myERCO

myERCO

Met uw kosteloos myERCO account kunt u artikelen noteren, productlijsten voor uw projecten aanmaken en offertes aanvragen. Bovendien heeft u continu toegang tot alle ERCO media in het downloadgedeelte.

Aanmelden

U hebt artikelen in uw aantekenlijst

Technische omgeving

Technische omgeving

Globale standaard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standaard VS/Canada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Wij tonen u onze inhoud in het Nederlands. Productgegevens worden voor een technische omgeving met 220V-240V/50Hz-60Hz weergegeven.

Over ERCO, , Groot-Brittannië
Over de onderneming ERCO

Ledarmaturenfabrikant voor architectuurverlichting

ERCO is een internationaal gerenommeerde specialist voor efficiënte architectuurverlichting met ledtechnologie. Het familiebedrijf, gevestigd te Lüdenscheid, een stad in hartje Duitsland, wordt wereldwijd in circa 55 landen vertegenwoordigd met autonome verkoop- en partnerorganisaties. Opgericht in 1934, kon ERCO in de jaren 60 van de vorige eeuw de grondslag voor het nieuwe terrein van de architectuurverlichting in Europa leggen. In 2015 was de onderneming de eerste klassieke armaturenfabrikant met een compleet op ledtechnologie gebaseerd productprogramma. Met ERCO Greenology®, de ondernemingsstrategie voor duurzame verlichting, wordt ecologische verantwoordelijkheid met technologische competentie verenigd. Vol enthousiasme zorgen wereldwijd circa 1000 medewerkers van ERCO ervoor dat ledtechnologie niet alleen een technologie blijft, maar tot duurzame lichtwerktuigen wordt doorontwikkeld.

Licht is de vierde dimensie van de architectuur

De wereld om ons heen is driedimensionaal. Voor ons is licht een autonome, vierde dimensie in de architectuur – en daardoor een integraal onderdeel van duurzaam bouwen. Licht is de bijdrage om de maatschappij en architectuur te verbeteren en in dezelfde mate het milieu te behouden. Onze lichtoplossingen creëren een extra vormgevingsdimensie voor gebouwen, kantoren of buiteninstallaties en bieden de mensen die deze dagelijks gebruiken, een toegevoegde waarde.

De passie voor visual comfort, technologie, design, energie-efficiëntie en klantenadvies zijn de hoekstenen van onze activiteiten. Op maat ontwikkelen wij hoogwaardige, effectieve lichtoplossingen voor kleine en grote baanbrekende bouwprojecten in de stadscentra van deze wereld. Licht wordt alleen daar ingezet, waar het wordt gebruikt – zeg maar waar de menselijke waarneming dat vereist. Op de waarneming gerichte lichtplanning (Human Centric Lighting) omgezet met de methode efficiënt visueel comfort is onze missie.

Terwijl de armaturen zorgvuldig en met een blik op de toekomst in de Lichtfabriek in Lüdenscheid worden ontwikkeld en geproduceerd, ondersteunen onze lichtadviseurs ontwerpers wereldwijd, zodat ze hun ideeën over licht zo goed mogelijk kunnen vertalen. Wij ontwikkelen armaturen volgens maatstaven die afzonderlijk zijn toegespitst op de projecten en specificaties van onze klanten. Met onze service ERCO individual bieden wij uitgebreide mogelijkheden voor de individualisering van standaardproducten aan, alsmede ondersteuning bij de ontwikkeling van veeleisende specials.

Natuurlijk krijgt u ook de mogelijkheid om de toepassing van ERCO lichtwerktuigen mee te maken: in de showrooms van ERCO wereldwijd, alsmede tijdens workshops op het hoofdkantoor, op beurzen en andere vakevenementen.

ERCO Greenology® voor duurzame verlichting

Licht is onze bijdrage om de maatschappij en architectuur te verbeteren en in dezelfde mate ons milieu te behouden. Voor ons is licht de 4e dimensie in de architectuur – en daardoor een integraal onderdeel van duurzaam bouwen.

ERCO Greenology verenigt als begrip ecologische verantwoordelijkheid met technologische competentie. Het is onze strategie voor duurzame verlichting. De duurzame productie van efficiënte armaturen met een lange levensduur evenals een op de waarneming gerichte lichtplanning volgens het Human Centric Lighting-principe zijn de pijlers van deze strategie. Ons doel is de CO2-neutrale productie van lichtwerktuigen om licht in de toepassing zo doeltreffend en daardoor zo duurzaam mogelijk te maken. „Lighting Durability“ is ons ontwikkelingsdoel. Daardoor zijn nieuw ontwikkelde producten van ERCO ontworpen voor een gebruiksduur van ten minste 20 jaar. Dat komt overeen met ca. 75.000 bedrijfsuren met een brandduur van dagelijks ca. 10 uur gedurende een periode van 365 dagen.

Meer informatie treft u hier aan.

De Lichtfabriek in het digitale tijdperk

ERCO was de eerste klassieke armaturenproducent die uitsluitend LED-licht ontwikkelde. De productie op de locatie in Duitsland garandeert de meest grote precisie en kwaliteit van de lichtwerktuigen – niet op de laatste plaats noemt de onderneming zich daarom de Lichtfabriek. Maar klinkt de metafoor van de fabriek in het tijdperk van de digitalisering niet een beetje achterhaald? In tegendeel. Het ontwikkelingswerk voor onze innovaties kan gedeeltelijk met de snelle, in een netwerk verbonden aanpak van een digitale startup worden vergeleken.

Wij verbinden deze werkwijze echter met de ervaring als industriële onderneming en onze rijkdom aan tradities om ons op datgene te concentreren waarin ERCO altijd al de beste was: met hoge precisie perfectioneren van architectuurverlichting. Dat het hele proces vanaf de ontwikkeling tot en met de productie en montage op alle terreinen uit één hand afkomstig is, vereenvoudigt de interdisciplinaire dialoog en maakt maximale kwaliteit mogelijk. Ondersteund door het internationale netwerk van de ERCO lichtadviseurs worden de actuele vereisten uit de praktijk van architecten, licht- en elektroplanners telkens in ons ontwikkelingswerk opgenomen.

Efficient visual comfort

Onze insteek

Verlichting heeft energie nodig. ­Fabrikanten, ontwerpers, ingenieurs en gebruikers zijn ervoor verantwoordelijk om welbewust met de begrensde natuurlijke hulpbronnen om te gaan. Met de consequente invoering van de uiterst efficiënte LED-technologie neemt ERCO deze uitdaging aan. Efficient visual comfort (ECV) betekent voor ERCO om zowel de energiezuinigheid als de lichtkwaliteit te vergroten – door innovatieve, technische concepten die een duurzaam lichtontwerp mogelijk maken. Aan de basis van de EVC-strategie staat een op de gebruiker gerichte lichtplanning. Deze is gericht op de menselijke waarneming, vermijdt verblinding en minimaliseert op die wijze het energieverbruik. Wij hebben vijf kwaliteitskenmerken geformuleerd die het efficient visual comfort bij ERCO onderscheiden.

Kwalitatieve lichtplanning

Aangezien bij ERCO de mens in het middelpunt staat, vormt een op de waarneming gericht planningsuitgangspunt de basis voor de productontwikkeling. Met de ERCO lichttechniek zijn ontwerpers in staat om met licht waarnemingshiërarchieën te scheppen en het gericht daar in te zetten, waar het de kijktaken ­vervult. Kernpunten bij kwalitatieve lichtplanning zijn onder meer verticale en accentverlichting plus goede antiverblinding. Deze laatste zorgt ervoor dat het oog dankzij de gelijkblijvende luminantie zich niet voortdurend aan verschillende lichtsterktes moet aanpassen. Deze staat de ontwerpers toe om met lagere verlichtingssterktes en subtiele ­contrasten energiezuinig vorm te geven.

Verticale verlichting

Door de kijkrichting van de mens vormen verticale vlakken tot en met 80% van de waarneming en bepalen daardoor de ervaring van de lichtsterkte aanzienlijk krachtiger dan licht op horizontale vlakken. Dat is de reden waarom de verticale verlichting een belangrijk onderdeel is van goed vormgegeven, rendabele lichtconcepten. ERCO biedt een veelzijdig programma aan met bijbehorende lichtwerktuigen. Onze wallwashers zorgen voor een royale, brede indruk van de ruimte en garanderen door de reductie van visuele contrasten een voortreffelijke werkplekverlichting bij minimaal energieverbruik. Eens te meer betaalt zich hier het gebruik van LED-technologie terug: deze staat de grootste nauwkeurigheid en gelijkmatigheid van het licht toe bij een maximale zuinigheid in energieverbruik en onderhoud. Door de grootst mogelijke armatuurafstanden van de ERCO wallwashers wordt verticale verlichting nog rendabeler.

Effectieve lichttechniek

Krachtige en nauwkeurige, optische ­systemen verminderen de energiebehoefte voor de ­verlichting. Een uitgebreide, lichttechnische gereedschapskist biedt voor iedere verlichtingstaak de optimale lichtverdeling – van de asymmetrische wallwasher tot en met verschillende spotkarakteristieken. Aangezien slechts die vlakken worden verlicht die de mens voor de waarneming nodig heeft, is ­verlichting met ERCO zeer effectief. Het geprojecteerde licht van de LED's in combinatie met de hoogwaardige lenzensystemen biedt bovendien voordelen in efficiency in vergelijking met de gangbare reflectiemethode.

Intelligent regelen

ERCO biedt armaturen voor draadloze en bedrade regeltechnologieën aan, bijvoorbeeld Casambi Bluetooth, DALI en fasendimmen. Daardoor wordt scenografische verlichting ongecompliceerd en energiezuinig. Denk daarnaast aan het gebruik van sensoren om licht in ongebruikte ruimten te dimmen of uit te schakelen, afhankelijk van het daglicht of de aanwezigheid van mensen. Met de Casambi Bluetooth-regeling via smartphone of tablet kunnen armaturen afzonderlijk worden geschakeld en gedimd, kunnen lichtscènes worden geconfigureerd en sensoren worden geïntegreerd. Dankzij de zelf ontwikkelde bedrijfsapparatuur bieden ERCO lichtwerktuigen een geoptimaliseerd dimgedrag, zijn ze voor het grootste deel geschikt voor cameraopnames en kunnen ze traploos tot en met 1% worden gedimd.

Efficiënte LED-lichttechniek

Het succes en de leidende rol van ERCO in de ­architectuurbelichting met LED berust op de beslissing voor het opbouwen van de expertise in de opto-elektronica in de ­onderneming. Dankzij onze interne ontwikkeling – van LED-printplaten en elektronica tot en met warmte­management – heeft ERCO op elk tijdstip de controle over de eigenschappen van alle producten. De basis voor de armaturen vormt ­tevens de kern van elk afzonderlijk lichtwerktuig van ERCO: de precieze specificatie van de ­hoogvermogen-LED's volgens criteria zoals kleurweergave en -constantheid, lichtstroom en thermische stabiliteit. Dit garandeert de hoogste kwaliteit met betrekking tot lichtcapaciteit en duurzaamheid.

Kwalitatieve lichtplanning

Lichtwerktuigen van ERCO bieden de speelruimte in vormgeving die complexe bouwprojecten nodig hebben. De basis voor onze productontwikkeling is een op de waarneming gericht verlichtingsuitgangspunt. De Amerikaanse architect en lichtplanner Richard ­Kelly (1910-1977) deelde licht voor een kwalitatieve lichtplanning in drie categorieën in: licht om te kunnen zien (orig. ambient lumi­nescence), licht om naar iets te kijken (focal glow) en licht om te bekijken (play of brillants). Met deze „Grammatica van het licht“ kan architectuur – van kantoortuinen tot boetieks tot en met bibliotheken – toegespitst op de gebruiker worden verlicht. De ervaring laat zien dat verlichtingsconcepten als zeer geslaagd worden ervaren, wanneer alle drie de componenten – basisverlichting, gericht accentlicht en decoratief licht – in een uitgebalanceerde verhouding worden gecombineerd. De „Grammatica van het licht“ is een beproefd uitgangspunt voor het analyseren en structureren van lichtconcepten en het selecteren van geschikte lichtwerktuigen. De armaturensystematiek van het ERCO productprogramma met verschillende lichtverdelingen, warmwit en neutraalwit licht, verschillende maten en lumenklassen is optimaal geschikt om gedifferentieerde, voor de ­gebruiker geschikte lichtconcepten te verwezenlijken.

Meer informatie treft u hier aan.

Vormgeven met licht

Licht is essentieel. Licht is poëzie. Licht zorgt voor sfeer – en voor oriëntatie. Al van oudsher wordt verlichting als vormgevingsinstrument ingezet om behaaglijke ruimtes te ­creëren. ERCO ziet licht als vierde dimensie in de architectuur. Dat betekent het licht een eigen vormgevingsfunctie te geven: het modelleert ruimten en objecten door verschillende lichtsterkteniveaus. Het drukt zijn stempel maatgevend op de nachtelijke verschijning van architectuur. De productportfolio van ERCO is volledig op LED-technologie gebaseerd. Dat is voor ons het logische gevolg van ons motto om de perfecte verlichting te leveren. Want dankzij de flexibiliteit en precisie van het LED-licht ontstaan er nog meer mogelijkheden om architectuur in iedere situatie overeenkomstig te modelleren. Wij ontwikkelen onze lichtwerktuigen in nauw overleg met architecten, lichtplanners en elektroplanners. De intensieve uitwisseling met de branche stelt ERCO in staat om een scherp, realistisch en tegelijkertijd visionair oog te houden voor de behoeften van de ontwerpers. Creatief denken vormt onze inspiratie en wij willen deze inspiratie doorgeven. Op die manier ziet ERCO zichzelf als lichtadviseur op de achtergrond die ontwerpers ondersteunt om hun concepten doelgericht te implementeren.

Kerncompetentie

Ingenieurskunst voor het licht van de toekomst

ERCO ontwikkelt en produceert alle lichtwerktuigen aan de zuidelijke rand van de Duitse metropoolregio Rijn-Roer in een voor zijn architectonische kwaliteit bekroond industriecomplex met fabriek, laboratoria en kantoren. Hier werd in 2006 de strategische beslissing genomen om consequent voor LED-technologie te kiezen - en de expertise in opto-elektronica op de locatie in Lüdenscheid op te bouwen. Dit besluit is de belangrijke voorwaarde voor de doordachtheid, de systematiek en de hoge kwaliteit van de LED-lichttechniek van ERCO voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden in de architectuurbelichting. Al van oudsher gaat bij ERCO de passie voor innovatieve lichttechniek gepaard met de vernieuwende architectuur. De synthese van perfectionisme in het technische detail en de strategische kijk op een duurzame, doordachte en op de gebruiker gerichte architectuurbelichting weerspiegelt zich ook opnieuw in de werkwijze van de onderneming. Hier heerst een holistische denkwijze en bestaat er een nauwe, interdisciplinaire samenwerking tussen lichttechnici, constructeurs, productieingenieurs en vormgevers. De intensieve dialoog tussen de professionals van ERCO garandeert een flexibele productontwikkeling, een hoog innovatietempo en topresultaten.

Onderzoek en ontwikkeling
Als mondiaal actieve onderneming volgt ERCO de licht- en ontwerptechnische trends in de internationale licht- en architectuurbranche en implementeert deze in de ontwikkeling van armaturen. De kwaliteit van de lenzensystemen is van doorslaggevende invloed op de eigenschappen, het vermogen en de efficiency van een LED-armatuur. Daarom vormt de optoelektronica - de interface tussen optisch systeem, elektronica en informatica - de kern van de ontwikkelingswerkzaamheden bij ERCO. In de eigen laboratoria worden alle producten volgens de meest strenge criteria op vermogen, lichtkwaliteit en lange levensduur getest. De holistische claim, licht vanaf de specificatie van de hoogvermogen-LED's via de ontwikkeling van lenzensystemen en bedrijfsapparaten tot en met de lichttechnische uitdagingen van onze klanten als eenheid te bekijken, vormt de basis voor de hoge kwaliteit van onze producten volgens de meest recente stand van de LED-techniek.

Productvormgeving

Van Corporate Architecture van de fabriek via de heldere vormentaal van de lichtwerktuigen tot en met de strakke huisstijl: design speelt bij ERCO van oudsher al een belangrijke rol. Met krachtige concepten en creativiteit werkt ons eigen designteam eraan om in de betekenis van een functioneel minimalisme een autonome vormgevingstaal voor ons digitaal productportfolio te creëren die overeenkomt met de LED-technologie. Hier wordt het archetypische, modulaire systeemdesign doorontwikkeld, waarin wij esthetische factoren in de ruimtelijke vormgeving net zo in acht nemen als functionele voorwaarden, bijvoorbeeld een duurzaam warmtemanagement en antiverblinding. De ERCO armaturenfamilie, die beschikbaar is in verschillende maten en montagemogelijkheden, is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden, ruimtelijke situaties en afmetingen.

Productie en montage

Van de productie van elektronica via de werktuigbouw, productie van kunststoffen en verwerking van metalen tot en met de montage begeleiden en optimaliseren de teams bij ERCO op het hoofdkantoor alle productieprocessen aandachtig om efficiency en kwaliteit continu te verhogen. De doordachte productie van elektronica met ESD-bescherming en Reflowprocesbesturing - voor geoptimaliseerde soldeertijden en temperaturen bij printplaatproductie - vormt een fundament voor lichtwerktuigen met een lange levensduur en lage uitval. Zelfs de spanningsrails produceert ERCO in eigen beheer om ontwerpers en installateurs de beste infrastructuur te bieden die mogelijk is voor de montage van de verlichtingsinstallaties. Bovendien worden alle toeleveranciers voor ERCO producten met zorg geselecteerd met het doel om langdurige, nauwe relaties op te bouwen. De basis voor de effectieve samenwerking is de kleine afstand tussen Ontwikkeling en Productie. Op die wijze kunnen klanten voor honderd procent vertrouwen op producten van ERCO.

Toepassingsgebieden

Iedere ruimte heeft zijn eigen verlichtingsconcept nodig dat recht doet aan de gebruikers, de architectuur en het interieur. Bij ERCO komt de jarenlange ervaring met de vormgevende architectuur- en objectverlichting samen met de meest actuele LED-technologie in uiteenlopende architectuursegmenten. Welke individuele voordelen LED-lichtwerktuigen van ERCO voor een hedendaagse kantoor-, retail-, museum-, luchthaven- of façadeverlichting bieden, ­hebben wij op de volgende pagina's op een rijtje gezet. Daarbij beantwoorden wij uw belangrijkste vragen rondom de verlichting met LED in de context van onze acht belangrijkste toepassingsgebieden.

Producten

Projecten

Downloads

Licht plannen

Bestand integreren

Contact

Inspiratie