myERCO

myERCO

Met uw kosteloos myERCO account kunt u artikelen noteren, productlijsten voor uw projecten aanmaken en offertes aanvragen. Bovendien heeft u continu toegang tot alle ERCO media in het downloadgedeelte.

Aanmelden

U hebt artikelen in uw aantekenlijst

Technische omgeving

Technische omgeving

Globale standaard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standaard VS/Canada 120V/60Hz, 277V/60Hz
 • 中文

Wij tonen u onze inhoud in het Nederlands. Productgegevens worden voor een technische omgeving met 220V-240V/50Hz-60Hz weergegeven.

Verlichtingssterkte: voor definiëren, meten en berekenen

Grafische weergave van de verlichtingssterkte.

Verlichtingssterkte E als maat voor de per vlakeenheid A neerkomende lichtstroom.

De verlichtingssterkte (E) beschrijft de hoeveelheid licht dat op een oppervlak neerkomt. Deze is de verhouding van de neerkomende lichtstroom (Φ) ten opzichte van de grootte van de oppervlakte (A). De verlichtingssterkte wordt in de eenheid lux (lx) gemeten. Deze is gedefinieerd als lumen door vierkante meter (1lx = 1lm/m2). De verlichtingssterkte neemt af met het kwadraat van de afstand tot de lichtbron (fotometrische afstandswet).

Overzicht van het onderwerp Verlichtingssterkte

ERCO Lichtkennis is ook beschikbaar als whitepaper:

Hoe wordt de verlichtingssterkte gemeten?

Om de verlichtingssterkte direct te meten, wordt een luxmeter resp. een lichtmeter gebruikt. Een lichtsensor met een gedefinieerde diameter meet het invallende licht en geeft de betreffende waarden in lux weer op het apparaat. Lichtmeters zijn beschikbaar in verschillende kwaliteitsklassen. Deze geven uitsluitsel over de tolerantie van de berekende waarden:
Klasse A: Tolerantie van +/- 5%
Klasse B: Tolerantie van +/- 10%
Klasse C: Tolerantie van +/- 20%
In de professionele lichttechniek worden daarom uitsluitend geijkte lichtmeters van een hoge kwaliteit gebruikt. Voor smartphones zijn er diverse apps die ook via een lichtsensor de meting van de verlichtingssterkte mogelijk maken. Deze zijn doorgaans echter niet geijkt en vertonen in vergelijking met professionele luxmeters sterke afwijkingen.

Goed om te weten:
Om de verlichtingssterkte correct te meten, dienen geijkte luxmeters te worden gebruikt. De meetkop moet parallel ten opzichte van het meetoppervlak zijn uitgelijnd en idealiter op dit vlak aansluiten. Aangezien de lichtmeter het totale op dit punt neerkomende licht meet, moet erop worden gelet dat de persoon die de meting uitvoert, geen armatuur in het meetveld overschaduwt!

Hoe kan de verlichtingssterkte worden berekend?

De gemiddelde horizontale verlichtingssterkte Em wordt berekend uit de lichtstroom Φ die op het bekeken vlak A neerkomt:

verlichtingssterkte (lx) = lichtstroom (lm) / vlak A (m2)


Voor de praktijkgerichte berekening met de calculator kan de verlichtingssterkte op één punt ook via de lichtsterkte worden berekend. Voor de lichtsterkte raadpleegt u de lichtsterkteverdeling op het productgegevensblad van de armatuur. De toe te passen formule luidt:

verlichtingssterkte (lx) = lichtsterkte (cd) / afstand (m)2


Deze formule beschrijft de fotometrische afstandswet: De lichtsterkte in candela (cd) wordt door het kwadraat van de afstand (m) van het lichtuittredingsvlak en meetvlak gedeeld. Hierbij moet u erop letten dat het licht in dit geval in een rechte hoek op het doeloppervlak neerkomt.

Welke waarde moet de verlichtingssterkte op de werkplek hebben?

Op de werkplek is een goede verlichting belangrijk om lang geconcentreerd, maar ook veilig te kunnen werken. De Europese vastgelegde norm EN 12464 laat zien aan welke lichttechnische vereisten er moet zijn voldaan: de hoofdkenmerken zijn naast verlichtingssterkte

 • luminantieverdeling;

 • verblindingsgevaar;

 • lichtrichting;

 • lichtkleur en kleurweergave;

 • knipperen en

 • daglicht.

Tabel Verlichtingssterkte: Hoeveel lux op de werkplek?

Werkruimtes en taken Verlichtingssterkte lx
Afdelingskeukens, kantines en pauzeruimtes 200
Kantoor: Archiveren en kopiëren 300
Kantoor: Schrijven, lezen en gegevensverwerking 500
Kantoor: Met de hand technisch tekenen 750
Archieven 200
Verkoopvloer 300
Kassazone 500
Controle, verfijnde werkzaamheden 1000


Bron: ASR A3.4 Verlichting en direct zicht, commissie voor werkplaatsen, ASTA-bedrijfsleiding, BAuA, www.baua.de

Het belang van daglicht werd in de bijgewerkte DIN EN 12464-1 uit 2011 in het bijzonder benadrukt. Bovendien wordt er telkens weer op gewezen dat verlichting bestuurbaar of regelbaar dient te zijn.
Ook de door het Duitse ministerie voor arbeid en sociale zaken bekend gemaakte commissie voor arbeidsplaatsen geeft de stand van de wetenschappelijke kennis weer inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek bij het inrichten en functioneren van arbeidsplaatsen:


 • De gemiddelde verlichtingssterkte in de omgeving van een werkplek met een verlichtingssterkte van 300lx moet ten minste 200lx bedragen.

 • Bij werkplekken die met 500lx of meer dienen te worden verlicht, moet de gemiddelde verlichtingssterkte in de omgeving ten minste 300lx bedragen.

 • Verlichtingssterktes van meer dan 500lx in de zone van de werkplek kunnen een hogere, gemiddelde verlichtingssterkte in de omgeving vereisen.

 • De minimale verlichtingssterkte in de omgeving mag niet lager zijn dan het 0,5-voudige van de gemiddelde verlichtingssterkte van de omgeving.


Bij gemakkelijke visuele taken wordt een voldoende gezichtsvermogen al door geringe verlichtingssterktes bereikt, terwijl gecompliceerde visuele taken hoge verlichtingssterktes vereisen. Zo vormt 20lux een ondergrens, waarbij bijv. de gelaatstrekken van mensen nauwelijks nog kunnen worden onderscheiden.

Goed om te weten:

De door twee of meer lichtbronnen gegenereerde verlichtingssterkte kan worden opgeteld. Als een armatuur op kantoor bijvoorbeeld de verlichtingssterkte van 500lx op een bureaublad genereert en een tweede ook, dan bedraagt de verlichtingssterkte op het bureaublad 1000lx, wanneer beide armaturen worden gebruikt.

Wat is het verschil tussen verlichtingssterkte en luminantie?

Verlichtingssterkte en luminantie zijn in de lichtplanning twee belangrijke lichttechnische grootheden. Beide houden rekening met de gevoeligheid van het menselijk oog voor lichtsterkte. De verlichtingssterkte is de grootheid voor het op een oppervlak neerkomende licht. De luminantie beschrijft daarentegen het door hem gereflecteerde licht. Als een wit en een zwart blad met dezelfde intensiteit worden verlicht, dan zal op beide bladen dezelfde verlichtingssterkte worden gemeten. Het witte blad reflecteert echter duidelijk meer licht dan het zwarte blad en heeft daardoor een duidelijk hogere luminantie.

Wat is de puntverlichtingssterkte?

In tegenstelling tot de gemiddelde verlichtingssterkte (Em) die een uitspraak doet over de gemiddelde verlichtingssterkte van een oppervlak, beschrijft de puntverlichtingssterkte (Ep) de exacte verlichtingssterkte op een punt.

Met behulp van de fotometrische afstandswet kan ook de verlichtingssterkte op afzonderlijke punten in de ruimte worden berekend. Met indirecte verlichtingsaandelen wordt bij de berekening geen rekening gehouden. Deze kunnen er door een aanvullende berekening echter bij worden betrokken. De berekening van de puntverlichtingssterktes speelt vooral bij de lichtplanning voor strikt afgebakende en door afzonderlijke armaturen verlichte zones een rol, bijvoorbeeld bij expositiestukken in een tentoonstelling.

ERCO Lichtkennis is ook beschikbaar als whitepaper:

Overige onderwerpen over fotometrie

Heeft u meer informatie nodig?

U treft uw regionale contactpersoon aan onder:

U kunt ons ook een E-mail schrijven of uw vraag direct hier stellen

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming.

Producten

Projecten

Downloads

Licht plannen

Bestand integreren

Contact

Inspiratie