Guide - Simulatie en berekening - Lichtsimulatie

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Lichtsimulatie

Virtuele armaturen voor het planningsproces gebruiken

Voor de lichtsimulatie kan de gebruiker informatie over driedimensionale lichtsterkteverdeling en geometrie gebruiken. Hiermee kunnen verlichtingssterkten en luminanties worden bepaald en de visuele indruk van de armatuur in de ruimte beoordelen.

IES/Eulumdat

Het IES-gegevensformat is een internationaal gangbaar gegevensformat voor de beschrijving van de lichtsterkteverdeling van armaturen. Het kan in tal van lichtplannings-, berekenings- en simulatieprogramma's worden gebruikt. Het formaat is oorspronkelijk de standaard van de IESNA (Illuminating Engineering Society of North America). De actuele versie is IES LM-63-02.
Eulumdat is het Europese lumen-gegevensformat als tegenhanger van IES.

DXF

Het DXF-Format slaat de geometrie van een armatuur op. Materialen en lichtverdeling worden in dit uitwisselingsformat niet opgeslagen. Dit gegevensformat kan in de meeste CAD-systemen worden geïmporteerd. DXF-gegevens met 2D-elementen dienen in de planning voor het invoeren van de armaturen in de tekening met het lichtplan. DXF-gegevens met 3D-elementen leveren een aanschouwelijke indruk van de armaturen bij ruimtelijke presentaties.

i-drop

i-drop is een technologie van de softwareproducent Autodesk, die het mogelijk maakt om via "drag & drop" content van het internet over te brengen naar het softwareprogramma. Voor de lichtsimulatie kunnen virtuele armaturen met de bijbehorende fotometrische gegevens direct van de website van een armaturenfabrikant in het simulatieprogramma worden ingezet. De gegevens omvatten de 3d-geometrie, fotometrie en texturen. Een armatuur kan direct in de scène van de lichtsimulatie op de gewenste positie worden ingevoegd. Om de armatuur automatisch op de ruimvlakken of willekeurige vlakkennormalen uit te lijnen, moet het automatische raster (autogrid) zijn geactiveerd. Met behulp van de inverse kinematics kan de uitlijning van de armatuur plaatsvinden door het doelpunt van de lichtbron.
i-drop werkt bijvoorbeeld met VIZ 4 VIZrender, 3ds Max 5 en 6, AutoCAD en DIALux. Internet Explorer en de activering van Active X-functies is noodzakelijk.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming