myERCO

myERCO

Met uw kosteloos myERCO account kunt u artikelen noteren, productlijsten voor uw projecten aanmaken en offertes aanvragen. Bovendien heeft u continu toegang tot alle ERCO media in het downloadgedeelte.

Aanmelden

U hebt artikelen in uw aantekenlijst

Technische omgeving

Technische omgeving

Globale standaard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standaard VS/Canada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Wij tonen u onze inhoud in het Nederlands. Productgegevens worden voor een technische omgeving met 220V-240V/50Hz-60Hz weergegeven.

Wat is UGR (Unified Glare Rating)?

UGR-methode

UGR is de afkorting van „Unified Glare Rating“ (uniforme anti-verblindingsmethode) en beschrijft een methode voor het beoordelen van het verblindingseffect van verlichtingsinstallaties in binnenruimtes. Deze beoordeelt de „psychologische“, d.w.z. storende verblinding, waarbij het gezichtsvermogen echter niet wordt verminderd. De berekeningsmethode levert alleen voor overwegend direct stralende armaturen nuttige resultaten. Deze houdt alleen rekening met de directe verblinding door armaturen, maar niet met de verblinding door reflectie vanwege reflecties op oppervlakken.

Belangrijk om te weten:

De UGR-waarde is geen kwaliteitskenmerk van een armatuur, maar beschrijft de positie van de armatuur in verhouding tot de gezichtslijn van de kijker.

Overzicht van het onderwerp UGR-methode

Wilt u meer te weten komen?

Hoe kan de UGR-waarde worden berekend?

De UGR-waarde wordt berekend volgens een in 1995 door de CIE voorgestelde methode (bron: Technical Report 117). Als systeemgerichte beoordeling houdt de UGR-methode rekening met alle armaturen van de verlichtingsinstallatie, die bijdragen aan het verblindingseffect. In de berekening wordt het verblindingeffect opgesomd van alle lichtbronnen vanwege hun gemiddelde luminantie, voortplanting alsmede positie met betrekking tot de gezichtslijn. Bovendien wordt er rekening gehouden met de afhankelijkheid van de verblindingsgevoeligheid van het oog van de achtergrondluminantie. Door de logaritmische schaalverdeling (lg) en een voorfactor van 8 resulteert een waardebereik van 10 (meest geringe waarschijnlijkheid van verblinding) tot 30 (zeer hoge waarschijnlijkheid van verblinding). Een computersimulatie maakt de berekening van de UGR-waarde mogelijk op elke plek in de ruimte voor elke gezichtslijn.

Formule voor het berekenen van de UGR-waarde:

UGR-methode

Om de UGR-waarde te berekenen, dient de formule hiernaast te worden gebruikt. In dit verband gelden de volgende begrippen:


  • 8: De constante factor 8 voor een waardebereik tussen 10 en 30.

  • ∑: Het som-teken zorgt voor het optellen van het verblindingseffect van elke zichtbare armatuur.

  • lg: Het logaritme van Briggs houdt rekening met de logaritmische waarde van de lichtsterkte.

  • Lb: De achtergrondluminantie (bepaalt de adaptietoestand van het oog).

  • Ls: De gemiddelde luminantie van elke afzonderlijke armatuur.

  • Ω: De ruimtehoek van de verlichtende delen van de armatuur uit de waarnemerspositie als maatstaf voor de grootte van de verblindingslichtbron.

  • ρ: Guth-index als maatstaf voor de positie van de armatuur in verhouding tot de gezichtslijn van de kijker.

Wat betekent UGR 19?

UGR-waarde 19 dient door verlichtingsinstallaties vooral voor kantoorwerkzaamheden niet te worden overschreden. Hogere vereisten (UGR <16) gelden voor veeleisende kijktaken, zoals technisch tekenen, lagere (UGR <22) voor zones met meer eenvoudige kijktaken, zoals bij ontvangstbalies.

In DIN EN 12464-1 „Verlichting van werkplaatsen in binnenruimtes“ wordt de UGR-waarde als parameter RUGL gebruikt voor het beoordelen van het kwaliteitskenmerk „anti-verblinding“ van verlichtingsinstallaties. Het verblindingseffect wordt beoordeeld door grenswaarden met stapbreedte 3 (<10 – <13 – <16 – <19 – <22 – <25 – <28 - >28), wat overeenkomt met het kleinste merkbare verschil van verblinding.

Wat is een UGR-tabel?

De UGR-waarde is geen technische eigenschap van de armatuur, maar is bedoeld voor het beoordelen van een concrete kijkers- en armatuurpositie. Als hulpmiddel voor de planning om armaturen te selecteren en te vergelijken, kan de UGR-tabelmethode worden gebruikt. Uit de lichtsterkteverdeling van een armatuur kan met gebruikelijke lichtberekeningsprogramma's een tabel met UGR-waarden worden opgesteld voor de gestandaardiseerde indelingen van het armatuurtype als raster in een rechthoekige ruimte met gestandaardiseerde proporties. De waarden zijn voor verschillende reflectiefactoren van de oppervlakken in de ruimte, afhankelijk van de oriëntatie van de armaturen met betrekking tot de gezichtslijn aangegeven. De berekening gebeurt telkens voor „worst case“ posities van de kijker op een wand, zodat het grootst mogelijke aantal armaturen kan worden waargenomen. Voorbeeld: Als de UGR-waarde voor twee vastgelegde geometrieën niet meer dan 19,4 bedraagt, wordt de armatuur met een UGR-waarde van 19 en daardoor als geschikt voor werkplekken op kantoor onderscheiden.

Hoewel de tabelmethode alleen voor rasteropstellingen met slechts één armatuurtype nuttige uitspraken kan doen, is deze in DIN EN 12464-1 als standaardmethode voor het beoordelen van de verblinding beschreven. Alleen wanneer deze voorwaarden niet zijn nageleefd, is een numerieke berekening op basis van een lichtsimulatie.

Goed om te weten:

In de praktijk worden tabellen slechts nog zelden gebruikt. Eerder wordt de beoordeling door middel van lichtberekeningsprogramma's als DIALux en Relux ingezet.

Wilt u meer te weten komen?

Overige onderwerpen over lichtplanning

Heeft u meer informatie nodig?

U treft uw regionale contactpersoon aan onder:

U kunt ons ook een E-mail schrijven of uw vraag direct hier stellen

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming.

Producten

Projecten

Downloads

Licht plannen

Bestand integreren

Contact

Inspiratie