Guide - Simulatie en berekening - Onderhoudswaarde

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Onderhoudswaarde

Berekeningsprincipes voor onderhoud

Voor de berekening van de onderhoudsfactor van een armatuur wordt voor de armaturen een bedrijfsrendement van de armaturen en een onderhoudsfactor armaturen aangegeven.

Bedrijfsrendement van de armatuur

Het bedrijfsrendement van de armatuur wordt volgens DIN/EN 13032/2 als LOR (Light Output Ratio) aangeduid en beschrijft de verhouding van een door een armatuur afgegeven lichtstroom tot de lichtstroom van de gebruikte lampen. Bij direct/indirect stralende armaturen worden daarnaast de componenten „DLOR” (Downward Light Output Ratio) en „ULOR” ( Upward Light Output Ratio) aangegeven. Daarmee is de verdeling van de lichtstroom van een armatuur naar boven en naar onderen waarneembaar.

Onderhoudsfactor van de armatuur

De onderhoudsfactor armaturen (LMF) houdt rekening met de achteruitgang van de armaturenlichtstroom als gevolg van vervuiling van de armatuur. De factor is de verhouding van het bedrijfsrendement van een armatuur tot het moment van reiniging ten opzichte van de nieuwe waarde. De factor is afhankelijk van het model van de armatuur en de daarmee samenhangende mogelijkheid van vervuiling. Voor de armaturen wordt een classificatie voor de "onderhoudsfactor volgens CIE" aangegeven.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming