing van de reclamemiddelen. Wij kunnen de gebruikers met name niet aan de hand van deze informatie identificeren.

Door de toegepaste marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tools door Google worden verzameld en informeren u daarom overeenkomstig over onze stand van kennis: door de integratie van Google Ads ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van ons internetoptreden hebt opgeroepen, of op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Google bent geregistreerd of u niet hebt aangemeld, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en opslaat.

U kunt de deelname aan deze tracking-procedure op verschillende manieren voorkomen: a) door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware, onderdrukking van cookies van derden leidt er met name toe dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt; b) door het deactiveren van de cookies voor Conversion-tracking, doordat u uw browser op een wijze instelt dat de cookies door het domein „www.googleadservices.com“ worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instellingen worden gewist, wanneer u uw cookies wist; c) door deactivering van de belangstellingsgerichte advertenties van de aanbieders die een onderdeel vormen van de zelfregulerings-campagne „About Ads“, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist, wanneer u uw cookies wist; d) door permanente deactivering van uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van dit aanbod in de volle omvang kunt gebruiken.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang resulteert uit de genoemde marketingdoeleinden.

Microsoft Advertising
Wanneer u via een Microsoft Advertising-reclame op onze website terecht bent gekomen, maken wij gebruik van Microsoft Advertising Conversion-Tracking om gegevens te ontvangen over hoeveel gebruikers via een Microsoft Advertising-reclame naar onze website zijn doorgestuurd en welke activiteiten de gebruikers op onze website hebben uitgevoerd. Dat gebeurt doordat wij op onze website de zgn. Universal-Event-Tracking (UET) -tag integreren om te kunnen vaststellen via welke advertentie resp. welk trefwoord u op onze site terecht bent gekomen, wat u op onze site hebt gedaan en hoe lang u op onze site bent gebleven. Wij gebruiken deze gegevens om ons aanbod voortdurend te optimaliseren en aan de verwachtingen van onze bezoekers aan te passen. Microsoft gebruikt deze gegevens om het verschijnen van de reclame-uitingen en andere diensten te optimaliseren. Als u een Microsoft-account hebt dan is het mogelijk dat Microsoft de gegevens met uw account koppelt. De aanbieder van deze analysedienst is Microsoft Inc., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Deze plaatst voor de genoemde doelen cookies op uw systeem.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van Microsoft Advertising is uw toestemming volgens Art. 6 Alinea 1 lit. a AVG die wij aan het begin van uw bezoek aan onze website door middel van een Consent-management-tool via de verschenen cookie-banner verkrijgen. Bovendien verwerken wij de gegevens ook op grondslag van ons rechtmatig belang volgens Art. 6 Alinea 1 lit. f AVG, waarbij ons rechtmatig belang resulteert uit de bovengenoemde marketingdoeleinden.

De verzamelde gegevens worden ook door orderverwerkers en Microsoft Inc. verwerkt. Voor zover de gegevens ook naar derde landen worden overgedragen, hebben wij met Microsoft Inc. EU-standaardcontractclausules gesloten om een veilige verwerking van uw gegevens ook in derde landen te waarborgen.

De cookies worden uiterlijk 1 jaar en 25 dagen opgeslagen. Bijzonderheden over de opslagduur van de afzonderlijke cookies vindt u in onze Consent-management-tool.

U kunt de Conversion-tracking door Microsoft te allen tijde herroepen onder https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout. Bovendien kunt u via de instellingen van uw browser het plaatsen van cookies verhinderen resp. aanwezige cookies wissen.

YouTube-video's
Wij hebben YouTube-video's in ons onlineaanbod geïntegreerd die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com en vanaf onze website direct kunnen worden afgespeeld. De aanbieder van deze dienst is Google.

De video's zijn allemaal in de „uitgebreide modus voor gegevensbescherming“ geïntegreerd. Dat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden overgedragen, wanneer u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden de in de volgende paragraaf genoemde gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de gegevens overgedragen die tijdens het bezoek aan onze website werden verzameld. Dit gebeurt onafhankelijk van of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt via welk u bent aangemeld, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij YouTube bent aangemeld, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u de toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wilt, moet u zich afmelden voor activering van de knop. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften gerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie gebeurt met name (zelfs voor niet-aangemelde gebruikers) voor het leveren van op de behoeften gerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht van bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht moet wenden tot YouTube.

Rechtsgrondslag voor de inbedding van de YouTube-video's is Art. 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang resulteert uit marketingdoeleinden. Voor zover u door een klik op de video toestemt, is de rechtsgrond Art. 6 lid. 1 lit. a AVG.

LinkedIn
Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Website: https://www.linkedin.com; Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

ERCO Newsletter - Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming
Via het digitale Lichtbericht ontvangt u actueel, regelmatig en op comfortabele wijze nieuws via de mail uit de kosmos van ERCO. Wij houden u op de hoogte van evenementen, awards, nieuwe kennis over licht, projectberichten en nieuwe producten, alsmede over reportages uit de licht- en architectuurbranche. Het abonnement is gratis en u kunt het op elk moment weer opzeggen.